"matala" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"matala" İngilizce çeviri

FI matala
volume_up
{sıfat}

matala (ayrıca: ala-arvoinen, alakuloinen, alhainen)
volume_up
low {sıf.}
Osa julkaisuista on myös ladattavissa tiedostoina (matala resoluutio).
downloadable as low-resolution files. For further information, please contact
Huolta aiheuttaa myös syntyneitten rekisteröinti ja matala koulunkäyntiaste.
Also cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling.
Molemmissa maissa oli parempi terveystilanne, mutta yhä matala elintaso.
And both countries had the better health, but still a very low economy.
matala (ayrıca: pinnallinen)
volume_up
shallow {sıf.}
Itämeri on matala ja ekologisesti hyvin haavoittuva.
The Baltic Sea is shallow and very vulnerable ecologically.
Itämeri on matala, ja se on kaikista Atlanttiin yhteydessä olevista Euroopan meristä pahiten saastunut.
The Baltic waters are shallow and the worst polluted among all of Europe's Atlantic seas.
Itämeri on pinta-alaltaan melko laaja, mutta se on matala.
The Baltic is fairly large in area but it is shallow.
volume_up
base {sıf.}
Kahdenkeskinen kauppamme kasvoi viime vuonna 59 %, vaikkakin lähtötaso oli matala, ja se on huomattavan ylijäämäinen EY: n hyväksi.
Our bilateral trade last year rose by 59 %, albeit from a low base, with a significant surplus in the EC's favour.
Matala korkotaso kiihdyttää myös luotonannon kasvua, ja luottojen kysyntä voimistuu tasaisesti koko yksityisellä sektorilla.
Low interest rates are also fuelling credit expansion, with the strengthening of the demand for loans broadly based across the private sector.
matala (ayrıca: ehdoton, lattea, tylsä, jyrkkä)
volume_up
flat {sıf.}
Se on enimmäkseen alankoa, mutta pohjoisessa on matalaa vuoristoa.
It is mostly flat, with low mountains in the north.

İngilizce' de "matala" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMatala korkotaso on kuitenkin pikemminkin vastaus heikkoon kasvuun kuin menestyksen merkki.
But lower interest rates are more a response to poor growth than a sign of success.
FinnishRyhmään liittyvä ongelma on kuitenkin sen liian matala profiili.
But the problem with this Group is that it does not have a high enough profile.
FinnishHelpompi matkustaminen, sanoo jäsen Maaten; matala korkotaso, sanoo puheenjohtaja Trichet.
Easier travel, says Mr Maaten; lower interest rates, says Mr Trichet.
FinnishMatala inflaatio on mielestäni myönteistä kehitystä, mutta samaan aikaan työttömyys lisääntyy.
Reduced inflation is a positive development, in my opinion, but, at the same time, there is rising unemployment.
FinnishEuroopan keskuspankin mukaan hintavakaudella varmistetaan matala inflaatio, joka on edelleen lähellä kahta prosenttia.
According to the European Central Bank, price stability ensures lower inflation, which is still close to 2%.
FinnishNeljäs heikkous, Euroopan teollisuuden matala profiili kilpailijoihinsa nähden, olivatpa he amerikkalaisia tai japanilaisia.
The fourth is European industry's poor visibility regarding its competitors, be they American or Japanese.
FinnishToisaalta se voi kuitenkin olla liian matala.
FinnishKorkea vai matala status?
FinnishSamalla viljan matala hinta Euroopassa lisää siankasvatusta, mikä vuorostaan edellyttää entistä suurempaa soijajauhon tuontia.
At the same time, the lower grain prices in Europe give rise to an increase in pig breeding which in turn requires higher imports of soya meal.
FinnishMatala äänestysprosentti parlamentin vaaleissa on oire tästä, ja siitä päästäksemme meidän on toimittava täysin valitsijoidemme tahdon mukaisesti.
The poor turnout at the elections of this Parliament is a symptom of this, and to overcome it, we must act fully in accordance with the will of our electorate.
FinnishLopuksi muutama sana Kiinasta, joka tietenkin on valtavin kilpailijamme alalla, koska valtio on tehokas, tuottava ja palkkataso on matala.
Lastly, a brief word about China, which is, of course, the most formidable competitor in this area, in view of that country’s efficiency, productivity and salary levels.