"saapua" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"saapua" İngilizce çeviri

FI saapua
volume_up
[saavun|saapunut] {fiil}

saapua (ayrıca: tulla perille)
Yli 16 000 tonnin lisäkuljetuksen EuroAidin kautta on määrä saapua sunnuntaina.
A further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Ehkäpä tämä antaa herra Crowleylle muutaman minuutin aikaa saapua, mikäli herra Dell'Alba on paikalla.
Maybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Ohjelmalla rahoitettavan yli 5 000 tonnin peruselintarvikkeiden lisäerän on määrä saapua perille lähiviikkoina.
Under this plan, a further 5 000+ tonnes of basic foodstuffs are due to arrive in the coming weeks.
Juuri sen vuoksi ymmärsin saapua ajoissa istuntosaliin äänestystä varten.
And it was thanks to that that I realised it was time to come to the Chamber to vote.
Tällä kertaa pääsen osallistumaan ja haluan todellakin saapua paikalle.
This time it is possible and I certainly will want to come.
Me voimme saapua sinne milloin vain he pyytävät ja kun kohtuullista edistystä on tapahtunut.
We can come whenever they call and whenever reasonable progress has been made.
Mietinnössäni ei millään tavalla anneta mahdollisuutta saapua maahan laittomasti työn etsimistä varten.
My report in no way provides for the possibility of entering illegally and seeking work.
Me haluamme hätäsatamia turvataksemme alusten kulkua, mutta jotta satamat myös antavat alusten saapua sinne, me tarvitsemme korvauksia.
We need ports that can accommodate ships in distress, but if those ports are to allow ships to enter, we need compensation arrangements.
Sitäkin järjettömämpi on se asia, että tällä mietinnöllä itse asiassa helpotamme heidän mahdollisuuksiaan saapua Euroopan unionin alueelle.
All the more perverse is the fact that, with this report, we are actually making it easier for them to enter the European Union.
saapua (ayrıca: saada, edetä, hakea, tulla)
Täällä Strasbourgissa on hissien takia joskus vaikeaa saapua ajoissa paikalle.
It is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
Tiedämme, että hänellä oli vaikeuksia saapua tähän täysistuntoon.
We knew that he was having a rather difficult journey getting to this sitting.
Siinä tapauksessa ainakin minun kannattaa saapua paikalle.
There are areas where I would hope we can get decisions on 19 July, which makes it worthwhile for me at least to go.
saapua
Yli 16 000 tonnin lisäkuljetuksen EuroAidin kautta on määrä saapua sunnuntaina.
A further shipment of over 16 000 tonnes through EuronAid is due to arrive on Sunday.
Arvoisa puhemies, voin aivan hyvin puhua ennen jäsen Auroita, jotta hän ehtii saapua paikalle.
Mr President, I can actually speak before Mrs Auroi, in order to give her time to arrive.
Ehkäpä tämä antaa herra Crowleylle muutaman minuutin aikaa saapua, mikäli herra Dell'Alba on paikalla.
Maybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
Joka vuosi menehtyy tuhansia ihmisiä, kun he yrittävät saapua Eurooppaan vaarallisin keinoin.
Thousands of people die each year in attempting to reach Europe in ways that are unsafe.
Miten laittomat maahanmuuttajat voivat saapua sankoin joukoin Euroopan sydämeen ylitettyään useita sisärajoja joutumatta koskaan kiinni?
How do many illegal immigrants manage to reach the heart of Europe, having passed several internal borders, without being noticed?
Virusten torjuminen ennen niiden yritysverkkoon saapumista pienentää suunnittelemattoman käyttämättömyysajan riskiä merkittävästi.
Blocking viruses before they reach the corporate network significantly reduces the risk of unplanned downtime.
saapua (ayrıca: vyöryä)

İngilizce' de "saapua" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKuten tiedätte, Dalai Laman on tarkoitus saapua parlamenttiin klo 11.30.
As you know, we are expecting the Dalai Lama in this House at 11.30 a.m.
FinnishTiedämme, että hänellä oli vaikeuksia saapua tähän täysistuntoon.
We knew that he was having a rather difficult journey getting to this sitting.
FinnishHän ottaa suuressa lempeydessään vastaan jopa "kaikki kutsut saapua valiokunnan kokouksiin."
He will even condescend to accept 'any invitation to Committee meetings' .
FinnishViime maanantain jälkeen Kanariansaarille on saapunut ja yrittänyt saapua lähes tuhat ihmistä.
Since Monday, nearly 1 000 men have attempted to land and have landed in the Canaries.
FinnishKun pakolaisvirrat alkoivat saapua, EU toimi hitaasti ja oli lamaantunut.
When the refugees began streaming in, the EU acted slowly and was completely powerless to act.
FinnishHänet tietenkin kutsuttiin, mutta hän ei kertomansa mukaan voinut saapua paikalle.
He was, of course, invited, but said he could not be there.
FinnishMietinnössäni ei millään tavalla anneta mahdollisuutta saapua maahan laittomasti työn etsimistä varten.
My report in no way provides for the possibility of entering illegally and seeking work.
FinnishSain myöhemmin kuulla, ettei hän voinut saapua sen vuoksi, ettei jäsen Poettering ollut paikalla.
I was then told that the reason why he would not be there was that Mr Poettering was not there.
FinnishLähdin kotoa kello 6.00, ja yritin todellakin saapua tänne ajoissa.
I had left my home at 6 a.m. in a brave attempt to be here.
FinnishMinä siis vain ilmaisin levottomuutta ja huolta siitä, että hän ei voinut saapua tänne johtamaan puhetta.
So I was just expressing anxiety and concern that he is not able to be here in the chair.
FinnishKyllä se sopii, mutta neuvoston täytyisi saapua paikalle täsmällisesti esittämään parlamentille näkemyksensä.
That is fine but then he should please be here on time to submit his view to Parliament.
FinnishHän on hyvin pahoillaan siitä, ettei voinut itse saapua paikalle.
He very much regrets that he is unable to be here himself.
FinnishHän on tulossa ja hänen pitäisi saapua parin minuutin kuluttua.
He is en route and should just be two or three more minutes.
FinnishVirus saapui Intiasta; se olisi voinut saapua Pakistanista tai se olisi voinut tulla Zimbabwesta.
The virus arrived from India; it could have arrived from Pakistan; it could have arrived from Zimbabwe.
FinnishJos voimme tehdä tämän, edistymme toivottavasti neuvoston kanssa, ja paikalle kannattaa todella saapua.
Hopefully if we can do that, then we will make some progress with the Council and it will be worth going.
FinnishViimeisen niistä on toivon mukaan tarkoitus saapua hyvin pian.
FinnishMinisterin pitäisi saapua paikalle muutaman minuutin kuluttua.
FinnishMyöskään Kansainvälinen merenkulkujärjestö ei katsonut velvollisuudekseen saapua Euroopan parlamenttiin.
The International Maritime Organisation did not feel obliged to appear before the European Parliament either.
FinnishOnko neuvosto tehnyt jotakin sen varmistamiseksi, että Yhdysvallat antaa pidätetyille mahdollisuuden saapua oikeuden kuultaviksi?
Has anything been done to ensure the United States allows the detainees to appear before a judge?
FinnishSamoin sääntelyneuvoston puheenjohtaja voi saapua asiaankuuluvaan valiokuntaan ja antaa katsauksen työstään.
Likewise, the chairman of the board of regulators can attend the relevant committee and give an account of their work.