"hyödyllinen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"hyödyllinen" İngilizce çeviri

FI

hyödyllinen {sıfat}

volume_up
hyödyllinen (ayrıca: tuottava, suotuisa)
Tämän säädöksen hyväksymisellä on merkittävä hyödyllinen vaikutus.
Adopting this act will have a significant beneficial impact.
Hyvin suuri osa kansastamme ei koe tämän mietinnön olevan hyödyllinen Maltalle.
A wide spectrum of our population do not see the report as being beneficial for Malta.
Se olisi poliittisesti varmasti hyvin suotuisa ja hyödyllinen hanke.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
hyödyllinen (ayrıca: avulias, auttavainen)
Jonkinlainen tulosten valvonta olisi hyödyllinen kaikille osallisille.
A little success rate control would be helpful for all concerned.
Uskon kolmivuotisen keskustelun olleen varsin hyödyllinen maaperän valmistelussa.
I believe the three-year debate was very helpful to prepare the ground.
Kaikki nämä ovat hyödyllinen panos, jolla edistetään näiden sääntöjen soveltamista.
All of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
hyödyllinen (ayrıca: käytännöllinen)
Hyödyllinen rajatyöntekijöille, virkamiehille ja heidän huollettavilleen.
Useful for cross-border workers, civil servants and their dependants.
Hyödyllinen siirtotyöläisille, joiden perhe asuu edelleen toisessa maassa.
Useful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
Niillä lisätään hyödyllinen täydentävä viittaus tapausoikeuden sanoihin.
They insert a useful complementary reference to the words used in the case law.

İngilizce' de "hyödyllinen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTässä mielessä, ja monessa muussakin, tämä tehtävä oli ehdottoman hyödyllinen.
The benefit of this mission in this regard, as in many others, is undeniable.
FinnishMe kaikki tiedämme, että Blair House -sopimus ei ollut kovinkaan hyödyllinen.
We all know that the Blair House agreement was not very advantageous for us.
FinnishTämä on vaarallinen lähestymistapa, koska se voisi olla hyödyllinen euroskeptikoille.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
FinnishVarsin hyödyllinen seurantakokous pidettiin 2. joulukuuta 2003 Brysselissä.
A very fruitful follow-up meeting was held on 2 December 2003 in Brussels.
FinnishJotta voitaisiin saada aikaan todellinen, hyödyllinen ja välttämätön toimintasuunnitelma.
To make sure there is and will be a real, meaningful and necessary plan of action.
FinnishUusi asetus on monella tapaa hyödyllinen, mutta mainitsen vain kaksi asiaa.
The new regulation introduces many benefits. I shall only mention two.
FinnishMinusta tämä toimintalinja on hyödyllinen, ja annan sille täyden tukeni.
I therefore consider this course of action to be of benefit, and it has my full support.
FinnishTämäntyyppinen toimintasuunnitelma voi epäilemättä olla hyödyllinen.
An action plan of this kind will undoubtedly help to achieve this objective.
FinnishKannatan tätä instituuttia, mutta sen on oltava aidosti hyödyllinen.
I therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
FinnishKaiken kaikkiaan keskustelu on kuitenkin ollut hyödyllinen - pituudestaan huolimatta.
All in all, although it has been long, it has been well worthwhile.
FinnishTyönormien kansainvälinen tunnustaminen on hyödyllinen keino välttää tätä riistoa.
International recognition of labour standards is a valuable way of preventing such exploitation.
FinnishSiksi täällä tänään käytävä keskustelu on hyödyllinen myös tulevalle työlle.
Thus the debate here today will be of value for this further work.
FinnishNäiden syiden vuoksi tuo aloite oli kaikin tavoin onnistunut, hyödyllinen ja tuloksekas.
For these reasons, this initiative was valuable, timely and fruitful.
FinnishPaintin valintanauhassa on hyödyllinen valikoima erilaisia piirtotyökaluja.
The ribbon in Paint includes a handy collection of drawing tools.
FinnishSiispä toivon, että tämä aloite on todella hyödyllinen ja auttaa ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia.
So this initiative, I hope, will be of real use and help solve societal problems.
FinnishPäinvastoin, se oli mielestämme hyödyllinen väline ja on vieläkin.
On the contrary, we found it to be a valuable instrument, and still do.
FinnishMielestäni sen on oltava ennen kaikkea hyödyllinen kaikupohja.
To my mind, it should, first and foremost, be a worthwhile sounding board.
FinnishNäinä vuosina se oli todella hyödyllinen Kyproksen taloudelle.
During that time, it was of indispensable benefit to the Cypriot economy.
FinnishSe voisi olla myös hyödyllinen väline monille syrjäseuduilla oleville liikkeille.
It may also be a vital tool for shops in remote regions.
FinnishTämä pikkukuvaksi kutsuttu esikatselu on erityisen hyödyllinen.
For example, double-clicking the volume icon opens the volume controls.