"kunnostaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kunnostaa" İngilizce çeviri

FI kunnostaa
volume_up
[kunnostan|kunnostanut] {fiil}

kunnostaa (ayrıca: ratkaista, kiinnittää, sopia, korjata)
Hänen ensimmäinen tehtävänsä safarialalla oli kunnostaa safariautoja.
The first job that he ever got in the safari business was fixing the safari trucks.
kunnostaa (ayrıca: parantua, parantaa, korjata, kohentaa)
kunnostaa (ayrıca: huoltaa)
kunnostaa (ayrıca: remontoida)
volume_up
to redo [redid|redone] {fi.} [gün. dil]
kunnostaa (ayrıca: korjata)
Rahoilla oli tarkoitus kunnostaa ja uudenaikaistaa sellaisia aluksia, joiden piti harjoittaa pyyntiä unionin ulkopuolella.
Grants were provided to refurbish and modernise boats which were expected to fish outside the Union.
Phare-ohjelman puitteissa on jo aloitettu osittain tuhoutuneiden vankiloiden kunnostaminen ja on myös annettu apua tulliviranomaisille.
A start has already been made under the PHARE programme with the refurbishing of partially destroyed prisons, and we have been able to provide assistance for the customs authorities.
kunnostaa (ayrıca: korjata, remontoida)

İngilizce' de "kunnostaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishNiitä pidetään mahdottomina kunnostaa jopa parhaalla länsimaisella teknologialla.
These power stations cannot be upgraded, even with the very best western technology.
FinnishHänen ensimmäinen tehtävänsä safarialalla oli kunnostaa safariautoja.
The first job that he ever got in the safari business was fixing the safari trucks.
FinnishKashgarin katuja ja rakennuksia voidaan kunnostaa asukkaiden elinolosuhteiden parantamiseksi.
Kashgar's streets and buildings can be restored to improve the inhabitants' living conditions.
FinnishKutukelpoiset joet ja purot tulee kunnostaa lohennousuun soveltuviksi.
Rivers and streams that make good spawning grounds must be made suitable to permit increases in salmon stocks.
FinnishRakennettuihin vesistöihin tulee rakentaa kalatiet, ja myös näiden jokien kutualueita tulee kunnostaa.
Fishways should be built on constructed waterways, and the spawning grounds in the rivers should be properly maintained.
FinnishKolmanneksi, ympäristöä täytyy kunnostaa.
Thirdly, the natural environment should be regenerated.
FinnishTästä syystä on tärkeää edistää uusien kestävien rakennuksien rakentamista mutta myös kunnostaa nykyisiä rakennuksia kestävällä tavalla.
It is therefore important not only to promote new sustanaible buildings but also to renovate existing buildings sustainably.
FinnishEi ole juurikaan mieltä kunnostaa rakennusta loistavan energiatehokkaaksi, jos se sitten jää tyhjäksi vuokrien noustua huimasti.
There is little point in renovating a building so that it is fantastically energy efficient if it then stands empty because the rent has soared.
FinnishOn tietenkin hallitusten asia päättää, miten ne huolehtivat laitoksistaan ja haluavatko ne kunnostaa kiinteistöjään tai vaihtaa niiden käyttötarkoitusta.
Of course, it is up to the governments to decide how they are going to care for their institutions and whether or not they want to renovate their property and give it another use.
FinnishSe on mahdollisuus laajentaa siirtoverkkojen kapasiteettia, mahdollisuus kehittää uusia rajatylittäviä kytkentöjä ja mahdollisuus kunnostaa tuotantokapasiteettia.
It is an opportunity to expand transmission network capacity, an opportunity to develop new, cross-border connections and an opportunity to renovate production capacities.
FinnishViides asia on, että meidän on Unkarin puheenjohtajakaudella osana Tonavan strategiaa alettava tarkistaa ja kunnostaa Tonavan valuma-alueen teollisuus- ja kaivosjätteen säilytyspaikkoja.
Fifthly, during the Hungarian Presidency, as part of the Danube strategy, we must start to clear up and recultivate the industrial and mining waste reservoirs in the catchment area of the Danube.