"suunnilleen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"suunnilleen" İngilizce çeviri

EN

FI suunnilleen
volume_up
{zarf}

suunnilleen (ayrıca: noin, siellä täällä, osapuilleen, likimain)
volume_up
about {zarf}
Suunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
Tiibet on suunnilleen yhtä suuri kuin Eurooppa Gibraltarilta Uralille.
Tibet is of about the same size as Europe measured from Gibraltar to the Urals.
Nepal on suunnilleen yhtä suuri kuin Sveitsi ja Itävalta yhteensä.
Nepal is about the same size as Switzerland and Austria put together.
suunnilleen (ayrıca: noin, osapuilleen, palttiarallaa, arviolta)
Tätä nykyä palvelujen osuus kokonaistyöllisyydestä on suunnilleen 69 prosenttia.
Today, services account for approximately 69% of total employment.
Jostakin, jota voidaan arvioida vain suunnilleen, pyydetään tarkkoja lukuja.
Exact figures are requested for something that can only be estimated approximately.
Ne ovat suunnilleen kaksi kertaa tiukemmat kuin nykyisessä EU: n lainsäädännössä.
They are approximately twice as tough as the requirements contained in existing EU legislation.
suunnilleen (ayrıca: yleisesti ottaen, suurin piirtein)
Pääpiirteiltään maahanmuuttoedellytykset ovat suunnilleen samat kaikissa unionin jäsenvaltioissa.
The conditions for immigration are broadly the same in all the Member States of the Union.
Se mitä rouva Jackson ja erityisesti rouva Schleicher ovat sanoneet, vastaa suunnilleen komission kantaa.
The views expressed by Mrs Jackson and especially Mrs Schleicher correspond broadly with the Commission's position.
suunnilleen (ayrıca: noin, niillä main)

İngilizce' de "suunnilleen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishSiihen aikaan se oli hyvin tärkeää, sillä meidän oli aloitettava suunnilleen tyhjästä.
This was very relevant in those days, for we had to start more or less from scratch.
FinnishECHOn tuen määrän oletetaan pysyvän tänä vuonna suunnilleen ennallaan.
ECHO's level of support is expected to remain substantially the same this year.
FinnishTämä oli suunnilleen se, mitä minulla on esittää tässä kysymyksessä.
Madam President, I think that covers the points that I wanted to add to the discussion.
FinnishUskon - ehkä hieman naiivisti - että kaiken täytyy tapahtua suunnilleen näin.
I think - and maybe my view is a little too simplistic - that this must be what happens.
FinnishTavoitteiden 3 ja 4 välinen määrärahojen jako tapahtuu nytkin suunnilleen samalla tavalla.
The present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
FinnishLuulen ja uskon, että eurooppalaiset poliisivoimat koulutetaan suunnilleen samalla tavalla.
I think, I believe that European police forces have more or less the same training.
FinnishHaasteena on päästä täyteen yksimielisyyteen suunnilleen ensi viikon aikana.
The challenge is to reach full agreement within the next week or so.
FinnishMe kaikki tiedämme, että viestintäala on kokenut kovia suunnilleen viimeisen vuoden ajan.
We all know that the communications sector has had a rough ride over the last year or so.
FinnishTähän mennessä yhteisön rahoitus on ollut suunnilleen 15 miljardia euroa.
Up to now, Community funding has been in the order of EUR 15 billion.
FinnishTämä määrä vastaa suunnilleen kahden talousvuoden 1999 ja 2000 tuotantomääriä.
This figure more or less corresponds to quantities produced in the 1999 and 2000 financial years.
Finnish43 kohta suullisesti muutettuna on suunnilleen samansisältöinen kuin oma tarkistukseni 13.
Paragraph 43 orally amended is much the same in terms of content as my own Amendment No 13.
FinnishTiedämme, että toinen suositus päätyisi suunnilleen samaan lopputulokseen kuin edellinen.
We know that another recommendation would have more or less the same effect as the last one.
FinnishSiitä riittää keskimäärin suunnilleen ehkä noin 25 000 - 100 000 kotitalouden tarpeisiin.
That's between, say at an average use, that's maybe 25,000 to 100,000 homes could run off that.
FinnishLisäksi olemme jo varmistaneet, että tällainen tuen taso säilyy suunnilleen samana vuonna 2002.
Furthermore, we have already decided, at the very least, to maintain these levels in 2002.
FinnishVoidaan arvioida, että tärkeimmät petokalalajit syövät vuosittain suunnilleen saman määrän.
It is estimated that the main species of predatory fish consume a similar quantity every year.
FinnishNeljänneksi, teknisen avun toimistojen osalta aioin sanoa suunnilleen samaa kuin herra Bourlanges.
Fourthly, on BATs, I was going to say much the same as Mr Bourlanges.
FinnishHollannilla on vielä suurempi ylijäämä, suunnilleen 35 miljardia.
The Dutch have a bigger surplus still, something like 35 billion.
FinnishSuunnilleen puolet tarkistuksista on komission näkemyksen mukaisia, ja siksi ne voidaan hyväksyä.
Roughly half of the amendments agree with the Commission' s position and can therefore be accepted.
FinnishJa mikä tutustuminen: suunnilleen kahden viikon kuluessa euro on korvannut kaikkialla kansalliset valuutat.
Barely two weeks have passed and the euro has replaced the national currencies everywhere.
FinnishSuo kasvaa turvetta vuodessa suunnilleen saman verran kuin metsä puumassaa pinta-alayksikköä kohti.
A marsh will produce roughly the same amount of peat in a year as a forest does wood pulp per unit area.