"sijainen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"sijainen" İngilizce çeviri

FI sijainen
volume_up
{isim}

sijainen (ayrıca: korvike, varaosa, vaihtuminen)
Vastuualueeseeni kuuluvien velvollisuuksien vuoksi käsittelen näitä asioita myös ensi kuussa toimiessani Louis Michelin sijaisena.
As replacement for Louis Michel next month, I am also involved in this because of my portfolio responsibilities.
sijainen (ayrıca: korvike, varaosa, vaihtopelaaja, varamies)
Arvoisa Rui Mourato, meillä ei ole mitään teitä vastaan, mutta edes Euroopan parlamentin portugalilainen varapuhemies ei olisi tässä tapauksessa sopiva sijainen.
Nothing against you, Mr Mourato, but even the Portuguese Vice-President of our own Parliament is no substitute in this instance.

İngilizce' de "sijainen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Finnishlaatijan sijainen. - (EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos vastauksestanne.
deputising for the author. - Thank you, President-in-Office, for your response.
FinnishAnnan puheenvuoron herra Vecchille, joka on esittelijä herra Torres Couton sijainen.
I give the floor to Mr Vecchi who is deputizing for Mr Torres Couto as rapporteur.
FinnishTämä sijainen raportoi sekä ETYJ: lle että Euroopan unionin neuvostolle.
This deputy will report to both the OSCE and the Council of the European Union.
FinnishYhdyn siis siihen, mitä Medina ja liberaaliryhmän puheenjohtajan sijainen sanoivat.
I therefore endorse what Mr Medina and the acting chairman of the Liberal Group have said.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (EN) Haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa vastauksesta.
deputising for the author. - I should like to thank the President-in-Office for his response.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (NL) Kiitos vastauksesta, ministeri.
deputising for the author. - (NL) Thank for your reply, Minister.
Finnishkansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunnan lausunnon valmistelijan sijainen.
Mr President, I am speaking on behalf of Mrs Zimmermann who is unfortunately not able to be with us today.
Finnish, oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijan sijainen.
, deputising for the draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
Finnish, budjettivaliokunnan lausunnon valmistelijan sijainen.
, representing the Draftsman of the opinion of the Committee on Budgets.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos vastauksesta kysymykseen.
deputising for the author. - President-in-Office, thank you for the response to the question.
FinnishHäntä tulee avustamaan sijainen, jonka nimittämisestä unioni vastaa.
He will be assisted by an on-the-spot deputy, still to be appointed, who will be nominated by the Union.
Finnishlaatijan sijainen. - (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, luen Tobias Pflügerin puheen.
deputising for the author. - (DE) Mr President, Commissioner, I shall read Tobias Pflüger's speech.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (ES) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos vastauksesta.
deputising for the author. - (ES) Thank you very much for your reply, Madam President-in-Office of the Council.
FinnishPuheenvuoron käyttää jäsen Kirilovin sijainen, jäsen Krehl.
Mrs Krehl, who is replacing Mr Kirilov, has the floor.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (EN) Arvoisa puhemies, minäkin olen iloinen voidessani käyttää näin puheenvuoron.
deputising for the author. - Madam President, I too am delighted to be able to address you as such.
Finnishlaatijan sijainen. - (EN) Arvoisa puhemies, Robert Evansin oli valitettavasti palattava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
deputising for the author. - Mr President, unfortunately, Mr Evans has had to return to the United Kingdom.
Finnishkysymyksen laatijan sijainen. - (EN) Haluan vain todeta, että ymmärrän, että tässä on kyse eri sääntöjen risteyskohdasta.
deputising for the author. - I just wish to say that I understand that there is a cross-over here between the different rules.
FinnishEsittelijän sijainen Harbour sanoi myös äsken, että tämä on hyvänä esikuvana muulle lainsäädännölle, ja olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä.
Mr Harbour also just said that this is a good model for other legislation and I entirely agree with him.
Finnishlaatijan sijainen. - (HU) Kiitos vastauksesta.
Finnishlaatijan sijainen. - (FR) Arvoisa puhemies, tämänpäiväisen keskustelumme taustalla on kolme yleiseen tullietuusjärjestelmään liittyvää seikkaa.
Mr President, our debate today is motivated by three aspects concerning the generalised system of tariff preferences.