"kunnia" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kunnia" İngilizce çeviri

volume_up
kunnia- {sıf.}

FI kunnia
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
honour {isim}
(EN) On kunnia-asia tulla valituksi tämän tärkeän mietinnön esittelijäksi.
It is an honour to be chosen as the rapporteur for this important report.
Minulla on ollut kunnia toimia näistä asioista vastaavana varapuheenjohtajana.
I have had the honour of being the Vice-President responsible for these matters.
Minulla on tänään istunnon puhemiehenä kunnia aloittaa uusi menettely.
As President for today' s sitting, it is my honour to inaugurate a new procedure.
kunnia (ayrıca: sädekehä, suuruus, loisto, maine)
volume_up
glory {isim}
Kuten sanotaan, "ylistys voittajalle, kunnia voitetulle".
The saying goes: ‘Glory to the victor, honour to the vanquished!’
Arvoisa , menestyksestänne tässä asiassa on tullut teille ja meille kunnia-asia.
Taoiseach, your success in this area has become your and our crowning glory.
Tämä kunnia johtuu siitä, että Portugali on taistellut syntymästään alkaen ja koko historiansa ajan itsenäisyytensä säilyttämisen puolesta.
Such glory was possible only thanks to the constant battle that Portugal has always fought - from its birth and throughout its history - to uphold its independence.
kunnia (ayrıca: erilaisuus, ero, erottaminen)
Euroopan unionilla on nyt kunnia olla synteettisten huumeiden kuten ekstaasin ja amfetamiinijohdannaisten pääkäyttäjä.
The European Union now has the distinction of being the main user of synthetic drugs such as ecstasy and amphetamines.
volume_up
honor {isim}
(RO) Romanialla oli kunnia olla Bukarestin Naton huippukokouksen isäntä.
(RO) Last week, Romania had the honor to host the Bucharest NATO Summit.
Ja on valtava kunnia, että saan näyttää sen ensimmäisenä täällä teille.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
William, on ollut todella suuri kunnia saada sinut tänne TED-konferenssiin.
William, it's a real honor to have you at the TED conference.

2. "menettää"

kunnia
volume_up
face {isim} [mec.]
EU:lle on annettava kaikki kunnia siitä, että se on kannustanut edelleen YK:ta kantamaan vastuunsa konfliktien ehkäisemisessä ja rauhan ylläpitämisessä.
All credit to the EU for continuing to encourage the UN to face up to its responsibilities with regard to conflict prevention and maintaining the peace.
Arvoisa puhemies, bioetiikka eli luonnonetiikka johtaa meidät peruskysymysten äärelle, ja parlamentilla on kunnia käsitellä näitä kysymyksiä tänään.
Mr President, bioethics, or the ethics of the living being, forces us to face certain basic questions, and it is an honour for this House that we should be discussing them today.

İngilizce' de "kunnia" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMinulla on kunnia olla läsnä tänään ja osallistua tähän historialliseen päätökseen.
I feel honoured to be present today and to be a party to this historic decision.
FinnishErityinen kunnia minulle on puhua komission puheenjohtajan Barroson rinnalla.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
FinnishMinulla oli kunnia ottaa tämä tehtävä vastaan vetoomusvaliokunnan pyynnöstä.
I was honoured to take on this role at the request of the Committee on Petitions.
FinnishTästä huolimatta minun on sanottava, että oli kunnia työskennellä esittelijän kanssa.
In spite of that, I must say that I was honoured to work with the rapporteur.
FinnishSe paransi vammaisten työntekijöiden tilannetta - kaikki kunnia sille siitä.
It has advanced - to give it credit - the case of workers with disabilities.
Finnishkertoa hänelle, millainen ilo ja kunnia hänen kanssaan on ollut tehdä työtä.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
FinnishMinulla oli kunnia saada kannatuksenne komission puheenjohtajaksi heinäkuussa.
I was honoured to receive your support as President-designate of the Commission in July.
FinnishMeillä oli kunnia toivottaa tervetulleiksi kymmenen uutta valtiota toukokuussa Dublinissa.
We were privileged to host the welcome of the ten new nations last May in Dublin.
FinnishArvoisa puhemies, on suuri kunnia osallistua tähän tärkeään keskusteluun.
Mr President, it is a great privilege to take part in this important debate.
FinnishMietinnössä, joka minulla on kunnia esitellä, kiteytetään näiden kokousten tulokset.
The report I have the privilege of presenting summarizes these meetings.
FinnishMinulle on ollut suuri kunnia, että myös arvoisa puhemies on kuunnellut äänestysselityksiäni.
I have had the pleasure of Your Excellency also hearing my explanations of vote.
FinnishMinulla on myös kunnia olla mukana seuraamassa vallanvaihtoa Macaossa 20. päivänä.
I also feel honoured that I shall be present in Macao on 20 December.
FinnishKunnia tästä kuuluu erityisesti esittelijälle sekä kaikille työssä mukana olleille.
For this, our respects are owed to the rapporteur in particular, as to all others involved.
FinnishMinulla oli kunnia valmistella teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunto.
I was honoured to produce the opinion from the Committee on Industry, Research and Energy.
FinnishMinulla oli kunnia olla edellisen hallituksen maahanmuuttoasioista vastaava ministeri.
I was privileged to be an immigration minister in the last government.
FinnishOli kunnia olla siellä paikan päällä ihmisoikeuksien ja demokratian komitean varapuheenjohtajana.
It was a privilege to be there as Vice-President for Democracy and Human Rights.
FinnishOnnittelen komissiota tavasta, jolla se vietiin läpi: kunnia suodaan silloin, kun se on ansaittu.
I congratulate the Commission on the way it was run: credit where credit is due.
FinnishMinulla on kunnia tulla rouva Banottin tilalle, joka oli lupautunut muualle.
I am very honoured to replace Mrs Banotti who is otherwise engaged.
Finnish1:05 Ja minulle on kunnia tavata teidät, Ison-Britannian ja tämän maailman tulevat johtajat.
1:05 And I'm honored to meet you, the future leaders of Great Britain and this world.
FinnishMinulla oli kunnia osallistua paneeliin kolmen muun Euroopan parlamentin jäsenen kanssa.
It was a privilege to be on the panel together with three other colleagues from this House.