"etsitty" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"etsitty" İngilizce çeviri

EN

FI etsitty
volume_up
{sıfat}

etsitty (ayrıca: etsintäkuulutettu, haluttu, toivottu)
volume_up
wanted {sıf.}
Jos etsitty henkilö suostuu luovutukseen, määräaika on kymmenen päivää.
In the event of the wanted person consenting to their surrender, a period of ten days is stipulated.

İngilizce' de "etsitty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishSen sijaan, että olisi etsitty käytännöllistä ratkaisua, olemme saaneet tiukkaa kohtelua.
Instead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
FinnishTiedän, että on etsitty hartaasti parasta tapaa hoitaa nämä asiat.
I know there has been much heartsearching as to the best way to handle these issues.
FinnishPidän tärkeänä sitä, että säästöjä on etsitty myös pienistä puroista, eri kohteista.
I think that it is important that savings have also been sought in the small things, and in different areas.
FinnishYdinvoimaloiden vakavimpiin suunnitteluvirheisiin on etsitty teknisiä ratkaisuja.
Technical solutions have been sought to the most important and most serious design faults in nuclear facilities.
FinnishEnsimmäisten kolmen tiedoston nimessä on etsitty teksti.
These first three files have names that contain the search term.
FinnishOnko ratkaisuja etsitty energiavaltaisella liikennealalla, joka kuluttaa 70 prosenttia kaikesta energiantuotannosta?
Have solutions been sought in the energy-intensive transport sector, which consumes 70% of total production?
FinnishTalouskumppanuussopimusten avulla on etsitty pitkäkestoista ratkaisua EU:n ja AKT:n kauppasuhteiden saattamiseksi WTO:n sääntöjen mukaisiksi.
In order to make the EU-ACP trade relationship WTO-compliant in the long term, a solution has been sought in the EPAs.
FinnishArvoisa puhemies, Venezuelan kaksipuoluejärjestelmän kriisi on johtanut siihen, että ratkaisua on etsitty populistisesta ihmelääkkeestä.
Mr President, the crisis in Venezuela's two-party regime led to a solution's being sought in terms of what we might call the populist panacea.
FinnishAsian ratkaisua on varmasti etsitty pitkään, eikä se, että se on kestänyt niin kauan, lisää luottamusta komissioon, JETin neuvostoon tai mihinkään muuhunkaan.
The resolution of that has certainly been long-winded and that it has taken so long reflects no credit on the Commission, the JET Council or anybody else.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, edessämme on kansanterveydellinen ongelma - komission jäsenen mukaan epidemia - ja tässä on etsitty syyllisiä syyn sijaan.
(ES) Mr President, we are faced with a public health problem - an epidemic according to the Commissioner - and they have been looking for those culpable and not the cause.
FinnishVaikka ydinvoiman alalla on jo viiden vuosikymmenen ajan etsitty ratkaisua radioaktiivista jätettä varten, olemme tässä asiassa vielä lähtökuopissa.
Even though the nuclear industry has spent five decades looking for solutions to radioactive waste, we are, in this respect, still at square one.
FinnishKun ratkaisua on etsitty 20 vuotta tuloksetta, nyt on täysin asianmukaista keskustella seuraavista vaiheista, myös mahdollisista muutoksista neuvottelumekanismiin.
After almost 20 years of fruitless searching for a way out, it is now entirely appropriate to debate the next steps, including possible changes to the negotiating mechanism.
FinnishTässä yhteydessä on syytä korostaa, ettei pidä vähätellä hyötyä, jonka etsitty henkilö saa oikeudenkäynnistä ja asiansa mahdollisimman nopeasta käsittelystä.
In this respect, it will be stressed that the requested person' s interest in benefiting from a judicial procedure and appearing before the judge as soon as possible should not be neglected.
FinnishJos todella olisi etsitty yhtenäisyyttä, olisi käytetty toisenlaista kieltä ja olisimme voineet äänestää päätöslauselman puolesta, mutta näin se ei ole mahdollista.
Had you really sought a common approach, another type of language would have been found, and we should have been able to support the resolution, but that, unfortunately, is not possible.
FinnishOn myönnettävä objektiivisesti, että vaikka tällaista yhteiselon mallia on etsitty jo tuhat vuotta, romaneja ei ole onnistuttu integroimaan asianmukaisesti yhteiskuntaamme.
It needs to be objectively acknowledged that even after a thousand years of searching for such a model, we have failed to find a way to integrate the Roma properly into our society.
FinnishTarkistukset, joista parlamentti äänestää, osoittavat selvästi, että kompromisseja on etsitty, minkä pitäisi mahdollistaa asetuksen hyväksyminen ilman aikaa vievää sovitteluprosessia.
It is clear from the amendments on which Parliament will vote that compromises have been sought which should enable the regulation to be adopted without a time-wasting conciliation process.