FI mahtava
volume_up
{sıfat}

1. genel

mahtava (ayrıca: vaikuttava, pelottava, valtava)
There is some basis for this, because we have a formidable advantage.
Meillä on Euroopassa edessämme mahtava haaste, joka koskee mahdollisimman suuria ja mahdollisimman nopeita investointeja uusiin huippunopeisiin laajakaistaverkkoihin.
We in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.
Arvoisa komission jäsen, teillä on nyt mahtava tehtävä, joka varmasti koettelee vakavasti diplomaattisia ja neuvottelutaitojanne, kuten muidenkin taitoja.
You now face a formidable task, Commissioner, and one that will severely test your diplomatic and consensus-building skills, as well as those of others.
mahtava (ayrıca: suuri, iso, valtava, merkittävä)
volume_up
great {sıf.}
Tämä huippukokous on mahtava tilaisuus, kuten komission jäsen totesi.
This summit will be a great opportunity as the Commissioner has stated.
Side by side, we walk into the future together; this is a great day for us all!
Euroopan mahtava henki kulki aikoinaan tämän maanosan halki: vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus.
Yesterday, the great spirit of Europe blew through this country: liberty, equality and fraternity.
mahtava (ayrıca: voimakas, voimallinen)
volume_up
mighty {sıf.}
Lopuksi, kun lähestytään Laekenia, ensiksi näköpiiriin ilmestyy mahtava kuninkaan linna.
Finally, as we approach Laeken, first the king' s mighty castle appears on the horizon.
Meidän pitäisi muistaa, että Ukrainan takana on Venäjän mahtava käsi, joka haluaisi jälleen hallita tätä Euroopan osaa.
We should remember that, behind Ukraine, there is the mighty hand of Russia, which would once again like to dominate this part of Europe.
He saivat tavallaan maksaa sen kalliisti, kun Yhdysvaltain mahtava ydinpommi aiheutti laajaa tuhoa ja tuhosi kaksi heidän kaupungeistaan, Hiroshiman ja Nagasakin.
To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US.
mahtava (ayrıca: voimakas, vahva, tehokas, voimallinen)
Uskon silti, että vaikka Kiina olisi kuinka suuri ja mahtava, se on yhä osa maailmaa.
Yet I believe that no matter how big and powerful China may be she is still part of the world.
Heitä on vain vähän, ja heidän vastustajanaan on hyvin mahtava talouselämä.
There are few of them left and they are up against a very powerful, economic adversary.
- (NL) Europe is wealthy and powerful.
Tilaisuus on mahtava, mutta sillä ei taata lopputuloksia, ja meidän on hyödynnettävä sitä.
This is a tremendous opportunity but does not guarantee results and it is for us to make something of it.
The rail system has a tremendous future.
Vaikka taistelu sosiaalilausekkeen puolesta olisikin pitkä ja vaikea, meille avautuu nykyisin mahtava toimintakenttä.
Even though the fight for the social clause will be long and difficult, we really have tremendous scope for taking action today.
mahtava (ayrıca: vaikuttava, pelottava)
volume_up
awesome {sıf.}
mahtava
volume_up
brilliant {sıf.} [Brit.] [gün. dil]
mahtava (ayrıca: loistava, suurenmoinen, fantastinen)
volume_up
capital {sıf.} [dem.]
mahtava (ayrıca: upea)
volume_up
fab {sıf.} (fabulous)
mahtava (ayrıca: erinomainen)
volume_up
famous {sıf.} [gün. dil]
mahtava (ayrıca: loistava, ihana, upea, aurinkoinen)
mahtava (ayrıca: suurenmoinen, ihana, upea, hyvännäköinen)
volume_up
gorgeous {sıf.} [gün. dil]
mahtava (ayrıca: ylhäinen, suuri, hieno, pää-)
volume_up
grand {sıf.}
Ohjelman otsikko on mahtava, ohjelma on sopiva 2000-luvulle.
The agenda has a very grand title, the agenda for the 21st century.
9:18 On alkamassa mahtava kulta-aika lapsen aivojen kehityksen tuntemisessa.
9:18 We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
Euroopan kansalaiset tuntevat olevansa todella etuoikeutettuja, koska meillä on näin mahtava puheenjohtajisto tekemässä työtämme.
The European citizen will feel truly privileged that we have such a grand praesidium to service our work.
mahtava (ayrıca: huikea, valtava, suunnaton, valtaisa)
volume_up
huge {sıf.}
mahtava (ayrıca: näyttävä)
mahtava (ayrıca: vakuuttava, näyttävä)
Mahtavaksi? Toki, mutta me kutsumme sitä Sony VAIO T Series 13:ksi.
Impressive? Sure. But we just call it the Sony VAIO T Series 13.
Mahtavaksi? Toki, mutta me kutsumme sitä Sony VAIO T Series 13:ksi. Verkkokauppa Verkkokauppa
Impressive? Sure. But we just call it the Sony VAIO T Series 13.
Mahtavaksi? Toki, mutta me kutsumme sitä Sony VAIO T Series 13:ksi.
Impressive? Sure. But we just call it the Sony VAIO T Series 13. PC World
mahtava (ayrıca: mieletön, huippujuttu)
volume_up
lalapalooza {isim} [Amer.] [argo]
mahtava (ayrıca: mieletön, huippujuttu)
volume_up
lallapalootza {isim} [Amer.] [argo]
mahtava (ayrıca: makea)
volume_up
legit {sıf.} [Amer.] [argo]
mahtava (ayrıca: mieletön, huippujuttu)
volume_up
lollapalooza {isim} [Amer.] [argo]
mahtava (ayrıca: hieno, suurenmoinen, upea)
Saanko pyytää niitä, jotka jauhavat siitä, kuinka EU on mahtava masiina, kysymään tätä itseltään?
May I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Sinivalas on kääpiö verrattuna todelliseen suurimpaan olentoon mikä elää maapallolla -- se on tämä mahtava, upea mammuttipetäjä -- sequoiadendron giganteum.
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
mahtava (ayrıca: erinomainen, mega-, jättiläis-)
volume_up
mega {sıf.}
mahtava (ayrıca: mahtipontinen, paavillinen)
mahtava (ayrıca: suunnaton)
mahtava (ayrıca: vaikuttava, loistava)
mahtava (ayrıca: huippuhyvä)
volume_up
super {sıf.} [Brit.] [gün. dil]

