"järjestäytynyt rikollisuus" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"järjestäytynyt rikollisuus" İngilizce çeviri

FI järjestäytynyt rikollisuus
volume_up
{isim}

järjestäytynyt rikollisuus
Järjestäytynyt rikollisuus on hienostunutta kansainvälistä liiketoimintaa.
Organized crime is a sophisticated international business operation.
Sen yhteydessä järjestäytynyt rikollisuus ymmärretään entistä enemmän ongelmaksi.
In this context, organized crime is increasingly perceived as a problem.
Järjestäytynyt rikollisuus osaa käyttää hyödykseen tätä pirstaleista tilannetta.
Organized crime understands how to exploit this fragmented situation.

İngilizce de "järjestäytynyt rikollisuus" için benzer çeviriler

järjestäytyä fiil
rikollisuus isim

İngilizce' de "järjestäytynyt rikollisuus" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTällainen järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt unionin itälaajentumisen jälkeen.
This kind of organised crime has grown with the Union's enlargement to the east.
FinnishNiihin kuuluvat myös järjestäytynyt rikollisuus, mafian toiminta ja ihmiskauppa.
This includes organised crime, the activities of the mafia and people trafficking, too.
FinnishOngelmana ovat järjestäytynyt rikollisuus, ihmiskauppa ja huumekauppa.
There is the problem of organised crime, people-trafficking and the drugs trade.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus varmasti kerää käteistä rahaa laittomien kauppojensa ...
I am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions ...
FinnishKaikkeen tähän järjestäytynyt rikollisuus tarvitsee rahanpesun välineitä.
Organised crime does all this by using the instruments of money laundering.
FinnishKansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on valtava ja kasvava ilmiö.
   . International organised crime is a huge, and growing, phenomenon.
Finnish   Arvoisa komission jäsen, kuten tiedätte, järjestäytynyt rikollisuus leviää vahvasti.
   Commissioner, as you know, organised crime is growing very strongly.
FinnishItse asiassa kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on yksi vakavimmista haasteistamme.
Indeed, internationally organised crime is one of the most serious challenges we face.
FinnishRajavalvonnan hävitessä järjestäytynyt rikollisuus pääsi valloilleen.
When border controls disappeared, the scope for organised crime increased enormously.
FinnishNiihin sisältyy esimerkiksi meitä kaikkia koskettava rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus.
That means, for example, organised cross-border crime that affects us all.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus rahoittaa ja suosii usein myös terrorismia.
Terrorism is very often funded and encouraged by organised crime.
FinnishTärkeintä on tunnustaa, että pääongelma on järjestäytynyt rikollisuus.
The most important point is the recognition that organised crime is the main problem to tackle.
FinnishOlemme tilanteessa, jossa kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus leviää nopeasti.
We are facing a situation where we have a proliferation of organised crime on an international basis.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus valmistautuu nyt käyttämään hyväkseen maailmanmestaruuskisoja.
Organised criminals are now preparing to exploit the World Cup.
FinnishSillä ei ole väliä, kuinka laajaa korruptio on ja kuinka laajalle järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt.
It does not matter what their levels of corruption and organised crime are.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus on tuhatpäinen hirviö, jonka taloudellinen selkäranka on katkaistava.
Organised crime is a multi-headed monster whose financial heart and lungs need to be ripped out.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus huomasi lapsen jo kauan sitten.
Organised criminals have long been aware of the potential of children.
FinnishKomissio antaa lausuman rakennerahastoista, joiden varoja järjestäytynyt rikollisuus on väärinkäyttänyt.
The Commission will make a statement on the abuse of Structural Funds by organised crime.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus keskittyy useimmiten talousrikoksiin.
The primary motive of much organised crime is financial crime.
FinnishJärjestäytynyt rikollisuus on monessa suhteessa yhteydessä laittomien tavaroiden ja palvelujen välitykseen.
Organised crime often involves the supply of illegal goods and services.