"avustaminen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"avustaminen" İngilizce çeviri

FI

avustaminen {isim}

volume_up
avustaminen

İngilizce' de "avustaminen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishKuudenneksi puolisotilaallisten järjestöjen avustaminen ja tukeminen tulisi lopettaa.
Six: assistance and support for paramilitary organisations should cease.
FinnishMyöhemmin sitä leimasivat maahanmuuttajien avustaminen sekä epävarmuus ja kompromissit.
Then it became aid immigration, characterised by a period of compromise and uncertainty.
FinnishJos tässä on puutteita, täytyy olla rohkeutta myös keskeyttää avustaminen.
If this is not achieved, we must have the courage to suspend the aid.
FinnishTästä syystä oli hyvin tärkeää määritellä tarkkaan avustaminen ja rehelliset auttajat.
For this reason, it was very important to define facilitation and the honest facilitator precisely.
FinnishSuora avustaminen ratkaisee monia ongelmia, joista keskustelemme.
The direct aid will solve a lot of the problems we are talking about.
FinnishKoordinointi ja siten avustaminen on varmistettava.
You must do something about this; coordination and hence assistance need to be assured.
FinnishJäsenvaltioiden avustaminen ja koordinointi, jotka ovat Frontexin tehtäviä, eivät hoidu.
The assistance to Member States and the coordination that Frontex is supposed to provide are not working.
FinnishAvustaminen rahoitussektorin valvonnassa ja uudistamisessa vaikuttaa minusta myös ajankohtaiselta.
Assistance with supervision and reform of the financial sector also seems to me to be necessary.
FinnishYksi näistä on laajentuminen ja toinen jäsenten avustaminen.
One of these is enlargement and the other, assistance to Members.
FinnishSiirtymään joutuneiden väestöryhmien avustaminen Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa
FinnishGeorgian avustaminen on tärkeää, kuten olemme kuulleet.
Assistance for Georgia is important, as we have heard.
FinnishToinen tärkeä seikka, jota mietinnössämme painotetaan, on jäsenten avustaminen ja palvelut.
Another important area we have focused upon in our report is that of the assistance and facilities available to Members.
FinnishJuuriltaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustaminen Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa
FinnishNyt järjestelmälle ollaan luomassa oikeusperustaa ja avustaminen on siirtymässä komission päätettäväksi.
Now a legal basis is being established for the system and the question of assistance is to be for the Commission to decide.
FinnishMuiden maanosien vastuut ja monimutkaiset tilanteet ovat yhteisiä, mutta Afrikan avustaminen on meidän erityistehtävämme.
On other continents there are shared responsibilities and complex situations, but Africa is a specific task for us.
FinnishMaltan avustaminen ei ratkaise ongelmaa.
FinnishKehitysmaiden avustaminen oikeudenmukaisten ja tehokkaiden verotusjärjestelmien luomisessa on toinen asia, jota on kehitettävä.
Assisting developing countries in setting up fair and effective tax systems is another issue to be strengthened.
FinnishOlemme samaa mieltä siitä, että oikeusapuun pitää kuulua henkilön avustaminen jo riita-asian valmisteluvaiheessa sekä tämän edustaminen oikeudenkäynnissä.
We agree that legal aid should cover both pre-litigation advice and representation in court.
FinnishHe katsovat, että tällainen "avustaminen" muodostaa vakavan uhan, joka todennäköisesti kasvaa huomattavasti lähitulevaisuudessa.
They also consider that such 'manipulation' poses a serious threat which may increase considerably in the immediate future.
FinnishUseissa tilanteissa avustaminen olisi ollut mahdollista mutta keinot avun siirtämiseksi hätäalueelle ovat puuttuneet.
On numerous occasions we face situations in which the assistance was available but there were no means for moving it to the scene of the emergency.