"outo" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"outo" İngilizce çeviri

volume_up
outo {sıf.}

FI outo
volume_up
{sıfat}

1. genel

outo (ayrıca: omituinen, eriskummallinen)
volume_up
bizarre {sıf.}
Arvoisa puhemies, tässä Irakia koskevassa keskustelussa on outo ristiriita.
Mr President, there is a bizarre contradiction in this Iraq debate.
Siinä vasta on outo tulkinta kansanäänestyksen kielteisestä tuloksesta!
Surely this is a bizarre interpretation of the 'no'!
Voin vain toivoa, ettei tämä outo yhteensattuma johdu mistään häpeällisestä kaupankäynnistä.
I dare to hope that this bizarre collusion is not the result of any shameful bargaining.
volume_up
odd {sıf.}
Tällainen asenne on mielestäni hyvin outo, ja se pitäisi tuoda selvästi esiin.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Minusta tämä on varsin outo päätelmä, enkä usko näin olevan.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
Eurooppa-neuvosto on tällä hetkellä outo yhdistelmä toimeenpano- ja edustusviranomaista.
The European Council currently comprises an odd combination of executive and representative authority.
Arvoisa puhemies, tämä on outo, epämiellyttävä ja skitsofreeninen mietintö.
Madam President, this is a strange, uncomfortable and schizophrenic report.
Nämä kansalaisjärjestöt ovat demokratiaamme vaikuttava outo sairaus.
These NGOs are a strange disease affecting our democracy.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, olette hieman outo orkesterinjohtaja.
Mr Barroso, you are a rather strange orchestra conductor.
outo
volume_up
alien {sıf.}
outo (ayrıca: aavemainen, pelottava)
volume_up
eerie {sıf.}
Puolassa on vallalla torjunta, ja kanaalin toisella puolella outo hiljaisuus, joka kuvastaa yhtä lailla helpottuneisuutta kuin kiusaantuneisuutta.
In Poland there is denial, and from across the English Channel an eerie silence reflecting relief and embarrassment in near equal measure.
outo (ayrıca: yliluonnollinen)
volume_up
fey {sıf.}
volume_up
foreign {sıf.}
outo (ayrıca: hauska, huvittava, omituinen, vitsikäs)
volume_up
funny {sıf.}
Kyseessä on outo kriisi, jos se tosiasiassa voidaan ratkaista 4 miljardilla eurolla suhteutettuna EU:n jäsenvaltioiden tuloihin.
It is a funny crisis if, apparently, it can be solved with four billion compared to the income of the European Member States.
outo (ayrıca: kahjo, kumma)
volume_up
kooky {sıf.}
That really is a peculiar observation to make.
outo (ayrıca: omituinen, pervo)
volume_up
queer {sıf.}
outo (ayrıca: omituinen)
volume_up
screwy {sıf.} [gün. dil]
outo (ayrıca: hämmästyttävä)
volume_up
uncanny {sıf.}
outo (ayrıca: karkea, kömpelö)
volume_up
uncouth {sıf.}
outo
volume_up
weird {sıf.}
Minä en oie outo. Olen lukenut Steve Jobsin elämänkerran, Voi hyvä luoja.
I'm not weird. I've read Steven J.'s biography. Oh my goodness. I am not that person.
Sitten tuli tämä hiukan outo, onnellinen sattuma.
So, it became this sort of weird, happy accident.
Syy siihen, ettemme kadehdi häntä on se, että hän on liian outo.
The reason why we don't envy her is because she's too weird.

2. günlük dil

volume_up
cranky {sıf.} [gün. dil]

İngilizce' de "outo" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishArvoisa puhemies, minusta keskustelun ilmapiiri on ollut tähän asti hieman outo.
Mr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.
FinnishItse mainstreaming - eli valtavirtaistamiskäsite on monien mielestä hieman outo.
The very notion of mainstreaming remains rather obscure for many.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, tämä on aina vähän outo hetki menettelyssä.
(NL) Mr President, this is always a slightly awkward moment in the procedure.
FinnishEuroskeptinen pohjoisosa Skotlannin rajalla on aika lailla outo lintu.
A Eurosceptic north of the Scottish border is quite a rare bird.
FinnishJos on, tämä keskustelu olisi outo tapahtuma.
If the answer is yes, the present debate would itself be a surprising event.
FinnishMutka matkassa on outo päätös troikan valinnasta tämän valmistelukunnan puheenjohtajistoksi.
The fly in the ointment is the curious decision on the choice of the troika for the praesidium of this Convention.
FinnishSe on outo keskustelu, jota kannattajat ja vastustajat käyvät melkein kuin uskonnollisena väittelynä.
It is a murky discussion, which is held almost as a religious debate between those for and those against.
FinnishVapaaehtoinen modulaatio on outo kummajainen, jota ei ole aikaisemmin koettu EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa.
Voluntary modulation is a bit of an oddity, something which has never been tried before in the EU's common agricultural policy.
FinnishTilanne on hieman outo.
FinnishJo Amsterdamissa oli selvää, ettei pilssivesi ollut tavanomaista, sillä joku oli pyörtynyt ja löyhkä oli sietämätön ja outo.
It was already clear in Amsterdam that its bilge water was not normal, because someone had collapsed and there was an unbearable and unusual stench.
FinnishSe on outo tapaus.
FinnishYksi näistä tarkistuksista on tarkistus 18, jota ammattiyhdistykset näköjään tukevat ja väittävät monen työnantajankin sitä kannattavan, mikä on outo väite.
One of these is Amendment No 18, which I see the trade unions are supporting, while curiously claiming that many employers support it, too.
FinnishMielessäni on nyt esimerkiksi outo vaikeneminen Irakin kysymyksestä ja melkein täydellinen hiljaisuus kestävän kehityksen strategian kohdalla.
I refer, for instance, to the extraordinary omission to talk about Iraq and the negligible attention afforded to the strategy for sustainable development.
FinnishMinulla on outo tunne siitä, että Roomassa pääosaan nousivat olivat rikkaiden maiden poliittiset edut eivätkä maailman miljardin nälkää näkevän ihmisen edut.
I have a sneaking feeling that what took centre stage in Rome was the political interests of the wealthy countries, rather than the interests of the one billion hungry people in the world.