"leikattava" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"leikattava" İngilizce çeviri

FI

leikattava {sıfat}

volume_up
leikattava

İngilizce' de "leikattava" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKreikan talousarviota ja itse asiassa kaikkia talousarvioita kaikkialla on leikattava.
The Greek budget, and in fact all budgets, wherever they may be, are to be cut.
FinnishJos se ei toimi, meidän on oltava määrätietoisia ja leikattava Gordionin solmu auki.
If that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.
FinnishSitten meidän on leikattava joissakin kohdin, mikä ei ehkä ole oikea tapa tehdä tätä.
Then we will have to make cuts in places, which is perhaps not the right way to do it.
FinnishMiksi meidän on nyt leikattava tutkimuksen puiteohjelmaa rahoittaaksemme ITER-hanketta?
Why do we now have to cut the framework research programme in order to fund the ITER?
FinnishSovitaan, että EU:n on leikattava päästöjä sen ja sen verran.
So let us have this Pact; let us say that Europe has to cut back by this or that amount.
FinnishSen sijaan meidän on oltava viimeinkin riittävän rohkeita ja vastuullisia ja leikattava velkaa.
Instead, we need to finally be brave and responsible enough to take a debt haircut.
FinnishMeidän on leikattava kaikkia tarpeettomia päästöjä ja vähennettävä liikennettä.
We must reduce all unnecessary emissions and reduce transport.
FinnishJos ainoastaan alennetaan työn verotusta, se johtaa siihen, että on leikattava sosiaaliturvaa.
If we could only cut income tax we would then be in a position to cut social security.
FinnishKriisin aikana olisi leikattava Euroopan parlamentin jäsenille maksettavia korvauksia.
During the crisis we should cut the allowances allocated to MEPs.
FinnishJos yhdelle alalle myönnetään poikkeuksia, jonkin toisen alan päästöjä on leikattava vieläkin enemmän.
If we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.
FinnishMarkkinoiden valvonnan parantaminen ei riitä, vaan keinottelijoiden voittoja on leikattava.
Stepping up market surveillance is not enough; we must cut the profits of those who speculate.
FinnishLähes kaikkien maiden on leikattava päästöjä 20-40 % tulevaisuuden ennustetusta päästötasosta.
For nearly all the countries, it means cutting the trend in emissions by between 20 % and 40 %.
FinnishMeidän olisi tietysti oltava valppaita ja leikattava menojamme.
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
FinnishYMP:n uudistuksessa on ensin leikattava tukia ja lisättävä markkinoiden merkitystä maataloudessa.
Any CAP reform must first decrease subsidy and increase the role of the market in agriculture.
FinnishMaataloustukia on sen sijaan myös leikattava rajusti.
Instead, the agricultural subsidies must also be considerably reduced.
FinnishElleivät ne muuta käytäntöjään ja siihen saakka, kunnes ne tekevät sen, niiden määrärahoja on leikattava.
Unless and until they redress their practices, their allocations will and should be cut back.
FinnishTämä tarkoittaa, että meidän on leikattava rahoitustukea, myös Tacis-määrärahojen osalta, arvoisa komission jäsen.
This means, Commissioner, that we must stop financial payments, including TACIS funds.
FinnishMeidän mielestämme kyseistä tukea olisi pikaisesti leikattava, ja se olisi poistettava ennen pitkää kokonaan.
We believe that such aid should quickly be cut back on and completely abolished before long.
FinnishMitä enemmän ottajia on, sitä ohuempia siivuja kakusta on leikattava, ellemme me lisää resursseja.
If we have more demands on it, we will continue to slice it ever thinner unless we increase the resources.
FinnishJotkut puhujat ovat todenneet, että meidän on leikattava menoja 40 tai 30 prosenttia sieltä sun täältä.
Certain speakers say that we have cut 40% here, 30% there.