"hankkiutua" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"hankkiutua" İngilizce çeviri

FI hankkiutua
volume_up
[hankkiudun|hankkiutunut] {fiil}

hankkiutua (ayrıca: päästä, joutua, mennä jhk)
Vaikkakaan emme ehkä aio toteuttaa sitä, meidän ei pitäisi hankkiutua siitä eroon.
Even if perhaps we are not about to implement it we should not get rid of it.
Ydinaseettomat valtiot lupaavat olla hankkimatta ydinaseita ja ydinasevallat lupaavat hankkiutua eroon olemassa olevista ydinaseistaan.
Non-nuclear powers undertake not to acquire nuclear weapons, and the nuclear powers promise to get rid of their existing ones.
Siksi, että hallitustenvälinen konferenssi hankkiutui ensi töikseen eroon lakiasäätävästä neuvostosta. Saksa ja Portugali vastustivat tätä jonkin verran, ja asia on erittäin vakava.
Because the first thing the Intergovernmental Conference has done has been to get rid of the legislative Council, with some resistance on the part of Germany and Portugal, and that is very serious.

İngilizce' de "hankkiutua" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishSolidaarisuusperiaatetta ei saa pitää painolastina, josta voidaan milloin vain hankkiutua eroon.
The principle of solidarity must not be treated as if it were a ballast to be jettisoned at any time.
FinnishTarpeettomasta raportoinnista on enemmän haittaa kuin hyötyä, joten olen iloinen, jos voimme hankkiutua osasta eroon.
Unnecessary reporting does a lot more harm than good, so I am glad to be rid of some.
FinnishMeidän pitäisi lopultakin keskustella sellaisista asioista kuin miten hankkiutua eroon sen kasvupakosta.
We should at long last be debating matters such as how to rid our system of its growth imperative.
FinnishEnsimmäinen haaste on hankkiutua eroon protektoraateista.
The first challenge is to do away with protectorates.
FinnishEnsimmäinen tehtävänne olisikin ollut hankkiutua eroon vanhoista skandaaleista ja vetää vastuuseen niihin syyllistyneet.
Your first duty ought to have been to clear up the old cases and call those responsible to account.
FinnishSiksi mielestäni ei olisi viisasta nyt hankkiutua eroon tästä periaatteesta.
However, I do not think that this is the case and it would be inadvisable to do away with these guidelines now.
FinnishSopimus olisi pitänyt tarkistaa ajat sitten ja sisällyttää uuteen Maastrichtin sopimukseen tai sitten siitä pitäisi hankkiutua kokonaan eroon.
It should have been reviewed well before now and incorporated into the Maastricht Treaty or gotten rid of totally.
FinnishOn sitä paitsi monia muitakin syitä, joiden vuoksi maatalouspolitiikkaa pitäisi muuttaa, tai itse asiassa siitä pitäisi hankkiutua kokonaan eroon.
There are, besides this, very many other reasons to change the agricultural policy, in fact to do away with it all together.
FinnishTämän vuoksi vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella olisi perusteltua hankkiutua eroon yleissopimusten kaltaisista oikeusvälineistä.
This is a good reason for getting rid of the 'convention' instrument within the Area of Freedom, Security and Justice.
FinnishKuudenneksi kysymys siitä, pitäisikö naisvankien saada mahdollisuus hankkiutua raskaaksi vankilassa, ei ole millään muotoa kiistaton.
Sixthly, as to whether female prisoners should be allowed to have a pregnancy initiated in prison, this is by no means a non-controversial issue.
FinnishTerveyden ja ympäristön suojelua mainostavien iskulauseiden julkisivun takana isot tekijät yrittävät hankkiutua eroon pk-yrityksistä.
Behind the façade of fine-sounding slogans about protecting health and the environment, the big players are trying to do away with small and medium-sized enterprises.
FinnishMeidän on muistettava, ettei demokratia ole esine, vaan ajattelutapa, ja ettei siitä voida hankkiutua noin vain eroon eikä sitä voida siirtää maasta toiseen.
We must not forget that democracy is not a thing, it is a way of thinking and cannot simply be removed one day or shifted from one country to another.
FinnishPuolassa luvattiin esimerkiksi kunnianhimoisesti keventää hallinnollista taakkaa, yksinkertaistaa sääntöjä ja hankkiutua eroon turhasta lainsäädännöstä.
In Poland, for example, there were promises of ambitious plans to lighten the administrative burden, simplify provisions and do away with redundant legislation.
FinnishNyt on siten aika hankkiutua eroon lukuisista selvitystoimintaan liittyvistä kustannuksista, jotka vaikeuttavat arvopapereiden sisämarkkinoiden rajatylittäviä toimintoja.
It is therefore time for the numerous settlement costs that hamper the internal market for securities in its cross-border activities to be done away with.
FinnishSinun kannattaa myös siivota kiintolevysi säännöllisesti ja poistaa tilapäiset tiedostot, tyhjentää Roskakori ja hankkiutua eroon järjestelmätiedostoista, joita et enää tarvitse:
You should also make a habit of cleaning your hard disk to remove temporary files, emptying the Recycle Bin, and getting rid of system files you don't need any more: