"hyvinkin" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"hyvinkin" İngilizce çeviri

EN

FI hyvinkin
volume_up
{zarf}

hyvinkin (ayrıca: varmasti, epäilyksettä, helposti, vaivatta)
volume_up
easily {zarf}
Nyt tilanne saattaa hyvinkin olla sellainen. Geeniruokahan on tästä vain yksi esimerkki.
That could quite easily be the case, and GM foods are only one example of it.
Vaikka jäsen Swiebel arvosteleekin jotakin maata, se ei tarkoita, etteikö maa voisi hyvinkin toimia kunniallisesti.
A country can easily be respectable even if it is criticised by Mrs Swiebel.
Pienet polttoainekennot saatetaan hyvinkin saada markkinoille tänä tai ensi vuonna, eivätkä ne sisällä raskasmetalleja.
Small fuel cells may easily come on the market this year or next and they contain no heavy metals.

İngilizce' de "hyvinkin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishArvoisa puhemies, maailmantalous on tosiaan hyvinkin huomattavan kriisin kourissa.
Mr President, the world economy is undoubtedly caught up in a significant crisis.
FinnishTästä voi hyvinkin päätellä, että aika kuluu hyvin hitaasti Bosporin niemimaalla.
One might well conclude that time passes very slowly in the region of the Bosporus.
FinnishSiitä saattaisi hyvinkin olla hyötyä, kun he palvelevat edustamiaan kansalaisia.
It might well be of use to them in providing a service for the people they represent.
FinnishKuten hyvin tiedetään, EU on tuonut näkemyksensä ilmi hyvinkin useassa tilaisuudessa.
As is well known, the EU has expressed this view on quite a number of occasions.
FinnishMaan kahtiajaon vaaroja voidaan hyvinkin liioitella, mutta vaarat ovat todellisia.
The dangers of a divided country may well be exaggerated, but they do exist.
FinnishÄänestimme hyvinkin tekstistä, jossa puhuttiin itsenäisestä oikeudellisesta elimestä.
We have indeed voted on a draft which spoke of an independent judicial authority.
FinnishUskoakseni jotkut täällä istuntosalissa ovat hyvinkin tyytyväisiä näihin säännöksiin.
I believe there are some people in the Chamber who will be happy with these rules.
FinnishNäihin epätavallisiin ilmastotapahtumiin ja kuivuuksiin voi hyvinkin olla muita syitä.
There may well be other reasons for these unusual climatic events and droughts.
FinnishOn jokseenkin ilmeistä, että nämä ihmiset saattaisivat hyvinkin tehdä niin.
They are a rather obvious category of people who might be inclined to do that.
FinnishMeidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
FinnishTämä voi hyvinkin toistua useammankin Itä-Euroopan valtion ja Turkin kanssa.
This may well be repeated with yet more Eastern European states and Turkey.
FinnishTästä pääsemme hyvinkin suoraan keskeiseen kysymykseen EU:n identiteetistä.
This brings us very close indeed to the central issue of the EU's identity.
FinnishJos tila itsessään onkin virtuaalinen, siihen liittyvä vastuu on hyvinkin todellinen.
While cyberspace is virtual, criminal liability for offences committed there is real.
FinnishToisinaan me sääntelemme asioita, jotka voisivat hyvinkin olla toissijaisia.
We sometimes regulate things which could, by and large, remain subsidiary.
FinnishJos sitä ehdotetaan tuon kohdan sisällä, on hyvinkin mahdollista, että se kelpuutetaan.
If it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
FinnishSopan kohdalla sanonta voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta ei Euroopan rannikoiden.
But I say to them, the proverb may apply to broth but not to our coasts.
FinnishMuuten kansalaisten huoli saattaa hyvinkin ajaa liiketoiminnan Atlantin toiselle puolelle.
Otherwise public concerns may well drive economic activity across the Atlantic.
FinnishEri maiden edellytykset voivat eri yhteyksissä olla hyvinkin erilaisia.
In different contexts, different countries can have very different conditions.
FinnishSe saattaa hyvinkin olla tähän mennessä suurin tämän rahaston myöntämä summa.
This could well be the highest amount ever granted to date by this fund.
FinnishJätteet ovat yhtenä päivänä arvottomia ja toisena päivänä yhtäkkiä hyvinkin arvokkaita.
One day waste is of no value, but suddenly the next day it is very valuable.