"komitea" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"komitea" İngilizce çeviri

FI komitea
volume_up
{isim}

Lisäksi on perustettu oikeudellisten asioiden komitea ja riippumaton ihmisoikeuskomitea.
A Judicial Commission and an Independent Human Rights Commission have been set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
A special police task force and the independent Melo Commission were set up.
It does so by issuing reports (‘opinions’) on Commission proposals.
"Talous- ja sosiaalikomitean" sijasta siinä pitää lukea "alueiden komitea".
It should read 'Committee of the Regions' and not 'Economic and Social Committee' .
Vuonna 1992 perustettiin erityinen komitea, joka on nimeltään "valmisteverokomitea" .
In 1992, a special committee, the Committee on Excise Duties, was created.
Pysyvien edustajien komitea harkitsi molempia ehdotuksia huolellisesti.
Both proposals were carefully considered in the Permanent Representatives Committee.

İngilizce' de "komitea" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKomitea on Kyproksen ainut kahden yhteisön välinen aloite, joka etenee kitkattomasti.
This is the only bi-communal initiative in Cyprus that is functioning smoothly.
FinnishAlueiden komitea on tietenkin alueiden äänitorvi, mutta se toteuttaa myös monia EU:n ohjelmia.
The CoR is, of course, the voice of regions but it also delivers many EU programmes.
FinnishPaikallis- ja alueyhteisöjen ääntä käyttävä alueiden komitea on tässä oleellisesti mukana.
The CoR, as the voice of local and regional authorities, is deeply involved in this procedure.
FinnishYhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusasioista vastaava komitea.
I tabled amendments on strengthening equality bodies, which already exist.
FinnishKomitea tekee varsin kiitettävää työtä, jolle meidän on annettava tunnustusta ja jota meidän on tuettava.
That is the true purpose of the resolution that we are going to vote on tomorrow.
FinnishKioton pöytäkirjan pohjalta on perustettu erityinen YK:n tilapäinen komitea.
A special ad hoc United Nations working group has been set up within the framework of the Kyoto Protocol.
FinnishSyytetyn on tällöin todistettava, että komitea on väärässä.
It is then up to the party which is indicted to prove that we are wrong.
FinnishJos komitea kuitenkaan ei toimi kuten tahdomme, meidän on sovellettava joustavuutta Euroopan tasolla.
If, though, it does not do so, we will introduce the necessary flexibility at European level.
FinnishPysyvien edustajien komitea on jo hyväksynyt tekstin, joka meidän on tarkoitus hyväksyä huomenna.
COREPER has already adopted the text we are to adopt tomorrow.
FinnishFoorumista tulee epäilemättä jälleen uusi äärimmäisen kallis komitea.
Doubtless, this will be another highly expensive quango.
FinnishYhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (äänestys)
FinnishOn tosin todettava, että ainakin komitea on toiminut proaktiivisesti.
It must be said that at least it has been proactive.
FinnishKomitea viittaa tosiasiassa mahdolliseen budjettivallan käyttäjän tekopyhyyteen ja epäjohdonmukaisuuteen.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
FinnishErityisesti kannattaa huomioida, että komitea noudattaa "rankaisemattomuuden täydellisen torjumisen periaatteita".
Of particular note is its adherence to ‘the principles of total rejection of impunity’.
FinnishKomitea teki ne päätelmät, jotka teille äsken esittelin.
They have come to the conclusion that I have presented to you.
FinnishTämän vuoksi komitea kehotti parlamenttia harkitsemaan huolellisesti tällaisen peruuntumislausekkeen vaikutuksia.
It therefore asked Parliament to consider the implications of such a sunset clause carefully.
FinnishSamana vuonna komitea esitti suuntaviivat toissijaisia eläinlajeja koskevien jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi.
That same year, the CVMP issued a guideline on the establishment of MRLs for minor species.
FinnishUskon, että komitea voi tämän lausunnon avulla tehdä hyvää työtä.
FinnishAsian parissa tehdään jatkuvasti työtä, ja esimerkiksi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (COPS) keskustelee siitä tänään.
This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
FinnishEuroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea hyväksyi kaiken kaikkiaan 87 prosenttia parlamentin tarkistuksista.
In the end, the percentage of Parliament’s amendments scheduled to be adopted by the ESC is about 87%.