"malli" için Fince-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin mälli
FI

"malli" İngilizce çeviri

FI malli
volume_up
{isim}

malli (ayrıca: mannekiini, pienoismalli)
volume_up
model {isim}
Eurooppalainen malli perustuu yhteisvastuullisuuteen, kun taas amerikkalainen malli ei.
The European model is based on solidarity, while the American model is not.
Tämä on ainoa tapa säilyttää eurooppalainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden malli.
This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
Tässä eurooppalainen malli sopii erittäin hyvin yksiin amerikkalaisen mallin kanssa.
The European model fits well with the American model in this respect.
Koheesiopolitiikan tuleva malli riippuu päätöksestä, jonka yhdessä teemme.
The future design of the cohesion policy depends on the decision we will take together.
Mukautettava kaksitoiminen malli näyttää hyvältä ja toimii sekä tablettina että kannettavana.
Its adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
On esitetty uusi tietokoneistetun Transit-järjestelmän malli. Malli on käytännöllisempi ja etenkin realistisempi ja vähemmän kunnianhimoinen.
A new design for the computerised transit system has been put forward which is more practical and realistic and less ambitious.
malli (ayrıca: kaava, sanamuoto, ohje, resepti)
Ensin on hyvin tarkoin tapauskohtaisesti tutkittava paras mahdollinen malli.
The best formula needs to be examined case by case.
Tämä Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa sallittu malli on osoittanut rajansa.
This formula, which is permitted in the United States and in New Zealand, has shown its limits.
Eikö tämä ole vahvistettu eurooppalainen malli?
This is an established European formula, is it not?
malli (ayrıca: merkki)
volume_up
make {isim}
Se saattaa löytyä luettelosta eri nimellä kuin laitteen merkki ja malli (nimi ei välttämättä ole looginen).
It might be listed under a different (and sometimes not obviously related) name than the make and model of the device.
Tämä on asia, jota olen yrittänyt korostaa, joten kyseessä ei todellakaan ole ”yhden koon” -malli.
That is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'.
Meidän on kuitenkin myös kehitettävä malli, jonka avulla voidaan saavuttaa edistystä muualla Euroopassa.
However, we also need to find a model that will enable us to make progress in other parts of Europe.
malli (ayrıca: aihe, kuvio, originaali, alkuperäinen)
Tämä malli on toistunut suurimmassa osassa kehittyneitä maita.
This has been the pattern over most of the developed world.
Tämä on malli, joka on liiankin tuttu monissa Afrikan osissa.
This is a pattern which is only too familiar in many parts of Africa.
Tämä malli on yleinen kaikkialla Euroopassa ja meidän on määrätietoisesti pyrittävä muuttamaan se.
This is a pattern which is common across the EU and one that we must be determined to change.
malli (ayrıca: mallinukke, mannekiini)
malli
Teillä on tässä sellaisen merkinnän malli, jollaista me kaavailemme tulevaisuudessa.
This is a mock-up of how one of these labels will look in future.
malli
volume_up
mockup {isim}
Teillä on tässä sellaisen merkinnän malli, jollaista me kaavailemme tulevaisuudessa.
This is a mock-up of how one of these labels will look in future.
malli (ayrıca: esikuva, roolimalli)

İngilizce' de "malli" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEnsimmäinen malli oli luoda toinen foorumi, toinen toimielin, toinen edustajakokous.
The first suggestion was to create a second forum, a second institution and a second assembly.
FinnishSe oli toimiva malli, ja se voi ja sen täytyy olla toimiva myös urheilussa.
It worked, and the same thing can also - must also - work in sport.
FinnishPerustuslaki ei yksinkertaisesti saa olla "huonompi kuin Nizzan malli".
There is simply no justification for a Constitution ‘worse than Nice’.
FinnishSen vastakohta, opt in -malli Euroopassa, olisi täysin tehoton.
The opposite, an 'Opt-In' regime for Europe, would be entirely ineffective.
FinnishOn olemassa malli, joka mahdollistaa maksujen lähettämisen täysin automaattisesti.
There is a format to transfer payments fully automatically.
Finnish"Tilalta pöytään" -malli on merkittävä perusta korkeatasoiselle elintarviketurvallisuudelle.
The concept of 'from stable to table' is an important basis for a high level of food safety.
FinnishTietokoneella tehty malli Frankfurtiin rakennettavista EKP:n uusista toimitiloista.
A computer rendering of the ECB's new premises in Frankfurt
FinnishOlisi hyvä ottaa tämä malli käyttöön pysyvästi eikä pelkästään vain tätä tilannetta varten.
It would be good to introduce this on a permanent basis and not just on this one-off occasion.
FinnishKyseessä on jälleen kerran alue, jossa yhdysvaltalainen ja eurooppalainen malli lähentyvät toisiaan.
This is yet another area of convergence between the American and European approaches.
FinnishTämä on kaikkea muuta kuin sivilisaation malli, liittokansleri Schröder!
So much for setting a civilised example, Chancellor Schröder!
FinnishEnsimmäinen malli on eurobondien käyttöönotto, kuten olemme kuulleet.
The first approach is to introduce eurobonds, as we have heard.
FinnishLopuksi tämä tapaus osoittaa myös, että federalismi on täysin väärä malli yhteisten politiikkojen osalta.
Finally, this case shows how mistaken it is to allow federalism into common policies.
FinnishUskon, että tämä malli osoittautuu tehokkaaksi niitä pyrkimyksiä vastaan, joista olemme kuulleet puhuttavan.
I believe that this will prove resistant to the attempts about which we have heard.
FinnishValitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Poista tämä malli.
On the Change settings for the plan page, click Delete this plan.
FinnishTässäkin pätee yleinen periaate, jonka mukaan yksi malli ei sovellu kaikille.
As is so often the case, one size does not fit all.
FinnishTässä erinomainen malli seurattavaksi tulevissa puheenvuoroissa.
That sets a great example for the one-minute speeches to follow.
FinnishSopimuksessa sovelletaan ensinnäkin "sama malli sopii kaikille" -periaatetta.
Firstly, there is the ‘one size fits all’ approach.
FinnishKumppanuus ja yhtenäinen malli ovat uuden rakennerahastoasetuksen innovatiiviset osat.
Partnership and an integrated approach are the innovative elements of the new Structural Funds regulation.
FinnishToimintaohjeiden malli on siis oikea, ja siitä on pidettävä kiinni.
The road map is therefore appropriate and must be continued.
FinnishYksi ainoa malli olisi kuitenkin vaikea toteuttaa.
However, it would be difficult to implement a 'one size fits all' approach.