FI odottamaton
volume_up
{sıfat}

odottamaton (ayrıca: ennennäkemätön)
Minusta näyttää kuitenkin siltä, että odottamaton on ovellamme.
However, in my opinion, the unforeseen is already on our doorstep.
The third was the unforeseen BSE crisis.
(PT) Arvoisa puhemies, kriisi oli tietenkin odottamaton ja ennalta varautumisen periaatteen on luonnollisesti oltava etusijalla.
(PT) Mr President, this was, of course, an unforeseen crisis and the precautionary principle must naturally take priority.
odottamaton (ayrıca: karkea, töksähtävä, äkillinen, äkkijyrkkä)
volume_up
abrupt {sıf.}
odottamaton (ayrıca: satunnainen)
odottamaton
Näihin riskeihin kuuluvat hyödykkeiden hintojen mahdolliset tulevat nousut ja välillisten verojen ja säänneltyjen hintojen odottamaton kasvu.
These risks include possible further rises in commodity prices and unanticipated increases in indirect taxes and administered prices.
odottamaton
odottamaton (ayrıca: ennalta-arvaamaton, ennustamaton)
odottamaton (ayrıca: ennalta-arvaamaton)

İngilizce' de "odottamaton" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishArvoisa puhemies, minulla on odottamaton kunnia saada puhua heti komissaarin jälkeen.
Mr President, I have the unexpected honour of speaking after the Commissioner.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olen tämän mietinnön jokseenkin odottamaton esittelijä.
Mr President, I am a somewhat unexpected rapporteur for this report.
FinnishBalin terrori-isku, joka oli täysin odottamaton, osoitti, ettei kukaan ole turvassa.
The terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.
FinnishLiberaalien kanta oli kuitenkin täysin odottamaton ja johti siihen, että teksti hylättiin.
However, the liberals' position was totally unexpected and led to the text being rejected.
FinnishTalouskriisi on, kuten puheenjohtaja Barroso aiemmin kuvaili, ollut "äkillinen ja odottamaton".
The economic crisis, as previously described by President Barroso, has been 'sudden and unexpected'.
FinnishValitettavasti kyseessä ei siis ollut odottamaton onnettomuus.
FinnishMyös lausuntoasiakirjoja oli odottamaton määrä.
There were also an unprecedented number of position papers.
Finnish5:40 Toinen odottamaton yllätys oli kamera.
5:40 And the other really unexpected surprise was the camera.
FinnishArvoisa puhemies, tämä oli minulle odottamaton yllätys.
FinnishEnsimmäinen syy on se kiinnostava ja odottamaton kehitys, joka on parhaillaan käynnissä uusissa jäsenvaltioissa.
The first involves an interesting and unexpected development which is taking place in the new Member States.
FinnishOn mahdotonta peitellä sitä, että ulkoisen avun odottamaton loppuminen, josta jo aiemmin puhuin, on ollut paha isku.
There is no denying the fact that the loss of the outside assistance which I referred to before was painful.
FinnishLöydöksemme oli täysin odottamaton.
And here, what we found was completely unexpected.
FinnishNew Yorkin raakojen terrori-iskujen aiheuttama odottamaton sokki järkytti perusteellisesti Euroopan luottamusta ja nautinnonhalua.
Suddenly the shock of the brutal terrorist attacks in New York profoundly shook its confidence and its hedonism.
FinnishGalileo-hanke oli odottamaton tulos, ja se on huomattava edistysaskel, jolla on erittäin suuri poliittinen ja taloudellinen merkitys.
This unexpected result represents a major step forward and its political and economic implications are great.
FinnishAsenne ei ole uusi tai odottamaton.
FinnishSiihen oli vakava, odottamaton syy, ja parlamentti pyrkii ratkaisemaan asian maltillisesti, päättäväisesti ja johdonmukaisesti.
There was a serious, unexpected reason and Parliament is attempting to deal with the matter with composure, determination and consistency.
FinnishSamanaikaisesti kun tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus laadittiin, sattui komission Tukholman edustustossa odottamaton tapahtuma.
At the same time as the annual report of the Court of Auditors was being presented, an incident occurred at the Commission' s official office in Stockholm.
FinnishKollegani Caverin mietinnössä onnistuttiin rajaamaan kohtuullisiin mittasuhteisiin tämä huonon järjestelmän odottamaton jatkaminen, josta neuvosto oli päättänyt.
My colleague Mr Caveri's report managed to bring this unexpected extension of a bad system by the Council back down to reasonable proportions.
FinnishEsittelijä huomauttaa, että Itävallan ehdotuksen taustalla on turvapaikkahakemusten määrän "odottamaton lisääntyminen" maassa, mikä on valitettavaa.
The rapporteur notes that underlying this Austrian proposal is the problem of a 'dramatic increase' in applications for asylum in that country, which is regrettable.
FinnishJos otat käyttöön oikeuksia manuaalisesti tiedostossa tai kansiossa, ne voivat olla ristiriidassa olemassa olevien oikeuksien kanssa, jolloin tulos voi olla odottamaton.
If you manually apply permissions to a file or folder, they might conflict with the existing permissions and produce results you did not intend.