"helpottaminen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"helpottaminen" İngilizce çeviri

FI helpottaminen
volume_up
{isim}

helpottaminen
Viisumien myöntämisen helpottaminen on yleensä sidoksissa takaisinottosopimuksiin.
Visa facilitation normally goes together with readmission agreements.
Aihe: Viisumijärjestelyjen helpottaminen Moldovan ja Georgian kansalaisten tapauksessa
Subject: Facilitation of visas for citizens of Moldova and Georgia
Viisuminsaannin helpottaminen on yhteydessä takaisinottoon.
Visa facilitation is linked with readmission.

İngilizce' de "helpottaminen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishIhmisten vapaan liikkuvuuden helpottaminen Euroopan unionissa on siis tavoite.
Facilitating the free movement of people in the European Union is thus the objective.
FinnishPalveluntarjoajien ja heidän asiakkaidensa elämän helpottaminen on kovaa työtä.
Simplifying life for service providers and their customers is hard work.
FinnishYksityisten kanteiden helpottaminen tehostaa kilpailusääntöjen vaikutusta.
Facilitating private actions will make the competition rules more effective.
FinnishValitse hakutulosten luettelosta Internet Explorerin käytön helpottaminen.
In the search results list, click Making Internet Explorer more accessible.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Lukemiseen ja kirjoittamiseen keskittymisen helpottaminen.
For more information, see Make it easier to focus on reading and typing.
FinnishMatkustamisen helpottaminen on välttämätön ja tärkeä osa tätä työtä.
Easier travel is a necessary and important part of making this work.
FinnishPäämääränä olisi oltava huumeiden käytön lopettaminen, ei niiden käytön helpottaminen.
That should be the ultimate aim, not facilitating drug use.
FinnishTullijärjestelmän toinenkaan tarkoitus, nimittäin kaupankäynnin helpottaminen, ei toteudu.
The second purpose of the customs system, namely facilitating trade exchanges, is not being fulfilled.
FinnishRajatylittävän lainvalvonnan helpottaminen liikenneturvallisuuden alalla (
Cross-border enforcement in the field of road safety (
FinnishTästä syystä liikenteen käytön helpottaminen ja yhteentoimivuuden tukeminen ovat keskeisiä toimia.
For this reason, making transport accessible and supporting interoperability are vital actions.
FinnishKyseisten ryhmien työmarkkinoille pääsyn helpottaminen on myös pitkäaikaisen kasvun edellytys.
Facilitating access to the labour market for these groups is also a prerequisite for long-term growth.
FinnishLopuksi pk-yritysten toiminnan helpottaminen voi olla myös tältä osin keskeinen tarkasteltava kysymys.
Finally, making life easier for SMEs can be at the forefront of our concerns in this regard as well.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Näytön näkemisen helpottaminen.
For more information, see Make the computer easier to see.
FinnishLisätietoja on ohjeaiheessa Hiiren käyttämisen helpottaminen.
For more information, see Make the mouse easier to use.
FinnishOlen myös havainnut edistystä "pk-yritysten rahoituksen saannin helpottaminen" -periaatteen täytäntöönpanossa.
I have also noted progress in the implementation of the principle of 'accessing funding for SMEs'.
FinnishOn yksi toinenkin seikka, jota minun on arvosteltava: terveydenhoidon ammattilaisten liikkuvuuden helpottaminen.
There is one other point that I must criticise: facilitating the mobility of health professionals.
FinnishLukemiseen ja kirjoittamiseen keskittymisen helpottaminen.
Make it easier to focus on reading and typing tasks.
FinnishOhjeet kummankin toimenpiteen suorittamiseksi ovat ohjeaiheessa Tekstin lukemisen helpottaminen ClearType-fontin avulla.
For instructions on how to do both of these tasks, see Make text easier to read using ClearType.
FinnishMielestäni vaikuttaisi loogisemmalta liittää mahdollinen viisumikäytännön helpottaminen tiettyihin EU:n asettamiin ehtoihin.
It seems more logical to me to link a possible easing of the visa regime to a number of EU conditions.
FinnishLisätietoja ClearType-ominaisuuden käyttöönottamisesta ja säätämisestä on kohdassa Tekstin lukemisen helpottaminen ClearTypen avulla.
For more information on turning on and adjusting ClearType, see Make text easier to read using ClearType.