"tila" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tila" İngilizce çeviri

FI tila
volume_up
{isim}

tila (ayrıca: valtio, osavaltio, olotila)
volume_up
state {isim}
Unionin tila - Valtionpäämiesten ja pääministereiden tapaaminen 24. - 25. lokakuuta
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/25 October
Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
tällaisen ohjelman nykyinen tila (esimerkiksi puhdistettu tai karanteeniin asetettu)
The activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
Kunkin tilauksen nykyinen tila näkyy Tila-sarakkeessa.
The current status of each subscription is displayed in the Status column.
Lisätietoja Palveluiden tila -ruudusta on ohjeaiheessa Tietoja palveluiden tilasta.
For more information about the Status of Services pane, see About Status of Services.
tila-alueella Media Playerin alaosassa (toistopainikkeiden lähellä)
In the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
tila (ayrıca: sairaus, vaiva, varaus, olosuhteet)
Biologisen monimuotoisuuden tila on nimittäin huomattavasti huonompi merellä kuin maalla.
The condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
Monet jäsenvaltioista eivät vielä olleet ilmoittaneet, mikä oli haavoittuvaisten alueiden tila.
Many Member States had still not submitted information on the condition of sensitive areas.
Tämä tila tunnetaan keskosen retinopatiana, ja se on nykyään hyvin harvinainen teollisuusmaissa.
The condition is known as retrolental fibroplasia, and it's now very rare in the developed world.
tila (ayrıca: maatila, farmi, tarha)
volume_up
farm {isim}
Ensinnäkään emme todellakaan halua, että Joseph Daulin tila palaa poroksi.
Firstly, we definitely do not want Mr Daul's farm to burn down.
Tämä tarkoittaa, että veljeni tila, joka sijaitsee tällä alueella, on uhattuna.
This means that my brother's farm in that area is at risk.
Olen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
I am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
tila
volume_up
mode {isim}
Koko näyttö- ja Linssi-tila ovat käytettävissä vain Aerossa.
Full-screen mode and lens mode are only available as part of the Aero experience.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä Internet Explorerin suojattu tila tekee?.
For more information, see What does Internet Explorer protected mode do?
Tämä tila voi auttaa eliminoimaan Windowsin perustiedostot ongelman aiheuttajina.
This mode can help rule out basic Windows files as the problem.
tila (ayrıca: väli, paikka, avaruus)
volume_up
space {isim}
Pane muistiin Käytetty tila-, Vapaa tila- ja Koko yhteensä -kohdissa ilmoitetut määrät.
Note the amount of Space used, Space free and Total size.
Kunnes tila on vähissä: vapauttaa tilaa uusia tallennuksia varten poistamalla tallennuksia automaattisesti.
Until space needed: Automatically deletes recordings to make space for new ones.
Sivutustiedosto on kiintolevyllä oleva tila, jota Windows käyttää RAM-muistin lisäksi.
The paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
tila (ayrıca: palsta, kartano)
volume_up
estate {isim} [Brit.]
tila (ayrıca: ominaisuus, omaisuus, omistus, tontti)
tila (ayrıca: huone)
volume_up
room {isim}
Esille tulee eräs budjettikurin tärkeä etu: tila automaattisille vakauttajille.
A major advantage of budgetary discipline is manifesting itself: room for automatic stabilisers.
Kun tila täyttyy palautuspisteistä, Järjestelmän palauttaminen poistaa vanhoja palautuspisteitä tehdäkseen tilaa uudemmille.
As the amount of space fills up with restore points, System Restore will delete older restore points to make room for new ones.
tila (ayrıca: sija)
volume_up
stead {isim}

İngilizce' de "tila" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTeen tämän siksi, että kummeliturska- ja turskakantojen tila on hyvin erilainen.
I do so because the situations of the cod and hake stocks are very different.
FinnishMeillä on täällä sisällä hieno tila, jossa järjestetään tavallisesti juhlia.
We have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
FinnishOvatko Kyproksen talouden tila ja sitä kuvaavien indikaattorien arvot huolestuttavia?
Are developments in the Cypriot economy and its indicators a cause for concern?
FinnishSiitä äänestyksestä lähtien Euroopan taloudellinen tila on heikentynyt edelleen.
Since that vote, the economic health of Europe has deteriorated further.
FinnishJos tila itsessään onkin virtuaalinen, siihen liittyvä vastuu on hyvinkin todellinen.
While cyberspace is virtual, criminal liability for offences committed there is real.
FinnishKolmanneksi EU:n talouden tila ei ole yksinkertaisesti kansallisten tilanteiden summa.
Third, the EU's economic health is not a simple sum of national situations.
Finnish13:15 Puhuessani tästä ihmiset sanovat usein: "Eikö tyhjä tila ole ratkaisu?"
13:15 Now, when I talk about this, people often tell me, "Well, isn't blank the answer?"
FinnishKansanterveys ja ympäristön tila paranevat huomattavasti ajan kuluessa.
Over time we will see an essential improvement of public health and the environment.
FinnishItämeren ympäristön tila on nykyisin monella tavoin erityisen vakava.
There are currently particularly serious environmental problems in the Baltic Sea.
FinnishRauhan on kuitenkin oltava oikeudenmukainen, jotta siitä voi muodostua pysyvä ja yleinen tila.
In order for such a peace to be lasting and general, however, it had to be fair.
FinnishIlman kestävää kasvua velkaa ei voida maksaa pois eikä talouden tila kohennu.
Without sustainable growth, the debt will not be paid off and the economy will not improve.
Finnish"Neuvottelukierroksen" tila ei valitettavasti täytä näitä edellytyksiä tällä hetkellä.
The 'round' situation, sadly, does not match those expectations today.
FinnishKyse on valtioista, joissa humanitäärisistä kriiseistä on tulossa normaali tila.
We are talking about countries in which the term humanitarian crisis is tending to become the rule.
FinnishJa voitte kuvitella, että kirjailijasta tila tuntuu ahtaalta, kun deadline lähestyy.
And you can imagine, if you're a writer, that things would get really crowded around deadlines.
FinnishArvoisa puhemies, julkisen talouden tila näytti hiukan kohentuneen viime vuoden aikana.
Mr President, over the past year, we have seen a slight improvement in the budgetary situation.
FinnishTšetšeniassa ja koko Pohjois-Kaukasuksella vallitsee eräänlainen laittomuuden tila.
There is a definite sense of lawlessness that pervades Chechnya and the whole of the northern Caucasus.
FinnishMaailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän tila ja sen vaikutukset Euroopan talouteen (keskustelu)
Situation of the world financial system and its consequences on the European markets (debate)
FinnishYksi tärkeimmistä syistä on useiden kalakantojen kriittinen tila.
One of the most important reasons is that stocks of several species are at a critical level.
FinnishUseiden tai jopa useimpien Atlantin merkittävien tonnikala- ja nokkakalakantojen tila on huono.
Many, if not most, of the important tuna and billfish stocks in the Atlantic are in bad shape.
FinnishTarkista palvelun tila
Think someone hacked your account? Hacked account Developers Designers