"säädettävä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"säädettävä" İngilizce çeviri

FI säädettävä
volume_up
{sıfat}

säädettävä
Tukeva mutta kevyt pääpanta ja säädettävä varsimikrofoni.
Sturdy, lightweight headband and adjustable boom microphone.

İngilizce' de "säädettävä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTällä alalla lakia säätävien tahojen olisi säädettävä lakeja tätä silmällä pitäen.
Those who legislate in this area should do so with that principle in mind.
FinnishInternetin lapsipornografiasta on säädettävä jäsenvaltioiden rikoslaissa.
Internet child porn will need to be regulated in the Member States' criminal law.
FinnishMeidän on säädettävä lakeja kaikkia kansalaisia varten, ja juuri siitä tässä on kyse.
We must legislate for all the citizens, and that is what is at stake here.
FinnishSen vuoksi katson, että asetuksessa olisi säädettävä poikkeustapauksesta.
In my view, an exception should therefore be provided for in the regulation.
FinnishUnionissa lakia on säädettävä kaikkia 15 maata varten, mikä ei ole helppo tehtävä.
Within the Union, we need to legislate for all 15 countries and that is not an easy task.
FinnishJa siksi, hyvä komission jäsen, meidän on säädettävä lakeja, joka auttavat heitä.
As a result, Commissioner, we must adopt legislation that helps them.
FinnishKorvaamisperiaate: vahingollisten tuotteiden korvaaminen on säädettävä pakolliseksi.
The principle of substitution: substitution must be made obligatory for harmful products.
FinnishUusia lakeja on säädettävä harkiten, mutta tämä ehdotus on välttämätön.
We must be reticent about making new laws, but this proposal is necessary.
FinnishOn säädettävä velvoittavia lakeja tasa-arvon edistämiseksi työelämässä.
Mandatory legislation must be adopted in order to encourage equality in the workplace.
FinnishTämä vaatimus on säädettävä Euroopan unionin neuvoston asetuksen muodossa.
This call must be issued in the form of a regulation by the EU Council.
FinnishSitä varten on säädettävä lakia, mikäli haluamme sen toteutuvan jonakin päivänä.
We have to do it in legislation if it is ever going to happen.
FinnishOvatko nämä juuri niitä organisaatioita, joita vastaan meidän olisi säädettävä lakeja?
Are they the organisations that we ought to be legislating against?
FinnishSiksi meidän on säädettävä siirtymäkausista muutamilla aloilla.
We will therefore have to provide transitional periods in a number of areas.
FinnishSen on säädettävä kiireesti kasvien terveyden suojaavia lausekkeita.
It must introduce clauses ensuring plant health as a matter of urgency.
FinnishOlen sitä mieltä, että meidän on säädettävä useista asioista erityisesti heidän näkökulmastaan.
I think that we need to regulate a number of things specifically for them.
FinnishOn myös säädettävä erityisesti alkutuottajien laitoksista.
In addition, special provision must be made for primary producer installations.
FinnishUnionissa on säädettävä myös yhteisö- ja patenttijärjestelmästä.
A Community and patenting system must also be enacted within the Union.
FinnishMyös uhrien elinolojen parantamisesta on säädettävä.
Provision also needs to be made for improving the living conditions of victims.
FinnishOn säädettävä lisää lakeja työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmän edistämiseksi.
With regard to social governance, we need to legislate even more.
FinnishMeidän on säädettävä uutta lainsäädäntöä näiden asioiden selventämiseksi.
We need to legislate today to set these matters straight.