"liikkua" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"liikkua" İngilizce çeviri

volume_up
liikkua {gsiz. fiil}
EN

FI liikkua
volume_up
[liikun|liikkunut] {fiil}

Tietenkin me kaikki haluamme, että EU:n kansalaiset voivat liikkua vapaasti ja harjoittaa ammattiaan.
Of course, we all want the citizens of Europe to be able to move about freely and to exercise their professions.
Kansalaiset kertovat minulle monista ongelmista, joita he kohtaavat yrittäessään käyttää oikeuttaan liikkua kotimaansa ulkopuolella.
People approach me with many problems which they encounter when attempting to exercise their right to mobility outside their country of origin.
Meidän on varmistettava, ettei sellaisia henkilöitä syrjitä, jotka haluavat liikkua ja käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.
We must ensure that there is no oppression of those people who wish to move around, to exercise their right to free movement.
Perunasäkinkin on helpompi liikkua Euroopassa kuin kansalaisten.
You can move a sack of potatoes around Europe more easily than a citizen can move.
Sisämarkkinoiden myötä ihmiset voivat liikkua vapaasti Euroopan unionissa.
The single market enables people to move around freely within the European Union.
Schengen-alueella on nyt mahdollista liikkua vapaasti ilman rajatarkastuksia.
Within the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka vaarallista on liikkua yksin tuolla alueella.
From my own experience I know how dangerous it is just to travel from one place to another in this territory.
On tietenkin tärkeää varmistaa, että junat voivat liikkua vapaasti kaikkien jäsenvaltioiden kautta.
Clearly, it is important to ensure trains can travel freely across all Member States.
Liikuntaesteisten henkilöiden kykyä ja oikeutta liikkua säännellään nyt paljon paremmin.
The ability and the right of people with reduced mobility to travel are now much better regulated.
Tilanne on 2. toukokuuta lähtien alkanut nytkähdellä, jopa liikkua eteenpäin.
But since 2 May, things have begun to stir and even actually to move.

İngilizce' de "liikkua" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTe tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.
They know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
FinnishOikeus liikkua vapaasti Euroopassa on tunnustettava luovuttamattomaksi oikeudeksi.
Freedom of movement within Europe must be recognised as an inalienable right.
FinnishOn selvää, ettei näiden henkilöiden voida missään nimessä antaa liikkua tiloissamme.
Obviously it is totally unacceptable that these people should be in the building.
Finnishliikkeeseen, ja setelit voivat liikkua euroalueella vapaasti maasta toiseen.
of the country in which they will be put into circulation, and they will freely
FinnishJos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
If you've signed up with several different stores, it's easy to switch between them.
FinnishNämä ongelmat on korjattava, jos haluamme, että työntekijät voivat liikkua ongelmitta.
These issues must be addressed if we are to achieve trouble-free worker mobility.
FinnishEmme anna heille riittävän vapaata pääsyä tiloihin tai mahdollisuutta liikkua niissä.
We do not allow them enough freedom of access or the possibility to circulate.
FinnishJos olet rekisteröitynyt useaan eri kauppaan, niiden välillä on helppo liikkua.
If you have signed up with several different stores, it is easy to switch between them.
FinnishSiten työvoima voisi liikkua vapaasti EU:ssa ilman, että etuuksia käytettäisiin väärin.
The EU would then be open to the free movement of labour, but not to benefit abuse.
FinnishSe tarkoittaa majoitusta ja henkilöllisyyspapereita, jotta he voivat liikkua vapaasti.
This entails reception and a document entitling them to walk around freely.
FinnishSaasteita sylkevien rautahirviöiden keskellä voidaan vain liikkua tai tukehtua.
It is either movement, mobility, or suffocation among iron monsters, spitting out pollutants.
FinnishEi ole ollenkaan helppoa liikkua rajojen yli Euroopan työmarkkinoilla.
It is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
FinnishPolkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on voitava liikkua turvallisesti ja nopeasti.
Cyclists and pedestrians must be able to proceed safely and quickly.
FinnishTässä järjestelmässä ihmiset voivat liikkua vapaasti jäsenvaltiosta toiseen.
This creates a system where there is free movement of people from one Member State to the next.
FinnishSitä voisi nimittää paperille kirjoitetuksi ehtojen rajoittamaksi vapaudeksi liikkua.
This could be termed conditional freedom of movement on paper.
FinnishToiveenani on Euroopan unioni, jossa kaikki kansalaiset voivat elää, työskennellä ja liikkua vapaasti.
I would like to see a Europe where all citizens can live, work and circulate freely.
FinnishSuurella osalla näistä ihmisistä on vaikeuksia liikkua kadulla.
A large proportion of these people have difficulty in using the roads.
FinnishOikeus liikkua vapaasti ei merkitse oikeutta saada taloudellista tukea maalta, jossa oleskelee.
Free movement does not include a right to receive financial support from the state you visit.
FinnishHeillä on ennen kaikkea oikeus liikkua ja tarjota palveluja vapaasti.
Above all, freedom of movement and freedom to provide services.
FinnishOli kovin helppoa käyttää kuorma-autoa silloin kun maanteillä oli paljon aikaa ja tilaa liikkua.
It was so easy to use lorries when there was plenty of time and the roads were not congested.