"omistautunut" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"omistautunut" İngilizce çeviri

FI omistautunut
volume_up
{sıfat}

1. "työlleen"

omistautunut (ayrıca: omistettu, vannoutunut, harras)
Olen iloinen, että meillä on niin omistautunut liittolainen pyrkiessämme Barcelonan tavoitteisiin.
I am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Olemme nähneet, miten muutama harva asialleen omistautunut voi pitää enemmistöä otteessaan.
It has been proved that a dedicated few can hold a majority to ransom.
Yhteisö, joka on omistautunut vapaalle ajattelutavalle, vapaalle liikkuvuudelle ja vapaalle yrittäjyydelle.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.

İngilizce' de "omistautunut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishIhailen sitä, miten komissaari Wulf-Mathies on omistautunut Pohjois-Irlannille.
I admire the way that Commissioner Wulf-Mathies has engaged with Northern Ireland.
FinnishMielestäni tämä on jälleen osoitus siitä, että parlamentti on omistautunut urheilulle.
I think this constitutes further proof that Parliament is committed to sport.
FinnishNämä ovat ne keskeiset tehtävät, joille olen omistautunut otettuani vastaan tehtäväni.
Those are the core tasks to which I have devoted my time since I took on this role.
FinnishTiedän myös, että puheenjohtaja Malmström on hyvin omistautunut tälle asialle.
I also know that Mrs Malmström is extremely committed to this matter.
FinnishHän on poikkeuksellisen omistautunut henkilö, joka löysi lahjansa.
What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
FinnishArvoisa puhemies, minäkin kehun esittelijää siitä tavasta, jolla hän on omistautunut asialle.
Mr President, I join in the compliments to the rapporteur for her dedication.
FinnishJaettu vastuu koski vain varainhoitovuotta 2009, mutta silti olette omistautunut sille täysin.
You have only shared responsibility for 2009, yet you have thrown yourself into it.
FinnishEuron Eurooppa on pääoman Eurooppa, pääoman kautta elävä Eurooppa, pääomalle omistautunut Eurooppa.
The Europe of the euro is based on capital, run by capital and run for capital.
FinnishTiedän, että Euroopan parlamentti on erityisen omistautunut näille kahdelle aihealueelle.
I know that the European Parliament is devoting particular attention to these two dossiers.
FinnishKomission jäsen Reding on asialleen perusteellisesti omistautunut komission jäsen.
We have a very committed commissioner in Commissioner Reding.
FinnishTiedän, että Anna Hedh on hyvin omistautunut näille kysymyksille.
I know that Mrs Hedh is very committed to these issues.
FinnishSe on asialle omistautunut yhteisö, jolla on tiedotusyhteydet.
It is a close community with its ear to the ground.
FinnishJäämme todella kaipaamaan häntä, koska hän oli omistautunut paitsi omalle vastuualueelleen, energia-alalle, myös Euroopalle.
We will really miss her, because she was devoted not only to her energy remit but also to Europe.
FinnishSe, että neuvoston puheenjohtaja oli edellisessä kokouksessamme paikalla 4 ½ tuntia osoitti, että hän on omistautunut asialle.
The fact that the President-in-Office sat for 4 ½ hours at our last meeting showed his commitment.
FinnishSanotte olevanne asiallenne omistautunut eurooppalainen.
FinnishHän asialleen omistautunut ja pätevä mies.
FinnishMeidän ryhmämme on omistautunut perin pohjin tämän direktiiviin aikaansaamiselle, ja siksi on tärkeää, että se toimii hyvin.
Our group has put its heart and soul into bringing this directive about, and that is why it is important that it works well.
FinnishAdam sanoi aiemmin, että on olemassa " vihreä propagandakoneisto" , joka on omistautunut harjoittamaan painostusta ennen tätä keskustelua.
Mr Adam said previously that there is a 'Green Propaganda Machine' which has mounted a pressure campaign before this debate.
FinnishHän oli työlleen omistautunut parlamentaarikko, jonka kanssa minulla oli kunnia työskennellä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisessä yhteistyöelimessä (COSAC).
He was a committed parliamentarian, and I had the honour of working with him in COSAC.
FinnishUskon, että Eurooppa kykenee tähän rauhanomaisemmin ja suvaitsevammin kuin silloin, kun se oli omistautunut vastavuoroiselle neutraloinnille.
I believe that Europe will set about doing this in more peaceful and tolerant ways than when it was engaged in mutual annihilation.