"ottaa käyttöön" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"ottaa käyttöön" İngilizce çeviri

FI ottaa käyttöön
volume_up
{fiil}

ottaa käyttöön (ayrıca: lisätä, esitellä)
Komission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
The Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
Lopuksi teidän olisi myös pitänyt päättää ottaa käyttöön pankkitalletusten takuut.
Finally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
Vain harvat jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön tämän valitusvelvollisuuden.
Very few Member States wish to introduce this obligation to notify a defect.
ottaa käyttöön (ayrıca: omaksua, adoptoida)
Rakennetoimissa tulee ottaa käyttöön vaiheittain kasvavat tuet.
Structural work must adopt the principle of phasing in increased batches of aid.
Pitäisikö meidän siis ottaa käyttöön täysin päinvastainen lähestymistapa?
In that case, should we adopt exactly the opposite approach?
Näin ollen Slovenia voi siis ottaa käyttöön yhteisvaluutan, koska maa on hakenut sen käyttöönottoa.
As such, the country may adopt the single currency, having applied to do so.
ottaa käyttöön (ayrıca: valjastaa)
ottaa käyttöön (ayrıca: käyttää)

İngilizce de "ottaa käyttöön" için benzer çeviriler

ottaa fiil
käyttöön zarf
English

İngilizce' de "ottaa käyttöön" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishAsetusmuutoksen avulla on tarkoitus ottaa käyttöön niin kutsutut tukikynnysarvot.
The amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
FinnishNämä asiat olisi voitu ottaa käyttöön jo kauan sitten ilman perustuslakiakin.
These things could have been brought in long ago, even without a constitution.
FinnishMielestämme ei ole syytä ottaa käyttöön muita valvontatehtäviä tai -elimiä.
We do not believe that we should create other monitoring posts or institutions.
FinnishNäin voitaisiin ottaa käyttöön vakiomalli, josta tulee kaikille erittäin tärkeä.
This sets a standard that will, in future, be very important for everyone.
FinnishNämä laitteet voidaan ottaa käyttöön suoraan pakkauksesta asentamatta ohjaimia.
These devices work right out of the box—and you don't have install drivers.
FinnishYhteensopivuusnäkymän voi ottaa käyttöön vain Internet Explorerin työpöytäversiossa.
You can only turn on Compatibility View in Internet Explorer for the desktop.
FinnishMikä on seuraus siitä, että Ruotsi ottaa käyttöön rutiinirajatarkastuksia?
What would be the result if Sweden still introduced routine border inspections?
FinnishKesän tapahtumat ovatkin antaneet mielestäni Ruotsille lisäsyyn ottaa euro käyttöön.
The events of the summer have given me further reason for Swedish entry to the euro.
FinnishBiopolttoaineiden käytön edistämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön kannustava verotus.
In order to promote the use of biofuels, a tax incentive must be introduced.
FinnishHelpoin tapa asentaa Windowsin päivityksiä on ottaa käyttöön automaattiset päivitykset.
For Windows, the easiest way to install updates is to turn on automatic updating.
FinnishJos he eivät tee sitä, niin pitäisi ottaa käyttöön entistä älykkäämpi saarto.
If they were unable to do this, then a more intelligent embargo should be introduced.
FinnishKuinka voimme ottaa tiedon käyttöön älykkäiden liikennejärjestelyjen kehittämiseksi?
How can we make the information available to develop intelligent transport concepts?
FinnishKaksoishinnoittelu on tärkeää, ja se tulisi ottaa käyttöön ennen tammikuuta 1999.
Dual pricing is essential and should be introduced prior to January 1999.
FinnishTämä mekanismi sisältää mahdollisuuden ottaa tarvittaessa käyttöön suojatoimia.
This mechanism also makes it possible for safeguard measures to be adopted if necessary.
FinnishJos et kuulu toimialueeseen, voit ottaa käyttöön myös salasanalla suojatun jakamisen.
If you are not on a domain, you can also turn on password-protected sharing.
FinnishTämä asetus ottaa käyttöön lisä-äänipalvelun, kun kirjaudut tietokoneeseen.
This option sets Audio Descriptions to run when you log on to your computer.
FinnishLentoliikenteen kasvun myötä on aika ottaa käyttöön turvallisuusstandardit.
With the increase in air travel, now is the time to set standards on safety.
FinnishKomission on nyt varmistettava, että se ottaa käyttöön asianmukaiset hallintokäytännöt.
The Commission must now ensure that it introduces proper management practices.
FinnishToinen keino ehkäistä ruuhkia on ottaa käyttöön älykkäät liikennejärjestelmät.
Another way to prevent congestion is through intelligent traffic systems.
FinnishMinusta olisi parasta ottaa käyttöön tiukka seuranta ja vuosittainen raportointi.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.