"kanssa" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"kanssa" İngilizce çeviri

EN
EN

FI kanssa
volume_up
{zarf}

kanssa (ayrıca: myös, -kin)
volume_up
as well [deyim]
Yhtä tärkeää on yhteistyö Yhdysvaltojen instituutioiden kanssa sekä teollisuuden kanssa.
Equally important is the cooperation with the institutions in the US as well as with industry.
Työskentelemme näissä asioissa tiiviisti niin parlamentin kuin neuvostonkin kanssa.
We will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.
Tässä eurooppalainen malli sopii erittäin hyvin yksiin amerikkalaisen mallin kanssa.
The European model fits well with the American model in this respect.

İngilizce' de "kanssa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishOn kuitenkin kaksi oleellista kohtaa, joista olemme neuvoston kanssa eri mieltä.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
FinnishTätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
FinnishArvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
You talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
FinnishKahvin juontiin kaverin kanssa ja ruokaostoksilla käymiseen liittyy hengenvaara.
Having a cup of coffee with a friend or shopping for food involves mortal danger.
FinnishMuutoin se ei pysty kilpailemaan tasavertaisesti muiden liikennemuotojen kanssa.
Otherwise they will be unable to compete equally with other forms of transport.
FinnishOn ollut suuri ilo työskennellä Javier Solanan kanssa kuluneina viitenä vuotena.
It has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
FinnishEnsinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.
First of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
FinnishAsia on taattava Yhdysvaltojen kanssa solmitulla yksiselitteisellä sopimuksella.
You need to guarantee that by means of unambiguous agreements with the Americans.
FinnishOdotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
I look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
FinnishNäin ollen esitän yhteenvedon, mikä auttaa myös puhemiestä ajanpuutteen kanssa.
I shall give a summary, therefore, which will also help the President save time.
FinnishToiseksi meidän on tiivistettävä vuoropuhelua Irakin poliittisen johdon kanssa.
Secondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
FinnishVoitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
Perhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
FinnishPPE-ryhmä on valmis sitoutumaan rakentavaan yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.
The PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
FinnishTällä tavalla voit hallita paremmin sitä, kenen kanssa jaat tiedostoja verkossa.
This method gives you more control over who you share files with on your network.
FinnishKolumbian kanssa tekemäämme sopimukseen ei sisälly turhaan ihmisoikeuslauseketta.
Our agreement with Colombia contains a human rights clause, and for good reason.
FinnishPerustimme tämän omaleimaisen toimielimen käymään neuvotteluja komission kanssa.
It is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
FinnishMikä vielä tärkeämpää, pyysin aikaa voidaksemme neuvotella Yhdysvaltojen kanssa.
Even more importantly, I have asked for time to consult with the United States.
FinnishDemokraattista valtiota ei voi asettaa samaan asemaan terroristiryhmien kanssa.
A democratic state cannot be bracketed in the same category as terrorist groups.
FinnishOlenkin eri mieltä niiden kanssa, joiden mielestä tämä asia "ei aiheuta huolta".
I therefore disagree with those who think that this issue 'was not of concern'.
FinnishTarkastellaanpa esimerkiksi matkustajatietoja ja sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.
Let me take passenger data and the agreement with the United States as an example.