"kirjoa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kirjoa" İngilizce çeviri

FI kirjoa
volume_up
[kirjon|kirjonut] {fiil}

1. genel

kirjoa (ayrıca: kuvioida)

2. Tekstil

İngilizce' de "kirjoa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTavoitteidemme on heijastettava edessämme olevien haasteiden kirjoa.
Our ambitions should reflect the scale of the challenges we face.
FinnishToivon, että keskustelumme ilmentävät parlamentissa vallitsevaa laajaa mielipiteiden kirjoa.
I hope that the diversity of opinion in the debates we have will find the capacity to express itself.
FinnishSiviilikeinojen kirjoa on välttämättä kehitettävä.
The range of civil instruments at our disposal must undoubtedly be extended.
FinnishValitettavasti ongelma ei koske pelkästään tätä aluetta vaan koko ympäristöalan kirjoa.
Unfortunately, it is not a problem in this area only, but a problem across the whole environmental spectrum.
FinnishPerustamissopimuksen 179 artikla ei voi kattaa kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön laajaa kirjoa.
Article 179 is not able to cover the broad spectrum of development and economic cooperation.
FinnishPyydämme neuvostoa laajentamaan pakotteiden kirjoa.
We would ask the Council to extend the scope of the sanctions.
FinnishEi ollut helppoa käsitellä näin suurta kirjoa erilaisia aloja, joihin liittyy merkittäviä tutkimushaasteita.
It was not an easy task to deal with such a broad range of fields with important research challenges.
FinnishEU:n on opittava kunnioittamaan Syyrian monimutkaista yhteiskuntaa ja siellä vallitsevaa mielipiteiden kirjoa.
Europe must learn to respect the complexity of Syrian society and the many shades of opinion there.
FinnishKaikissa kulttuureissa esiintyvän naisten syrjinnän koko kirjoa ei ole tarkoitus tässä vielä kertaalleen tuoda esille.
I will not go through the whole list of disadvantages that women face in all cultural areas.
FinnishHoidammeko mekin oikeastaan tätä uudelleen muotoutuvaa poliittista kirjoa demokratiaohjelman puitteissa?
Is this newly emerging political spectrum also being monitored by ourselves in the context of the programme for democracy?
FinnishOn sanottava, että kun tarkastelen tämänpäiväisten aiheiden kirjoa, olen ylpeä siitä, että olen tämän parlamentin jäsen.
I must say that, considering the breadth of topics covered here today, I am proud to be a Member of this Parliament.
FinnishHän jatkaa koko poliittista kirjoa edustavien parlamentin jäsenten, kuten Mombauerin ja Robles Piquerin, työtä.
She is following up the work of Members right across the political spectrum including, of course, Mr Mombaur and Mr Robles Piquer.
FinnishKaikki se vain heijastaa teidän näkemystenne erittäin laajaa kirjoa ja mielestäni se on olennainen osa todellista demokratiaa.
All of this simply reflects the very broad spectrum of your views and I think it is part and parcel of true democracy.
FinnishOn tosiasia, että eurooppalainen valitsijakuntamme edustaa yhä laajempaa mielipiteiden kirjoa, mikä on demokratian kannalta hyvä asia.
It is a fact that our European electoral spectrum spans an ever-wider variety of opinion, which is good for democracy.
FinnishMietintö käsitteli laajaa suhteiden kirjoa: taloudellisia ja poliittisia suhteita sekä tietenkin ihmisoikeuskysymyksiä.
That report dealt with a very wide spectrum of relationships: the economic, the political and, of course, the question of human rights.
FinnishOnko pidettävä maailmanlaajuinen konferenssi, joka käsittelisi koko verojen kirjoa: tulleja, valmisteveroja, yhtiöveroa ja arvonlisäveroa?
Should there be a world conference, about the whole range of taxes: customs duties, excise duties, corporation tax and VAT?
FinnishSamoin tuemme yleisesti tähän mietintöön kuuluvan päätöslauselman esitysten, ajatusten ja ehdotusten laajaa kirjoa.
By the same token, we also support, overall, the very diverse range of proposals and ideas contained in the draft legislative resolution in this report.
FinnishEi kapinoivilla sotilailla eikä Gbagbon hallituksella ole legitimiteettiä edustaa Norsunluurannikolle kerääntynyttä kansojen kirjoa.
Neither the soldiers who have revolted nor the Gbagbo Government have the legitimacy to represent the mosaic of peoples gathered together in Côte d'Ivoire.
FinnishTämän kysymyksen aivan erityinen merkitys huomioon ottaen keskustelussa on käsiteltävä EU:n jäsenvaltioiden erilaisten järjestelmien laajaa kirjoa.
Given the particular importance of this issue, the debate must encompass the broad range of different systems in the various EU Member States.
FinnishYksi jo aloitetussa tarkastelussa käsiteltävistä kysymyksistä koskee koko ajan kasvavaa aloitteiden kirjoa oikeus- ja sisäasioissa.
One question which will be addressed in the overview which has begun is the constantly increasing multitude of initiatives in the area of justice and home affairs.