"kohottaa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kohottaa" İngilizce çeviri

FI kohottaa
volume_up
[kohotan|kohottanut] {fiil}

Me pyrimme kohottamaan asiakkaidemme käyttökokemuksia tekniikan ja immateriaalioikeuksien lisensoinnin avulla ja toivomme hyötyvämme osallistumisesta Microsoft Hardwaren lisensointiohjelmaan."
We strive to elevate our customer experience through technology and IP licensing and look forward to the benefits of participation in the Microsoft Hardware licensing program.”
Euroopan parlamentissa käydyillä kukkotappeluilla ja pyrkimyksillä kohottaa se sensorin asemaan, joka muuten on pääomaetujen perustavaa laatua oleva tukikehys, ei petetä kansalaisia.
The people are not deceived by the cockfights in the European Parliament and efforts to elevate it to the post of censor which, moreover, is the basic support framework for the interests of capital.
kohottaa (ayrıca: nostattaa)
kohottaa (ayrıca: nostaa)

İngilizce' de "kohottaa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishOlen aina sanonut, ettei meidän pitäisi kohottaa edes kättämme toisiamme vastaan."
I have always said that we should not so much as raise a hand against another.'
Finnish- Jos aiomme kohottaa tutkimuksen tasoa, meidän on lisättävä rahoitusta.
- If we are to increase the level of research, we need an increase in funding.
FinnishKysyn siksi, eikö todellakin olisi aihetta kohottaa toimintamme laatua.
I really wonder whether the time has not come to make a qualitative leap.
FinnishMeille syrjäisille alueille tämä haitta saattaa kohottaa kustannuksia jopa noin 30 prosenttia.
And for us in the far-flung regions, this problem can increase prices by around 30%.
FinnishÄlkäämme siis hyväksykö helppoja tekosyitä kohottaa tiemaksuja pilviin mielivaltaisesti.
So let us beware of authorizing any easy alibis for arbitrary hikes in the motorway tolls.
FinnishKenenkään ei pitäisi kohottaa kulmakarvojaan, jos nyt esitetään vielä muita ehdotuksia.
No eyebrows should be raised if others now table further proposals.
FinnishOn selvää, että tarkoituksena on kohottaa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista profiilia.
Clearly, the aim is to promote the EU’s role in the sphere of foreign and security policy.
FinnishTällä hetkellä on aika kohottaa tämä investointitoiminta aivan uudelle tasolle tulevaisuutta varten.
Now is the time to bring that investment up to an entirely new level for the future.
FinnishHän sanoi, että jos hänelle annetaan tukipiste, hän kohottaa maailmaa.
He would say, 'Give me a fulcrum and I will lift the world.'
FinnishTeen näin, vaikka - toistan - se vaikuttaa epäilemättä vain siihen hetkeen, kun joku kohottaa kätensä.
I would do the same, even if - I say again - it is only apparent at the time a hand is raised.
FinnishYritätte ilmeisesti Lissabonissa kohottaa maailmaa, tai ainakin meidän maailmaamme eli Eurooppaa.
In Lisbon you will clearly be trying to lift the world or, in any case, our world, the world of Europe.
FinnishSeuraavalla kerralla Raiskaajalle annetaan erityinen Mistral-pillerimme, jolla hän voi kohottaa mieskuntoaan.
The next time, Mr Rapist is given our special pill 'Mistral' to increase his male capacities.
FinnishHaluan henkilökohtaisesti osoittaa tyytyväisyyteni hänen läsnäolostaan, joka kohottaa istuntomme arvoa täällä aina perjantaisin.
I am particularly happy to have him here every Friday, dignifying our sittings.
FinnishEuroopan parlamentti yritti kohottaa summaa noin 40 %: lla.
FinnishOn hyvin tärkeää kohottaa maaseudulla asuvan afganistanilaisten suuren enemmistön elintasoa.
It is very important that the standard of living is increased for the great majority of Afghans who live in rural areas.
FinnishHaluaisin kohottaa maljan rehellistä viiniä rehelliselle uudistukselle, jossa ei esiinny syrjintää ja suosimista.
I would like to raise a glass of honest wine to an honest reform without discrimination and favouritism.
FinnishPidän professoreista, mutta meidän ei pitäisi kohottaa heitä korkeimmaksi saavutukseksi.
(Laughter) And I like university professors, but you know, we shouldn't hold them up as the high-water mark of all human achievement.
FinnishEuroopan johtajat ovat liian uppoutuneita sisäisiin ongelmiinsa voidakseen kohottaa katseensa yhteisön tasolle.
European leaders are too absorbed in their internal problems to be able to raise their sights to European level.
FinnishMiten voimme kohottaa kumppanuuden profiilia?
FinnishHän pyrkii siihen, että yritetään kohottaa jokaisen asemaa, eikä yritetä panna alulle laskevaa suuntausta.
The point he is making is that one tries to raise everybody's position upward, rather than trying to create a downward movement.