"kuluttaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kuluttaa" İngilizce çeviri

EN

FI kuluttaa
volume_up
[kulutan|kuluttanut] {fiil}

1. genel

Emme voi kuluttaa enempää kuin tuotamme, emmekä voi elää yli varojemme.
We cannot consume more than we produce, nor can we spend more than we can collect.
Esimerkiksi Itävallan maatalous kuluttaa noin 2,2 prosenttia tuotetusta energiasta.
For example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.
Yhdysvallat kuluttaa eniten vettä: noin 296 litraa henkeä kohti päivässä.
The USA uses most water, consuming around 296 litres per person per day.
kuluttaa (ayrıca: käyttää)
Tänään havaitsemme jälleen kerran aina yhtä vastuuttoman halun kuluttaa enemmän.
Today, we note once more the continuing irresponsible desire to spend more.
Olisi hullua ja vastuutonta kuluttaa nyt rahaa euron mainostamiseen.
To spend money now promoting the euro would be foolish and irresponsible.
Viime vuonna hallitusten hyveellisyyskilpailua käytiin siitä, kuka kuluttaa eniten.
Last year, the virtue contest between governments was about who could spend the most.
kuluttaa (ayrıca: tuhota, kalvaa, jäytää, syövyttää)
Juuri tämän luonteensa vuoksi ne eivät kuluta merenpohjaa.
By their very nature, they do not erode the sea bottom.
Emme voi laajentaa enää, koska se kuluttaa planetaarisia rajoja.
We cannot expand anymore, because it erodes the planetary boundaries.
16:15 Ihmisen tuhovoima kuluttaa jatkuvasti Maan ikivanhaa biosfääriä voimayhdistelmällä, jota voidaan kuvata lyhenteellä "HIPPO" -- joka tarkoittaa virtahepoa.
16:15 The human juggernaut is permanently eroding Earth's ancient biosphere by a combination of forces that can be summarized by the acronym "HIPPO," the animal hippo.
kuluttaa (ayrıca: tuhlata)
kuluttaa (ayrıca: väsyttää, uuvuttaa, kulua, väsyä)
kuluttaa (ayrıca: pehmittää, väsyttää)

2. "rahaa, aikaa ym."

kuluttaa (ayrıca: käyttää)
Hallitus kuluttaa yli 50 prosenttia Kroatian bruttokansantuotteesta.
The Government expends more than 50% of Croatia's GDP.
Kuten puheenjohtaja Prodi niin osuvasti totesi tänä aamuna, ei kannata kuluttaa itseään loppuun kurkkujen kokoa mittailemalla.
As President Prodi quite rightly said this morning, we should not be expending our energy on measuring the size of cucumbers and gherkins.

İngilizce' de "kuluttaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishMeidän on varmistettava, että niin ei tapahdu, koska se todella kuluttaa ihmisiä.
We need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
FinnishNe tulee kuluttaa pois.
If borders go, they will not simply be removed - they will have to be torn away.
FinnishSitä ei voi ostaa eikä kuluttaa samalla tavoin kuin tavallista kulutushyödykettä.
It is not purchased or consumed like an ordinary, everyday consumer item.
FinnishMaailmanpankin tutkimuksessa todetaan, että tämän verran voidaan kuluttaa.
According to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
FinnishEsimerkiksi Itävallan maatalous kuluttaa noin 2,2 prosenttia tuotetusta energiasta.
For example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.
FinnishRomanian parlamenttirakennus kuluttaa yhtä paljon sähköä kuin 20 000 asukkaan kaupunki.
Romania's Parliament Palace consumes as much power as a town with 20 000 inhabitants.
FinnishJokainen turisti, joka menee Espanjaan tai etelän maihin, kuluttaa vettä.
Every tourist who travels to Spain or another southern country uses water.
FinnishYhdysvallat kuluttaa eniten vettä: noin 296 litraa henkeä kohti päivässä.
The USA uses most water, consuming around 296 litres per person per day.
FinnishEU kuluttaa opiskelijaa kohden 10 000 euroa, Yhdysvallat yli 35 000.
Europe spends less than EUR 10 000 per student, the US more than EUR 35 000.
FinnishLääketeollisuus kuluttaa jo nyt valtavia rahamääriä markkinointiin.
The pharmaceutical industry is already spending huge amounts of money on marketing.
FinnishVerkkolaitetta ei tarvita, sillä yhden tuulettimen rakenne kuluttaa vain vähän virtaa.
No AC power needed, while the single fan design consumes less power.
FinnishTietysti paino riippuu siitä, kuinka paljon syö ja kuluttaa energiaa.
Obviously, how much you weigh depends on how much you eat and how much energy you burn.
FinnishNiiden pitäisi poistaa se käsitys, että yhteisö "kuluttaa kaiken" .
They should put to rest the notion in some capitals that the Community 'spends it all' .
FinnishTäysi lentokone kuluttaa vähemmän polttoainetta matkustajaa kohden kilometrillä kuin auto.
A full aircraft uses less fuel per passenger kilometre than a car.
FinnishMyös myyntihallissa voi sitten nähdä, kuinka paljon kukin auto, jokin tietty malli, kuluttaa.
It should also be possible to see the fuel consumption of a specific model in the showroom.
FinnishIhmiskunta kuluttaa vuosittain 1 000 miljardia euroa aseisiin ja 60 miljardia euroa kehitysapuun.
Mankind spends EUR 1 000 billion per annum on arms and EUR 60 billion on development aid.
FinnishTällä hetkellä 30 prosenttia Euroopan asuinrakennuksista on huonossa kunnossa ja kuluttaa paljon energiaa.
Today, 30% of existing homes in Europe are unhealthy and have high energy bills.
FinnishEmme voi laajentaa enää, koska se kuluttaa planetaarisia rajoja.
We cannot expand anymore, because it erodes the planetary boundaries.
FinnishKun kiinalaiset alkavat kuluttaa viiniä, kuka toimittaa sitä heille, jos me raivaamme viinitarhamme?
'When China has drunk too much', who will give it wine to drink if we grub up vineyards?
FinnishUseiden sähköpostiviestien pitäminen avoinna voi myös kuluttaa muistia.
Keeping a lot of e‑mail messages open can also use up memory.