"leikattu" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"leikattu" İngilizce çeviri

EN

FI leikattu
volume_up
{sıfat}

leikattu (ayrıca: alennettu, vähennetty, isku, kevennetty)
volume_up
cut {sıf.}
Talousarvioita on leikattu, ja suuria tämän alan laitoksia on jopa suljettu.
Budgets have been cut and large institutions in this sector have even been closed.
Ohjelman alkuperäisiä määrärahoja on leikattu.
The original version of the programme's budget has been cut.
Kotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa on leikattu vieraiden kielten pakollista opetusta.
In my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.

İngilizce' de "leikattu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishPitkän vangitsemisajan aikana hänet on leikattu kahdesti kohtusyövän vuoksi.
During her long detention she has been operated on twice for cancer of the uterus.
FinnishLisäksi Euroopan sosiaalirahastolle ehdotettuja määrärahoja on leikattu.
What is more, the European Social Fund has also seen its proposals reduced.
FinnishValitse leikattu leike aikajanasta, valitse Leike ja valitse sitten Poista leikkauspisteet.
Click the trimmed clip on the timeline, click Clip, and then click Clear Trim Points.
FinnishUnionin Makedonialle myöntämiä määrärahoja on leikattu 3 miljoonaa ecua.
The Union's funds to Macedonia are being reduced by ECU 3 million.
FinnishEuroopan yhteisön käytettävissä olevia varoja on leikattu huomattavasti.
There has been a considerable reduction in the resources available from the European Community.
FinnishMinkä kumman vuoksi ohjelmia on leikattu näin merkittävästi?
Why ever have we been so brutal in the cutbacks for those programmes?
FinnishEläkkeitä on leikattu, samoin kuin verovapaata minimimäärää.
Pensions have been reduced, along with the minimum tax-free amount.
FinnishNäitä on jo leikattu neuvoston ehdotuksissa ja rahoitusnäkymissä.
That has already been reduced under the Council proposals and has already been reduced by the financial perspectives.
FinnishTuotantokustannusten nousua olisi pitänyt tasapainottaa korottamalla tukea, jota on sen sijaan leikattu.
The increase in production costs should have been matched by an increase in aid, which instead has been reduced.
FinnishKoulutukseen, liikenteeseen ja muihin ensisijaisiin palveluihin suunnattua rahoitusta on leikattu kaikkialla EU:ssa.
Education, health, transport and other frontline services have all seen their funding slashed across the EU.
FinnishMyös sosiaali- ja ympäristöalan, maatalouden, yhteistyön, tutkimuksen ja kulttuurin määrärahoja on leikattu.
There have also been cuts to areas such as the social, environmental, agricultural, cooperation, research and culture.
FinnishOlemme nähneet, miten amerikkalaisessa talousmallissa on yksityistetty valtion omaisuutta ja leikattu julkisia menoja.
We have seen, with the American economic model, the prioritising of the private and the cutting of the public.
FinnishSen sijaan on tehty uudelleenjärjestelyjä, sosiaalipalveluita on leikattu ja julkisia palveluita on vähennetty.
Instead, restructuring has taken place, cuts have been made in social services and public services have been reduced.
FinnishKysyn tätä, koska AKT-valtioille myönnettävää taloudellista tukea on leikattu huomattavasti monissa maissa, myös Euroopan maissa.
I am asking mainly because there has been a drastic reduction in financial aid from many countries, including European ones.
FinnishTalousarviota koskevissa keskusteluissa esimerkiksi pakolaisrahaston määrärahoja on leikattu radikaalisti.
For example, within the context of the budgetary discussions, the Fund for the integration of migrants has seen a drastic reduction in its resources.
FinnishHaluan käyttää lyhyen puheaikani niiden ongelmien esiin ottamiseen, jotka johtuvat siitä, että direktiivistä on leikattu osa pois.
I would like to use my brief speaking time to put the spotlight on the problems involved in having an amputee of a directive.
FinnishMuiden kaudella 2007–2013 toteutettavien ohjelmien tavoin myös tämän ohjelman määrärahoja on leikattu siitä, mitä alun perin ehdotimme.
Certainly, like other programmes for the next period from 2007 to 2013, the budget is ultimately reduced in relation to what we had proposed.
FinnishPäivän päätteeksi tämä summa on leikattu 862 miljardiin euroon eli siitä on kadonnut 160 miljardia euroa, ja silti te kutsuitte tulosta onnistuneeksi.
At the end of the day, this is whittled away to 862 billion, a shortfall of 160 billion, which you then describe as a great success.
FinnishViime aikoina slovenialaisvähemmistöt Italiassa, Itävallassa ja Unkarissa ovat olleet suurten paineiden alaisina, koska niiltä on leikattu määrärahoja.
In recent times, the Slovene ethnic minorities in Italy, Austria and Hungary have come under major pressure due to cuts in funding for their interests.
FinnishYKP:n hallintotoimet ovat vahingoittaneet kovin jalostajien toimintaa, kun kiintiöitä on leikattu ja aluksia poistettu käytöstä, mutta tukea he ovat saaneet vähän tai eivät lainkaan.
Processors have been hard hit by CFP management measures, from quota cuts to decommissioning, but received little or no assistance.