"hänelle" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"hänelle" İngilizce çeviri

EN

FI hänelle
volume_up
{zamir}

hänelle (ayrıca: hänen, häntä, sen, sitä)
volume_up
her {zam.}
Se on sopiva johdatus hänelle hänen uuteen elämäänsä komissiossa.
It is for her an appropriate introduction to her new life in the Commission.
Haluan kiittää häntä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.
I would like to thank her and wish her all the best for the future.
Kaikki kunnia siis hänelle ja hänen väsymättömille ponnisteluilleen.
All credit therefore to her and her unstinting efforts.
hänelle (ayrıca: häntä, sen, sitä, hänet)
volume_up
him {zam.}
Haluaisin toivottaa hänelle menestystä hänelle osoitettujen tehtävien suorittamisessa.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
Haluan toivottaa hänelle kaikkea menestystä hänelle uskottujen tehtävien hoitamisessa.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
Haluan toivottaa hänelle kaikkea menestystä hänelle uskottujen tehtävien suorittamisessa.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
hänelle (ayrıca: häntä, hänet, heitä, heille)
volume_up
them {zam.}
Minä kerron ne hänelle: maat ovat Alankomaat, Ruotsi ja Slovakia.
I will give them to him: it is the Netherlands, it is Sweden and it is Slovakia.
Buy them something as a gift or a present and give it to them.
Kun vaalikampanja on ohi, kerron niistä hänelle.
After the electoral campaign, I shall bring them to his attention.

İngilizce' de "hänelle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHaluan myös vakuuttaa hänelle, että tuemme hänen suunnitelmansa yleisrakennetta.
I would also like to confirm that we support the general structure of the project.
FinnishHaluan siksi tuoda julki kiitoksemme ja tukemme hänelle hänen tulevassa työssään.
I would therefore like to express our thanks and our support for his future work.
FinnishJotta joku muu voi jakaa tietokoneesi hallinnan, sinun on annettava hänelle lupa.
For someone to share control of your computer, you must give the person permission.
FinnishPelkäänpä, että hän tarkoittaa meitä, ja haluaisin tehdä hänelle ehdotuksen.
I am afraid that he will be thinking of us, and I would like to make a proposal.
FinnishKuten te tiedätte, hänelle ei hankittu oikeudenkäyntiin viittomakielitulkkausta.
As you are aware, he was not provided with sign language interpretation at his trial.
FinnishSitä paitsi komission jäsen ei tässä tapauksessa lukenut hänelle lainausta.
And furthermore the Commissioner has not quoted from his bibliography this time.
FinnishOlen todella tyytyväinen minua ennen puhuneiden hänelle antamaan palautteeseen.
I am genuinely pleased with the response to it by the people who have already spoken.
FinnishUsko maahanmuuton lukemattomiin etuihin on hänelle lähes uskonnollinen vakaumus.
There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
FinnishSanon hänelle saman, jos olen sitä mieltä, mutta ellen ole, en myöskään sano sitä.
I will say the same thing if I think it, but I will not say it if I do not think it.
FinnishHänelle on tehtävä erittäin selväksi, ettei rauhansuunnitelmassa ole neuvotteluvaraa.
He must be told very clearly that there is no room for negotiation on the Roadmap.
Finnish(Puhemies keskeytti puhujan, koska tämä oli ylittänyt hänelle myönnetyn puheajan.)
(The President cut off the speaker since he had exceeded his allotted time)
FinnishAnnan puheenvuoron herra de Silguylle ja toivotan hänelle onnellista vuotta 1998.
Mr de Silguy, you now have the floor, and may I wish you a happy New Year.
FinnishHänelle tuli henkilökohtainen este, minkä vuoksi minä puhun ryhmän puolesta.
He has had a personal emergency and, therefore, I am speaking on behalf of the group.
FinnishJos jollakin parlamentissa on esitettävänään kysymys, hänelle vastataan kirjallisesti.
Anybody who is in the Chamber and has a question down will receive a written reply.
FinnishSe, että ihminen on toisen vieraana, ei takaa hänelle oikeutta sekaantua tämän asioihin.
Being someone’s guest does not give you the right to interfere in their business.
FinnishNämä etuisuudet tarjotaan hänelle samoin ehdoin kuin kyseisen valtion kansalaisille.
These benefits are provided under the same conditions as for nationals of that state.
Finnishkertoa hänelle, millainen ilo ja kunnia hänen kanssaan on ollut tehdä työtä.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
FinnishHaluan kiittää puheenjohtaja Prodia hänelle annetun tehtävän suorittamisesta.
I would like to congratulate Mr Prodi on having accomplished his mission.
FinnishOlen varma, että Euroopan maanviljelijöiden muuttuva ikärakenne on hänelle tuttu.
I am sure he is aware of the declining age profile of European farmers.
FinnishPelkkä korkean tason edustaja ei riitä, hänelle on luotava riittävät toimintavälineet.
High level representation alone is not enough; adequate tools for action are needed.