"kiristää" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kiristää" İngilizce çeviri

FI kiristää
volume_up
[kiristän|kiristänyt] {fiil}

Meidän on varoitettava siitä, että suurvallat saattavat kiristää Yhdistyneitä Kansakuntia.
We must warn against attempts by the big powers to blackmail the United Nations.
Eiväthän lait ole olemassa, jotta voimme estää, häiritä tai kiristää toisiamme.
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Ajatollahien atomipommi on voimakas ase, jolla he voivat kiristää Iranin kansaa.
The ayatollahs’ atomic bomb is a powerful weapon with which to blackmail the Iranian people.
Ei ole mitään syytä, miksi parlamentin pitäisi nyt kiristää tätä lainsäädäntöä.
There is no requirement on Parliament to tighten up this legislation now.
Me voimme kiristää vyötä sulkematta silmiämme yhteisiltä haasteilta.
We can tighten belts without closing our eyes to common challenges.
Ruuvi kannattaa kiristää vain hieman käsinkiristystä tiukemmalle.
It's better to tighten the screw barely more than you can tighten it with your fingers than to bend the frame or the card.
kiristää (ayrıca: kiihdyttää)
kiristää (ayrıca: siirtää, lykätä, uhkailla jllak)
Se kiristää entisestään EU:n ja sen naapureina olevien kolmansien maiden suhteita.
It places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
EU:n ja Venäjän välisiä suhteita kiristää entisestään Yhdysvaltojen tuleva ohjuspuolustusjärjestelmä Romaniassa.
Relations between the EU and Russia are further strained by the planned US missile defences in Romania.

İngilizce' de "kiristää" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishAika kiristää tahtia - yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen (äänestys)
Time to move up a gear - Creating a Europe of entrepreneurship and growth (vote)
FinnishOn erittäin hienoa, että parlamentti aikoo "kiristää" lainsäädäntöä tällä alalla.
Parliament's approach to 'toughen up' the legislation in this field is very much welcomed.
FinnishNyt on aika kiristää vyötä, toimia vakavasti ja keskittyä välttämättömyyksiin.
It is the time for tightening belts, for seriousness and for concentrating on necessities.
FinnishEU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin liian usein antaneet Kiinan kiristää itseään.
Too often in the past EU Member States have allowed themselves to be blackmailed by China.
FinnishJos jokin toimittaja kiristää jotakin jäsenvaltiota, sen olisi puhuttava asiasta avoimesti.
If one Member State is being blackmailed by a supplier, it should speak out.
FinnishLopullisena päämääränä on kiristää työtahtia ja vähentää työvoimakustannuksia.
Their end objective is to promote further intensification of work and reduction of labour cost.
FinnishOn tullut aika kiristää vauhtia ja lisätä avaruusmenoja tuntuvasti.
The time has come to change gear and give a real boost to space expenditure.
FinnishAika kiristää tahtia yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen
Time to move up a gear Creating a Europe of entrepreneurship and growth
FinnishKysymykseen siitä, pitäisikö valvontaa kiristää, vastaus on kyllä.
Regarding whether it is better to have closer monitoring, the answer is yes.
FinnishNyt presidentinvaalien alla Mugabe kiristää taas väkivallan ja terrorin otetta.
Now, with presidential elections imminent, Mugabe is again tightening the screw of force and terror.
FinnishTämä kiristää normeja, parantaa kuluttajien asemaa ja on kaikin puolin on myönteinen asia.
That will push up standards; it will improve things for consumers; it is a good-news story.
FinnishKun tarkistuksen aika koittaa, niin toivomme, että siinä voidaan kiristää tavoitteita entisestään.
When the time for a review comes, we hope that there will be some further tightening up.
FinnishVerotusta ei saa kiristää etenkään matalasuhdanteen aikana.
Taxes must not be raised still further, especially at a low point in the economic cycle.
FinnishJäsenvaltioita ei saa kiristää hyväksymään perustuslakia, jota niiden kansalaiset eivät voi hyväksyä.
Member States cannot be forced to accept a constitution which their citizens cannot agree to.
FinnishYksittäisen maan ei pidä voida estää toimenpiteitä ja siten kiristää koko unionia.
One individual country should not be able to stop action and in so doing exert pressure on the rest of the Union.
FinnishSuoraan sanottuna suojellessaan pientä ranskalaista viljelijää presidentti Chirac kiristää koko maailmaa.
In essence, Chirac, by protecting the little French farmer, is holding the world to ransom.
FinnishJos hallitukset toteavat haluavansa kiristää normeja, niiden olisi tietenkin myös noudatettava niitä.
If they say that they want stricter standards, fine. But they should, of course, adhere to them too.
FinnishKyse olisi venäläisestä kaasusta ja öljystä, ja nyt sallitte mahdollisuuden kiristää itseänne.
That would be Russian gas and Russian oil, and you are now allowing yourselves to be possibly taken hostage.
FinnishHavaitsen, että olemme myös siirtyneet "ajasta kiristää tahtia" peräti tunnuslauseeseen "luottamusta toimilla ".
I also see that we have now proceeded from ‘moving up a gear’ to ‘boosting trust through action’.
FinnishNyt ei ole aika kiristää asianomaisten valvontaa.
It is not the time for further supervision of those involved.