"sijoittua" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"sijoittua" İngilizce çeviri

FI sijoittua
volume_up
[sijoitun|sijoittunut] {fiil}

İngilizce' de "sijoittua" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTämä rajoittaa mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille ja luoda uraa.
This reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
FinnishNe olisi itse asiassa sisällytettävä monivuotiseen kasvusuunnitelmaan, jonka olisi tarkoitus sijoittua vuoteen 2002.
They should form part of a multiannual plan building up to enlargement, beginning in 2002.
FinnishYritykset voivat toisaalta toteuttaa hyvin vapaasti rakenneuudistuksia tai sijoittua uudelleen, mutta yritysten työntekijöillä on hyvin vähän oikeuksia.
On the one hand, considerable freedom for companies to restructure and move but very few rights for the workers involved.
FinnishSuhtaudun tietysti myönteisesti Xeroxin päätökseen sijoittua uudelleen Irlantiin ja kehottaisin sitä tekemään parhaansa, jotta irtisanomisilta vältyttäisiin.
Naturally I welcome the Xerox decision to relocate in Ireland and I would urge it to do its utmost to avoid the need for any redundancies.
FinnishTulevaisuutta ajatellen on tehtävä erittäin selväksi, millaista yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on tarkoitus olla ja mihin sen on tarkoitus sijoittua.
In this respect, we have to know what the common foreign and security policy should look like in the future and who is to be responsible for it.
FinnishParishin mietintö onneksi palauttaa tasapainon, koska siinä ei tueta mitään sellaista, joka heikentää teollisuutemme kilpailukykyä tai joka tarjoaa yrityksille kannustimia sijoittua uudelleen.
The Parish report fortunately restores the balance, because I will not support anything that weakens the competitiveness of our industry or that provides incentives for relocation.
FinnishSiksi olen sitä mieltä, että näiden virastojen pitäisi sijoittua kokonaan tai ainakin osittain Luxemburgiin, jotta tämä maantieteellinen läheisyys ja virastojen tehokkuus varmistettaisiin.
I therefore believe that these bodies should be located either completely or at least in part in Luxembourg, so as to ensure geographical proximity and also efficiency for these bodies.