"lohduttaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"lohduttaa" İngilizce çeviri

FI lohduttaa
volume_up
[lohdutan|lohduttanut] {fiil}

Tämä lohduttaa hiukan operaattoreita ja saa aikaan tasapainoisemman tilanteen.
This gives some comfort to operators and provides a more balanced situation.
Arvoisa puhemies, haluan aluksi lohduttaa hiukan jäsen Purvisia.
Mr President, I would like to start by offering Mr Purvis some small comfort.
Ruotsalaisia työttömiä tuskin lohduttaa paljon, että komissaarit tutkivat ongelmaa.
It is small comfort to the unemployed workers in Sweden to know that the Commissioners are studying the problem.
Voin kuitenkin rauhoittaa, lohduttaa tai kannustaa Euroopan parlamentin jäseniä, että itse työstä nämä asiat eivät ole unohtuneet.
However, I can reassure and console the Members of the European Parliament and say that these issues have not been forgotten.
This is certainly something that consoles and encourages us.
Ketään ei varmasti lohduta tieto, että päätämme siitä huomenna ja sitten asia on saatu pois pöydältä.
And nobody here should console themselves with the thought that tomorrow we shall take a decision and then the matter will be removed from the table.
lohduttaa (ayrıca: lievittää, piristää)
Heillä on varma tieto ja heitä lohduttaa, että Jumala huolehtii seurakunnastaan kaikkialla.
It is their certain knowledge and solace that God is watching over His church everywhere.

İngilizce' de "lohduttaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMinua lohduttaa todistettu kykymme tehdä yhteistyötä kovina aikoina.
What comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
FinnishToiseksi totean, että se, mikä harmittaa aikaisempia puhujia, pikemminkin lohduttaa minua.
Secondly, what upsets the previous speakers is something that I personally find reassuring.
FinnishEmme kuitenkaan ole yksin tässä tilanteessa, jos se yhtään lohduttaa.
We are in pretty good company on this, if that is any consolation.
FinnishJoidenkin huomioiden osalta haluan korostaa tiettyjä asioita ja lohduttaa joitakin parlamentin jäseniä.
Regarding some comments, I want to underline certain points, and to reassure some Members of Parliament.
FinnishTämä tietenkin lohduttaa ja rohkaisee meitä.
This is certainly something that consoles and encourages us.
FinnishMinua kuitenkin lohduttaa se ajatus, että vaikka ei ehkä muusta, niin ainakin hankkeen oleellisesta sisällöstä voidaan saavuttaa yhteisymmärrys.
This brings us to the heart of the matter, to the fundamental questions I want publicly discussed.
FinnishOn väistämätöntä, etteivät kaikki voi olla täysin tyytyväisiä neuvottelutulokseen, mutta voin hieman lohduttaa teitä.
It is inevitable that we cannot all be completely satisfied with what emerged from the negotiations, but I can offer you some consolation.
FinnishToisaalta meitä kuitenkin lohduttaa, että se ilmaisee julkilausumassaan haluavansa tehdä yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa.
However, on the other hand, we are also comforted by its declaration expressing the wish to work with the Human Rights Council.
FinnishKun olemme tehneet testit, voimme sanoa teille, että ainakin komissio toimii vuoden 2000 jälkeen, jos se lohduttaa parlamenttia!
Once we have done the tests, we will be able to inform you that the Commission at least will be operating after the year 2000, if that is any consolation to you!
FinnishArvoisa komission jäsen, teitä voi lohduttaa tieto siitä, ettette ole ollut yksin neuvottelujen viimeisessä vaiheessa, jolloin on jouduttu pettymään karvaasti ja oma etumme on kärsinyt.
You may feel reassured to know, Commissioner, that, during this final stage of the negotiation, with so much disappointment and bad news in terms of our interests, you have not been alone.