"kokea" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kokea" İngilizce çeviri

FI kokea
volume_up
[koen|kokenut] {fiil}

Buenos Airesissa voi nykyään kokea kiehtovan mini-Euroopan.
Visiting Buenos Aires today, what you experience is a fascinating mini-Europe.
Niiden kansalaistenkin on saatava kokea eurooppalaista tulevaisuuttaan ennen kaikkea opiskeluaikanaan.
Their students too must be able to experience their future in Europe.
Emme voi kokea Euroopan unionia pelkästään säästöohjelmien kautta.
We cannot experience Europe solely through austerity programmes.
Olemme saaneet kokea yhteiskuntarakenteen murtumisen traagiset seuraukset.
We have lived through the explosive consequences of the breakdown of the social fabric.
Olen varma, että saatte vielä kokea yhtä rikastuttavia kokemuksia.
I am sure that in the future you will have equally enriching experiences.
Kaikki me olemme kotimaissamme saaneet kokea usein sattuvien luonnonkatastrofien vaikutukset.
All of us in our countries have experienced the effects of what are frequently occurring natural disasters.
Se on heidän ainoa ulospääsytiensä tästä Euroopassa lähes ennennäkemättömän traagisesta tilanteesta, joka heidän on täytynyt kokea.
It is their only way out of this tragic situation, almost unprecedented in Europe, which they have had to live through.
Arvoisa puhemies, on hienoa saada kokea tämä jännittävä aika Euroopan historiassa, jolloin vihdoinkin yhdistämme maanosan.
Mr President, it is fantastic to live through this exciting period in the history of Europe when we are finally unifying the continent.

İngilizce' de "kokea" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishYksi vierailijaryhmistäni sai kokea sen tänään aamupäivällä matkalla tänne.
One of my groups of visitors found this out again on their way here this morning.
FinnishThaimaa sai vastikään kokea maailman solidaarisuuden hyökyaaltokatastrofin jälkeen.
Thailand experienced the world’s solidarity only recently after the tsunami.
FinnishOlen saanut toistuvasti kokea myönteisiä yllätyksiä, mutta toistuvasti myös pettymyksiä.
I experienced surprise after surprise and also disappointment after disappointment.
FinnishOdotettavissa on uusia pakolaisaaltoja, joita jo Kreikka ja Italia ovat saaneet kokea.
It could lead to new waves of refugees, which we are already seeing in Greece and Italy.
FinnishSaatte pian kokea, että Euroopassa on usein pyöräiltävä vastatuuleen.
You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.
FinnishIrakin ja Egyptin kristityt saattavat kokea itsensä hylätyiksi ja petetyiksi.
Christians in Iraq and Egypt may be feeling abandoned and betrayed.
FinnishMeidän piti kokea, että te olitte yksityisvierailulla big brother in luona tyynnyttelemässä.
We learned that you had had a private audience with Big Brother to calm things down.
FinnishEn ole varma, voimmeko kokea olevamme suojassa omalta julmuudeltamme.
I am not sure we can feel protected against our own capacity for cruelty.
FinnishNiitä ovat saaneet kokea etenkin ne meistä, jotka toimivat valitussa virassa.
This is particularly true for those of us holding elected office.
FinnishEuroopan kaupunkien on tarkoitus esittää sitä, antaa ihmisten kokea sitä kulttuuritilaisuuksissa.
It is the task of Europe's cities to illustrate this by means of cultural events.
FinnishTätä voi kokea jo tänään useissa paikoissa Euroopan unionissa.
This phenomenon can already be experienced in many parts of the European Union.
FinnishSierra Leone sai kokea tammikuussa 2002 vuosikymmenen kestäneen raa'an sisällissodan loppumisen.
In January 2002 Sierra Leone saw the end of a decade-long, savage civil war.
FinnishKenenkään Euroopassa ei pidä kokea itseään eristetyksi ja syrjäytetyksi ilman matkustusoikeutta.
Nobody in Europe should feel isolated and excluded without an opportunity to travel.
FinnishJoku, jolla ei ole huumorintajua, voisi kokea sen jopa ehkä loukkaavaksi.
Someone with no sense of humour might even think it was insulting.
FinnishNyt on kansanterveyden ja ympäristön vuoro kokea sen vaikutukset.
Now it is the turn of public health and the environment to be affected.
FinnishOn myös tärkeää, että kristitty vähemmistö voi kokea, että oikeuslaitos kohtelee heitä puolueettomasti.
It is also vital that the Christian minority perceive the judiciary as impartial.
FinnishJaamme kaikkien Baskimaan asukkaiden kanssa ne kärsimykset, joita kansamme on saanut kokea.
We share with all the Basque citizens the sufferings of our people.
FinnishSiihen onkin kaikki syyt, koska 12 tärkeästä ympäristöaiheesta kahdeksan on saanut kokea arvonlaskua.
Rightly so, as eight of the twelve essential environmental items show a degradation.
FinnishAjattelin, että saisimme kokea jotakin rakentavaa ja myönteistä.
I thought that we would be hearing something constructive and positive.
FinnishTämä voi myös tuoda meidät lähemmäksi erästä ongelmaa, jonka saamme nyt kokea entistä lähempänä.
This may put us in mind of a problem we are experiencing much closer to home at the moment.