"teoreettinen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"teoreettinen" İngilizce çeviri

FI teoreettinen
volume_up
{sıfat}

teoreettinen
Alunperin mietintö oli melko monimutkainen ja aika teoreettinen, itse asiassa liian teoreettinen.
Originally, this report was rather complex and quite theoretical, too theoretical, in fact.
Se ei ole mikään teoreettinen mahdollisuus, vaan varsin todennäköinen tulos.
It is not a kind of theoretical virtuality. It is a very likely result.
Kantelujen käsittelemiseksi on kehitettävä teoreettinen ja käytännöllinen kehys.
He must put in place a theoretical and practical procedure for dealing with complaints.
teoreettinen (ayrıca: akateeminen, yliopistollinen)
Väittelystä on tulossa teoreettinen, koska kalat ovat tosiaan kadonneet.
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Yleishyödyllisten palvelujen ja yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen välinen ero on teoreettinen.
The distinction between services of general interest and services of general economic interest is academic.
Tämä ei ole vain teoreettinen tai akateeminen keskustelu, vaan erittäin todellinen keskustelu todellisista maista.
This is not merely a theoretical or academic discussion, but a very real discussion about real countries.
teoreettinen (ayrıca: poissaoleva, abstrakti, vaikeaselkoinen, erillinen)
(ES) Arvoisa puhemies, emme voi puhua avoimuudesta teoreettisesti.
(ES) Mr President, when we talk about transparency, we cannot talk in the abstract.
Olen iloinen ja ylpeä siitä, että sodasta on tullut meillä päin maailmaa vain teoreettinen käsite, koska olemme näin halunneet.
I am pleased and proud that, in our part of the world, and because we wanted it to be so, war has become an abstract concept.
Euroopan kiintymys ihmisoikeuksiin ei ole teoreettinen: se on muovautunut Euroopan historiaan, yhteiseen historiaamme, liittyvien katkerien kokemusten kautta.
The attachment of Europe to human rights is not an abstract one: it was forged in the bitter experiences of European history – our common history.
teoreettinen (ayrıca: matemaattinen)
teoreettinen

İngilizce' de "teoreettinen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishLopuksi haluan sanoa, ettei miesten ja naisten välinen tasa-arvo ole mikään teoreettinen kysymys.
In conclusion, equality between men and women is not a matter of theory.
FinnishPaperilla oleva teoreettinen vaatimus ei missään tapauksessa riitä.
However, rights which exist in theory on paper are not enough.
FinnishHaluan korostaa vielä kerran, että tämä ei ollut mikään teoreettinen ehdotus.
I wish to emphasise once more that this is not a proposal which has been dreamt up in a bureaucratic ivory tower.
FinnishTämä paljon pohdittu ero on enneminkin teoreettinen asia.
FinnishEuroopan unioni ei ole teoreettinen asia.
FinnishKuinka paljon tämä teoreettinen uhkayritys on tähän mennessä maksanut ja mitä se todennäköisesti maksaa seuraavan puolentoista vuoden aikana?
How much has this speculative venture cost us to date and how much is it likely to cost us in the next 18 months?
FinnishMeillä on teoreettinen oikeus - ja olemme usein menetelleet näin - hylätä yhteiset tekstit ja äänestää tämän jälkeen alkuperäisistä teksteistä.
In theory, we have the right - and we have often exercised it - to reject joint texts and then vote on the originals.
FinnishSiten on teoreettinen mahdollisuus, ettei tietoja käytetä vain terrorismin torjuntaan vaan esimerkiksi myös pyörävarkauksien tai pankkipetosten selvittämiseen.
Thus it is theoretically possible that the purpose is not only to combat terrorism, but also to tackle bicycle theft or bank fraud.
FinnishEsittelijä on laatinut mietinnölleen harvinaisen hyödyttömät perustelut, joka on vain piinallisen yksityiskohtainen teoreettinen selvitys.
The rapporteur has produced an extraordinarily unhelpful explanatory statement, which is really little more than a blow-by-painful-blow account of a paper trail.
FinnishAlueen koskemattomuus ei ole teoreettinen käsite, vaan käytännön käsite, jonka mukaan koskemattomuus merkitsee aluetta, jonka olemassaolo pitää varmistaa, eikä lupaa tehdä mitä tahansa.
Territorial integrity is not a theory: it is a practical concept in which integrity means that the entire territory is guaranteed, not that anything goes.
FinnishKuitenkin äänestyksistä halutaan vihdoinkin tehdä avoimia, mutta koska käytännössä äänestämme vain muutamista ehdotuksista, tämän toimen merkitys on lähinnä teoreettinen.
It is not, however, until the end of the process that voting will be opened up and, because only a small number of proposals are voted on in practice, this part of the exercise is purely cosmetic.