"avustus" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"avustus" İngilizce çeviri

FI

avustus {isim}

volume_up
avustus (ayrıca: määräraha, stipendi, apuraha)
Ensimmäinen avustus annettiin terminaalin rakentamista varten ja toinen avustus myönnettiin kiitoradan ja varikon rakennushankkeita varten.
The first grant was for the construction of a new terminal, while the second was for a project to develop the runway and apron.
Asianomaisten maiden hallitusten on myönnettävä korvaava avustus perheille, joiden lapset lopettavat työnteon, eli muutamia dollareita kuukaudessa.
The governments of the countries concerned must grant a substitute allowance of a few dollars a month to the families of children who stop working.
Äänestän mietintöä vastaan, sillä näiden politiikkojen uhreille tarjottu avustus on säälittävä verrattuna voittoihin, joita tehdään toisaalla.
I am voting against, because the handout granted to the victims of these policies is pitiful compared to the profits being reaped elsewhere.
avustus (ayrıca: etu, hyöty, korvaus)
avustus (ayrıca: almu)
volume_up
dole {isim} [dem.]
Haluan uudelleen korostaa, että tämä on pelkkä avustus, joka ei riitä edes välttämättömimpään.
I want to emphasise again that this is just a handout which is not even enough to put out the fire.
Äänestän mietintöä vastaan, sillä näiden politiikkojen uhreille tarjottu avustus on säälittävä verrattuna voittoihin, joita tehdään toisaalla.
I am voting against, because the handout granted to the victims of these policies is pitiful compared to the profits being reaped elsewhere.

İngilizce' de "avustus" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishJos emme osaa toimia toisin, toimittakaamme avustus jäsenvaltioiden kautta.
If we cannot do it any other way, let us send aid by means of the Member States.
FinnishVasta kun he vetosivat Euroopan parlamenttiin, heille maksettiin kyseinen avustus.
It was only after petitioning this Parliament that they got that allowance.
FinnishTsunamiin annettu avustus oli suurenmoinen – osallistuin nimittäin asian hoitamiseen.
The response to the tsunami was magnificent – I was caught up in the middle of it.
FinnishSão Tomén ja Principen hallitukselle myönnettävä avustus on suhteellisen antelias.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
FinnishKomissio on myös YK:n palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen merkittävä tukija.
The Commission is also a major donor to the UN Relief and Works Agency.
FinnishMaanantaina minä päätin, että ensimmäinen rahallinen avustus olisi suuruudeltaan 2 miljoonaa euroa.
On Monday I decided that the first response in terms of money should be EUR 2 m.
FinnishAvustus- ja jälleenrakennustoimet ovat jatkuneet nyt vuoden ajan.
An operation to provide aid and to help in reconstruction has been going on for a year.
FinnishKuitenkin tämä pienikin avustus voi helpottaa heidän tilannettaan.
However, the little which is being given may relieve their hardship.
FinnishEnsimmäinen niistä on avustus aktiivisen ja tehokkaan turvallisuuspolitiikan luomisessa.
The first point is Turkey's assistance in shaping an active and efficient external security policy.
FinnishMeidän ei siis pidä keskeyttää avustus- ja yhteistyöohjelmiamme.
So we must keep our aid and cooperation programmes in place.
FinnishJapanin avustus on kuitenkin noin 1 000 miljoonaa dollaria.
Japan's contribution, however, is approximately one thousand.
FinnishToinen tukimuoto on EY:n avustus niille väestöryhmille, jotka ovat joutuneet lähtemään kotiseudultaan.
The second line of support is EC aid to uprooted people.
FinnishTuemme täysin rinnoin tarkistusta, jonka mukaan Irakin jälleenrakentamiselle myönnettäisiin huomattava avustus.
We wholeheartedly support the amendment for a substantial contribution to the rebuilding of Iraq.
FinnishTämä avustus ei siis ole mitenkään ainutlaatuinen.
This contribution is, therefore, far from being exclusive.
FinnishKatson, että sillä olisi pyrittävä varmistamaan avustus-, kunnostus- ja kehitystoiminnan asianmukainen sidonnaisuus.
I believe it should help to ensure proper linkage of relief, rehabilitation and development operations.
FinnishSe on siis sosiaalisesti taannuttava avustus.
FinnishOn tärkeää, että EU saa näkyvyyttä eri avustus- ja kehitysohjelmillaan, joiden toimia voidaan kohdistaa Tunisiaan.
It is important that the EU is visible in its various aid and development programmes which can be addressed to Tunisia.
FinnishAvustus on nyt kuitenkin peruutettu.
FinnishAvustus-, kunnostus- ja kehityslähestymistavan yhdistämisen toteuttamisessa on saavutettu useita virstanpylväitä.
Progress in implementing the linking relief, rehabilitation and development approach has been marked by a number of milestones.
FinnishToimenpiteisiin kuuluvat kalastuskiintiöt, kalastusaikoja koskevat rajoitukset, monenlaiset tuet ja muunlainen avustus.
These measures include fishing quotas, restrictions on fishing time, a wide range of subsidies and other forms of assistance.