"mukaisesti" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"mukaisesti" İngilizce çeviri

EN

FI mukaisesti
volume_up
{zarf}

mukaisesti
Tämän päätöksen mukaisesti liittymisneuvottelut alkavat huhtikuussa 1998.
According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
Direktiivissä luokittelu suoritetaan kuitenkin perinteisen järjestelmän mukaisesti.
The Directive, however, provides for categorisation according to traditional systems.
Yleisesti ottaen hallinnon kehittämistyö etenee suunnitelmien mukaisesti.
In general, the administrative development work is progressing according to plan.

İngilizce' de "mukaisesti" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Finnishmuiden sovellettavissa olevien standardien mukaisesti (esimerkiksi elektronisen
be applied to systems of prominent importance. Other retail payment systems will
FinnishÄänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
FinnishSe on täysin toimivaltainen, koska komissio on eronnut 159 artiklan mukaisesti.
It retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
FinnishOnko neuvosto toteuttanut varotoimia integroidakseen työntekijät tämän mukaisesti?
Has the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Finnish   Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti.
   Mr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
FinnishUkraina toimii energia-alan suhteiden osalta kansainvälisten normien mukaisesti.
In terms of energy relations, Ukraine identifies with international standards.
FinnishEnsin 27 valtion unionin on järjestäydyttävä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.
The Union of 27 must firstly organise itself on the basis of the Lisbon Treaty.
FinnishVoin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti.
I can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated.
Finnish(Puhemies keskeytti puhujan työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
FinnishUuden asetuksen ansiosta tämä ongelma saadaan ratkaistua lasten etujen mukaisesti.
With the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
Finnish(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
FinnishNyt on tehtävä tarpeesta hyve ja elettävä olemassa olevien sääntöjen mukaisesti.
For the moment we must make a virtue of necessity and live with the existing rules.
Finnish(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
FinnishIhmiset eivät välttämättä poistu maasta aiempien suunnitelmiensa mukaisesti.
Human beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
Finnish(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
FinnishArvoisa puhemies, haluan antaa 145 artiklan mukaisesti henkilökohtaisen lausuman.
Mr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
Finnish(Työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
FinnishTämän elvyttämisen on kuitenkin tapahduttava komission ehdotuksen mukaisesti.
This new start should not, however, follow the line of the Commission proposal.
Finnish(Kannanotto on lyhennetty työjärjestyksen 120 artiklan 7 kohdan mukaisesti.)
(Statement abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
Finnish(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
(Explanation of vote shortened pursuant to Rule 137 (1) of the Rules of Procedure)