"standardointi" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"standardointi" İngilizce çeviri

FI standardointi
volume_up
{isim}

standardointi (ayrıca: yhtenäistäminen)
Ensiksi Euroopan unionin harjoittama kiivastahtinen standardointi.
First of all, it is the frenzied standardization to which the European Union aspires.
Mitä ideoita komissiolla on yksityisten standardointi-instituutioiden organisointiongelmien ratkaisuksi?
What ideas are being considered inside the European Commission to solve organizational problems in private standardization institutes?
Standardointi on luonnollisesti tärkeä asia, ja se voi auttaa oleellisesti siinä, että Euroopan taloudesta tulee kilpailukykyisempi.
Of course standards form part of it and standardization can do much to make the European economy more competitive.

İngilizce' de "standardointi" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishStandardointi ei saa jatkossakaan olla vain ison bisneksen temmellyskenttä.
Standardisation must not be allowed simply to become a battlefield for big business.
FinnishNo, standardointi on aihe, jota myös me haluaisimme helpottaa ja tukea.
Well, standardisation is a topic that we, too, would like to facilitate and support.
FinnishStandardointi on myös tärkeä väline Lissabonin strategian tavoitteiden toteuttamiseksi.
Standardisation is also an important tool for realising the objectives of the Lisbon Strategy.
FinnishMaksupalvelujen ja maksujen käsittelyn standardointi on äärimmäisen tärkeää.
Standardisation of payment services and processing is critical.
FinnishTässä suhteessa sähköajoneuvojen standardointi on olennaisen tärkeää.
In this respect, standardisation of electric vehicles becomes vital.
FinnishLisäksi ei ole osoitettu kiistatta, että standardointi on todella tarpeen.
Furthermore, it has not been established beyond all doubt that standardisation is really necessary.
FinnishMietinnön pakkomielteenä ovat standardointi ja yhdenmukaisuus.
This document is obsessed with standardisation and uniformity.
FinnishNäissä puitteissa akkujen, latauspisteiden ynnä muiden standardointi on todella erittäin tärkeää.
In that context, the standardisation of batteries, charging points etc. is indeed of major importance.
FinnishTässä yhteydessä standardointi on olennaisen tärkeää.
In this context, standardisation is essential and fundamental.
FinnishYhteensopivuus on asetettu tärkeimmäksi tavoitteeksi, ja standardointi on osa ratkaisua.
Operational compatibility has been set up as the most important objective, and standardisation is part of the solution.
FinnishAjoneuvojen standardointi ja niiden yleisen toimivuuden varmistaminen EU:n markkinoilla on olennaista.
Standardisation of vehicles and ensuring their universal operability in the European market is essential.
FinnishMiten tarpeellista, ja myös olennaista, standardointi onkin, sitä ei voida asettaa etusijalle lainsäädäntöön nähden.
However necessary, indeed essential, standardisation may be, it cannot take precedence over legislation.
FinnishMutta sen sijaan meillä onkin standardointi.
But of course what we have instead is standardisation.
FinnishKäsittelemme esimerkiksi parhaillaan mobiili-tv:tä, jossa ongelmana on Nokian standardointi vastaan LG:n standardointi.
For example, we are currently addressing the issue of mobile TV: the problem of Nokia versus LG standardisation.
FinnishTähän hoitomenetelmään kuuluvat todellinen säästökuri, valvonta sekä budjettipolitiikan nykyistä laajempi standardointi.
This will be a cure involving real austerity, supervision and an increased standardisation of budgetary policies.
FinnishNopeasti, tehokkaasti ja hyvin toteutettuna standardointi tarjoaa mahdollisuuksia hankkia markkinaosuuksia tällä alalla.
If carried out quickly, efficiently and well, standardisation offers prospects of gaining market shares in this field.
FinnishEnsimmäinen niistä on standardointi.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että eurooppalainen standardointi on järjestelmä, joka auttaa suotuisan liiketoimintaympäristön luomisessa.
I am convinced that European standardisation is a system that will help to create a favourable business environment.
FinnishStandardointi on ehdottoman välttämätöntä sellaisilla aloilla kuin terveydenhuolto, liikenne, televiestintä tai sähkötekniikka.
Standardisation is indispensable in sectors such as health care, transport, telecommunications or electrical engineering.
FinnishEurooppalainen standardointi saa tällä hetkellä taloudellista tukea komissiolta 1980-luvulla annettujen säädösten perusteella.
Currently, European standardisation receives financial support from the Commission on the basis of legal acts from the 1980s.