2. günlük dil

mahtava (ayrıca: mieletön)
volume_up
epic {sıf.} [gün. dil]
mahtava (ayrıca: upea)
volume_up
fabulous {sıf.} [gün. dil]
mahtava (ayrıca: upea, ei tästä maailmasta)
volume_up
out of this world {sıf.} [gün. dil]

İngilizce' de "mahtava" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishArvoisa puhemies, minä ihmettelen, onko koko mahtava rakennelma sortumassa.
So I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
FinnishTämä on mahtava mahdollisuus, mutta se haaskattiin tässä asiakirjassa.
That is a golden opportunity, but it has been squandered in this document.
FinnishMahtava liikkumisen aikakautemme, johon liitämme sitä paitsi vapaudentunteemme, on meluisa.
Our amazing age of movement, to which we also owe our sense of freedom, is a noisy one.
FinnishEddie siis piteli tätä asetta -- ja hän on mahtava tyyppi -- mukava englantilainen kaveri.
So Eddie has this gun -- and he's the greatest guy -- he's this really sweet English guy.
FinnishHän oli mahtava kannustaja, hän innosti minua luomaan asioita.
He was this amazing encourager -- this patron, sort of, to make stuff.
FinnishEU-rahan ote on niin mahtava, että yleisestä käsityksestä poikkeamista pidetään lähes kerettiläisyytenä.
Such is the grip of EU money that dissent from the perceived wisdom is treated almost as heresy.
FinnishHetki oli juhlallinen ja erityisen mahtava.
It was a solemn moment; it was a special moment; it was a potent moment.
FinnishMaailmassa leijuu nyt mahtava mahdollisuuksien ilmapiiri.
And so, there's an amazing sense of opportunity out there.
FinnishSe on mahtava, suuresti käsityötaitoihin painottunut yhteiskunta.
FinnishTämä on mahtava hanke ja hieno alku. Haluan kiittää kaikkia kollegoitani, jotka äänestivät sen puolesta.
This is a fantastic project, a good beginning, and I would like to thank all of my colleagues who voted for it.
FinnishAlue itsessään oli mahtava inspiraation lähde.
There is wonderful inspiration coming from the area itself.
FinnishMiksi emme menisi pidemmälle ja ottaisi mukaan vielä melua, asbestia ja muita asioita, jos tämä periaate on niin mahtava?
Why not go further and include noise, asbestos and other areas if it is such a splendid principle?
FinnishKysymys on tämä, ja toivoimme, että mahtava Saksa olisi kyennyt esittämään joitakin ajatuksia, joitakin linjauksia.
That is the question, and we hope that Germany will be in a position to launch the debate on this issue.
FinnishSe, että sopimus on saatu aikaan, on siten mahtava asia, josta haluan kiittää puheenjohtajana toimivaa Saksaa.
So the fact that an agreement has been reached is quite a feat, and I congratulate the German Presidency on it.
FinnishMielestäni tämä on mahtava saavutus näin suuressa ryhmässä, jossa yksikään ei ilmoittanut eriävää kantaansa.
I think this is a remarkable announcement to plenary by so big a group. There was not one dissenting voice within the group.
FinnishOlo on tosi mahtava, ja tiedätkö miksi?
Finnish10:52 Se oli mahtava kokemus.
10:52 So, it was this absolutely remarkable experience.
FinnishEsityslista on todellakin aivan mahtava!
FinnishLoppujen lopuksi tämä mahtava rakennelma, joka tunnetaan Euroopan unionina, on luotu nimenomaan kansalaisia, ei hallituksia, varten.
After all, this splendid edifice known as the European Union is being created for those very citizens, not for the governments.
FinnishMaailmassa on paljon ihmisiä, joilla ei ole tarkoitusta elämässään, ja tarkoituksen antaminen heidän elämälleen on mahtava päämäärä.
There are lots of people out there who don't have purpose in their life, and bringing purpose to their life is a wonderful goal.