"ottaa kiinni" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"ottaa kiinni" İngilizce çeviri

FI ottaa kiinni
volume_up
{fiil}

1. genel

ottaa kiinni (ayrıca: siepata, tarttua, napata, pyydystää)
Ilman heitä on vaikea ottaa kiinni kehitystä, mikä on heidän köyhyytensä syy.
Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Rahoitusjärjestelmän väärinkäyttäjät täytyy ottaa kiinni, ja heitä täytyy rangaista.
Those misusing the financial system should be caught and punished.
Mielestäni pitää ottaa kiinni rosvot molemmissa päissä, jos rupeamme rosvoja metsästämään.
I think if we are going to start hunting for robbers, we will be catching them at both ends.
ottaa kiinni
Ilman heitä on vaikea ottaa kiinni kehitystä, mikä on heidän köyhyytensä syy.
Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Jos varoja saadaan myös siihen, että alikehittyneet alueet voivat ottaa kiinni kehittyneempiä alueita, näiden alueiden paikallinen BKT kasvaa.
If there are other resources available allowing underdeveloped regions to catch up, the volume of the GDP produced locally in these regions will actually grow.
Tällä vauhdilla maallamme on mahdollisuus ottaa kiinni valtiot, jotka aloittivat jäsenyysneuvottelut meitä aikaisemmin, ja saada jäsenyysneuvottelut valmiiksi vuoden 2002 loppuun mennessä.
At this rate our country has a chance to catch up with the countries that had started negotiations earlier, and to complete accession negotiations by the end of 2002.
ottaa kiinni (ayrıca: saada, edetä, hakea, saapua)
ottaa kiinni (ayrıca: tarttua)
ottaa kiinni (ayrıca: saada kiinni)

2. Spor

ottaa kiinni (ayrıca: laittaa kentälle, olla ulkovuorossa)

3. günlük dil

ottaa kiinni (ayrıca: siepata, anastaa, viivytää jtkt, pidätellä jtkt)
volume_up
to collar {fi.} [gün. dil]

İngilizce de "ottaa kiinni" için benzer çeviriler

ottaa fiil
kiinni sıfat
English

İngilizce' de "ottaa kiinni" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishJa sitten vielä kysymys siitä, kuka ottaa kiinni murhaajat, milloin ja miten?
And then there is the question of who will arrest these murderers, and when and how?
FinnishUusille jäsenvaltioille on annettava tilaisuus ottaa kiinni menetetty aika.
The new Member States must be given the opportunity to make up for lost time.
FinnishTämä direktiivi parantaa mahdollisuuksiamme ottaa kiinni suuria toimijoita.
This directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
FinnishSe on syy ottaa kiinni petokseen syyllistyneet maahantuojat ja viejät.
It is a reason for taking on those importers and exporters who commit fraud.
FinnishRahoitusjärjestelmän väärinkäyttäjät täytyy ottaa kiinni, ja heitä täytyy rangaista.
Those misusing the financial system should be caught and punished.
FinnishMielestäni pitää ottaa kiinni rosvot molemmissa päissä, jos rupeamme rosvoja metsästämään.
I think if we are going to start hunting for robbers, we will be catching them at both ends.
FinnishVoisitteko selittää, kuinka tämä myöhästyminen voidaan teidän mielestänne ottaa kiinni.
Would you explain how you think we can make up the delay?
FinnishKotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan tulli ottaa joka päivä kiinni noin 570 laitonta villieläintuotetta.
In my country, some 570 illegal wildlife items are seized every day by Her Majesty's Customs.
FinnishSe on jäänyt jälkeen monien huipputeknisten tuotteiden kohdalla, kun taas Kiina ottaa nopeasti muita kiinni.
It is trailing behind in several high-tech products, whereas China is rapidly catching up.
FinnishAikovatko he todella ottaa romaneja kiinni Italian kaduilla?
Are they really going to hunt Roma down in Italian streets?
FinnishTämä viivästys pitää ottaa kiinni mitä pikimmiten.
FinnishHerra Ephremidis, merkitsemme sen pöytäkirjaan mutta aiomme teidän suosiollisella avullanne yrittää ottaa menettämämme ajan kiinni.
Mr Ephremidis, we will note this in the Minutes but, with your cooperation, we will try to make up the lost time.
FinnishHaluan onnitella poliisivoimia kiitettävästä työstä ja pyrkimyksistä lopettaa terrorismi ja ottaa terroristit kiinni.
I would like to congratulate the police forces on their commendable work and their efforts to put an end to terrorism and to detain terrorists.
FinnishKansainvälisten erikoisjoukkojen pitäisi ottaa kiinni kansanmurhaan syyllistyneet rikolliset, jotta heidät voidaan asettaa syytteeseen tuomioistuimessa.
Criminals responsible for genocide should be pursued by international special forces, so they can be tried before a court of law.
FinnishPyydän myös anteeksi, että kokemattomuuttani ylitin hieman aikani aluksi, mutta yritän nyt täsmällisesti ottaa myöhästymistä vastaavasti kiinni.
I also apologise for the fact that, due to my inexperience, I exceeded my time at the beginning, but I will try now to make up the time lost.
FinnishSe palaa takaisin Eurooppaan ja ryhtyy rakentamaan yhteistä tulevaisuuttamme, ja se ottaa kiinni 40-vuotisen kommunismin siltä riistämät vuodet.
It will return to Europe and in future share in the building of our common future, and it will make up for what 40 years of Communism withheld from it.
FinnishMe kaikki tiedämme, että muita voimakkaampien ja rikkaampien pitää auttaa niitä, jotka ovat köyhempiä eivätkä ihan niin voimakkaita tai jotka yrittävät ottaa kiinni muita.
We all know that those who are stronger and richer must help those who are poorer or not yet as strong or in the process of catching up.
FinnishTässä suhteessa meidän täytyy pitää lujasti kiinni halustamme ottaa heti käyttöön sellaisia terveen hallinnon menettelyjä, joilla onnistutaan harjoittamaan valvontaa loppuun asti.
In this respect, our determination to implement sound management procedures beforehand that are capable, subsequently, of being monitored must be absolutely foolproof.