"kuluttaa aikaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kuluttaa aikaa" İngilizce çeviri

FI kuluttaa aikaa
volume_up
{fiil}

kuluttaa aikaa

İngilizce de "kuluttaa aikaa" için benzer çeviriler

kuluttaa fiil
aika- sıfat
English

İngilizce' de "kuluttaa aikaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEnkä aio kuluttaa aikaa tämän kanssa, paitsi sanoa, että meillä on myös annettavaa tälle alalle.
And this one I really won't spend any time on, except to say that we have things to contribute to this field as well.
FinnishVoimme kuluttaa aikaa siitä keskustelemiseen, mutta aikamme on rajallinen ja meidän on keskusteltava tärkeistä asioista.
We could waste time discussing that but we have limited time and we have to discuss important matters.
FinnishKatson kuitenkin, että nyt meidän pitäisi jatkaa varsinaista työtä eikä kuluttaa enempää aikaa henkilökysymyksiin.
I think, though, that now we should go on with the essential work and stop occupying our time with personalities.
FinnishMiksi kuluttaa aikaa tarpeettomaan ja hankalasti ymmärrettävään mietintöön vain siksi, että esittelijä saa sulan hattuunsa?
Why spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
FinnishVoimmeko kenties kuluttaa aikaa jotenkin?
FinnishPuhun pikaisesti - koska en halua kuluttaa liikaa aikaa - Gabriele Albertinille hänen mietinnöstään ja siteeraan sitä.
Just quickly - because I do not want to take up too much time - I want to talk to Mr Albertini about his report and to quote from it.
FinnishJos et halua kuluttaa aikaa hakukoneen WWW-sivustoon siirtymiseen, voit tehdä hakuja Internet Explorerin hakukentän avulla, kuten kuvan esimerkissä:
Or, to save the step of navigating to the search site first, you can use the Search box in Internet Explorer, shown here:
FinnishArvoisa puhemies, voisin tässä kenties kuluttaa hieman aikaa, koska meille ilmoitettiin, että Linkohrin mietintöä käsitellään klo 10.00.
Mr President, perhaps I could waste a little time because earlier on we were informed that the Linkohr report would be taken at 10 p.m.
FinnishAikaa voitaisiin kuluttaa paljon paremmalla tavalla järjestämällä tapahtumia, jotka koskisivat monikulttuurisuutta ja moniuskontoisuutta ja joilla pyrittäisiin muuttamaan käsityksiä.”
Time would be much better spent on multi-cultural, multi-faith events to change perceptions'.
FinnishTämä on vain vähäinen asia, enkä halua kuluttaa liikaa aikaa puhuakseni siitä, mutta edelleenkin on tärkeää, että teemme asialle jotakin.
This is only a minor point and I do not want to spend too much time talking about it, but it is still important that we do something about it.
FinnishNyt minun tarvitsee kuluttaa vähemmän aikaa siihen, että saan verkon toimimaan haluamallani tavalla.
I now spend less time trying to get my network to work the way I want and more time on the things I really care about.
FinnishSaanen kuluttaa vielä hieman parlamentin aikaa vastatakseni joihinkin keskustelun aikana esitettyihin mielenkiintoisiin kysymyksiin.
Perhaps I might take up a little more of the time of the House to respond to some interesting questions that have been raised in the course of the debate.
FinnishEmme anna kenenkään painostaa meitä, mutta en myöskään halua kuluttaa aikaa keskustelemalla kenenkään kanssa siitä, missä huippukokous olisi pidettävä.
We will not allow ourselves to come under pressure, but neither do I want to spend time discussing with anyone where a summit is to be held.
FinnishMielestäni Euroopan parlamentti kuluttaa liikaa aikaa, kun se toivoo, että sillä olisi enemmän valtaa, eikä se kuluta tarpeeksi aikaa käyttääkseen tehokkaasti sillä jo olevaa valtaa.
It is my view that the European Parliament spends too much time wishing it had more power and not enough time effectively implementing the powers it has.