FI laskettu
volume_up
{sıfat}

laskettu
On laskettu, että 90 prosenttia näistä sairauksista kärsivistä ihmisistä on naisia.
It is calculated that 90% of the people suffering from these diseases are women.
Natura 2000 -ohjelman kustannuksia ei ole kuitenkaan vielä laskettu tarkkaan.
Natura 2000, however, has a cost that has not so far been calculated precisely.
On laskettu, että häviämme viikossa kolme tuntia sen puutteen vuoksi.
It has been calculated that we lose three hours a week because of it.

İngilizce' de "laskettu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMaltan ja Gozon henkilöä kohti laskettu yksityisautojen tiheys on yksi suurimmista.
Malta and Gozo have one of the highest densities of private cars per capita.
FinnishOn laskettu, miten monta Kiinaa kritisoivaa päätöslauselmaa olemme antaneet.
They have counted the number of resolutions adopted which criticise China.
Finnishkeskipitkän aikavälin oletuksia, joiden perusteella viitearvo on laskettu,
Council reassessed and confirmed the assumptions underlying the derivation
FinnishTähän ei ole kuitenkaan vielä laskettu jalostusteollisuuden vaikutuksia työllisyyteen.
And that leaves aside downstream employment in the processing industry.
FinnishSaaliskiintiöt on nyt vihdoin neljännessä pöytäkirjassa laskettu realistiselle tasolle.
In the Fourth Protocol the fishing quotas have at last been reduced to a realistic level.
FinnishSlovakian ja Puolan liput on laskettu parlamentissa puolitankoon suruajan merkiksi.
The Slovakian and Polish flags are flying at half mast in our Parliament as a sign of mourning.
Finnishei ole vuosina 1999— 2001 laskettu yhteen ja jaettu keskuspankkien kesken.
banknotes in issue was not pooled and allocated. The decision of the
FinnishSe koskisi kaikkia alueita, joiden asukasta kohti laskettu BKT on 75-90 prosenttia EU:n BKT:sta.
This would apply to all regions where GDP per capita falls between 75% and 90% of EU GDP.
FinnishUnionimme lippu on hänen kunniakseen laskettu puolitankoon.
The flag of the European Union is being flown at half-mast in his honour.
FinnishÄäntänne ei ilmeisestikään laskettu, ellei teillä ole korttia.
Your vote has obviously not been counted if you did not have a card.
FinnishEurooppa oli valmis ottamaan johdon käsiinsä, sillä Yhdysvaltojen varaan ei myöskään silloin enää laskettu.
Europe was prepared to take the lead, for the US could not be counted on then either.
FinnishVuosittain kirjataan yli 60 tankkerionnettomuutta ja 400 tapausta, joissa öljyä on laskettu laittomasti mereen.
More than 60 tanker accidents and 400 illegal oil spills at sea are recorded every year.
FinnishViitearvo on laskettu käyttämällä hyvin tunnettua
2. The reference value was derived using the well-known relationship
FinnishTulokset on laskettu edustaviksi vuoden 2007 maatilojen rakennetutkimuksen perusteella.
The results have been projected on the basis of the distribution of farms from the Farm Structure Survey of 2007.
FinnishOn erittäin hyvä että kynnysarvo on laskettu 0,5 prosenttiin.
The threshold has been lowered to 0.5% which is very good.
FinnishKansallinen puoli kertoo, missä maassa kolikko on laskettu liikkeeseen.
FinnishTänä vuonna se on laskettu 13 500 tonniin.
The total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
FinnishLaajentumisen osalta on lopuksi laskettu perusta tulokseen pääsemiseksi Kööpenhaminassa.
Lastly, on the subject of enlargement, the groundwork has been done for the negotiations to be concluded in Copenhagen.
FinnishUudessa pöytäkirjassa korvausta on laskettu huomattavasti yhteisön kiintiöissä tapahtuneiden muutosten takia.
The value of the new protocol has decreased considerably given the changes to the Community quotas.
FinnishIrakin ja Nigerian velkasopimukset on laskettu siten, että todellinen kuva aidosta avusta vääristyy.
The Iraq and Nigerian debt deals have been counted in such a way as to distort the true picture on real aid.