"avustaja" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"avustaja" İngilizce çeviri

FI

avustaja {isim}

volume_up
1. genel
The Institute currently has just a director and an assistant.
Avustaja tarkisti, että minut oli merkitty puhujaksi.
I had an assistant check that I was indeed listed.
Joitakin parlamentin jäseniä saattaa kiinnostaa, että tämä naistoimittaja oli jäsen Heaton-Harrisin entinen avustaja.
Some Members may find it of interest that this lady had once been Mr Heaton-Harris's personal assistant.
avustaja (ayrıca: auttaja)
Kaikki avustajamme, kaikki täällä olevat ihmiset voisivat osallistua siihen.
All our aides, all our people here, would be able to join in.
avustaja
avustaja (ayrıca: työtoveri)
avustaja (ayrıca: apu, kotiapulainen, ohje, avunanto)
Tulva-alueiden väestö näki, että Eurooppa on dynaaminen avustaja.
The local citizens saw that Europe is a dynamic force for help.
Yksikään avustaja ei ole tehnyt enemmän kuin EU Palestiinan kansan auttamiseksi.
No donor has done more to help them.
avustaja (ayrıca: kannattaja, hetki, kakkonen, sekunti)
avustaja (ayrıca: talonpoika)
2. Film & TV
avustaja (ayrıca: statisti)

İngilizce' de "avustaja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishVasemmalla puolellanne istuva avustaja katsoi minua, muttei ilmoittanut pyyntöäni teille.
The official sitting your left looked in my direction but did not inform you.
FinnishEuroopan unioni on, kuten kaikki tiedämme, suurin avustaja.
The European Union is, as we are all aware, the largest donor.
FinnishHerra Cochetel on pakolaisasiain päävaltuutetun avustaja.
Mr Cochetel works for the High Commission for Refugees.
FinnishEnsinnäkin EU on Afrikan merkittävin avustaja ja näin kuuluu ollakin jo historiallisista syistä.
Firstly, the EU is Africa’s most important supplier of aid, and that is how it should be, for historical reasons.
FinnishTällä hetkellä Euroopan unioni on, herra Pettinari, 66, 5 miljoonalla eculla Pohjois-Korean huomattavin avustaja.
Today, Mr Pettinari, the European Union, with ECU 66.5 million, is the biggest aid donor to North Korea.
FinnishKun avustaja on muodostanut yhteyden, hän näkee tietokonenäyttösi ja voi keskustella sen sisällöstä kanssasi.
After he or she is connected, that person can view your computer screen and chat with you about what you both see.
FinnishSe on ylivoimaisesti suurin Afrikan avustaja.
FinnishEtte löydä mistään sopimuksen kohdasta ilmaisua tekninen avustaja, joka olisi komissiolle annettu tehtävä.
Nowhere in the agreement will you find terms outlining the technical assistance role which it is claimed the Commission has been given.
FinnishEU on maailman suurin avustaja.
FinnishLopuksi haluan todeta, että komissio on Somalian suurin avustaja, ja sen meneillään olevien avustusohjelmien kokonaisarvo on 300 miljoonaa euroa.
Finally, the Commission is the main donor for Somalia, with an ongoing overall aid programme of EUR 300 million.
FinnishKysyisin tästä komission jäsen Verheugenilta, mutta hän poistui juuri uima-altaalle, ehkä avustaja ottaa tämän kysymyksen.
I would have asked Commissioner Verheugen about this but he has just gone to the swimming pool. Perhaps his advisor will take this question.
FinnishLisäksi EU on ollut eritoten rahallisesti arvioiden tärkein avustaja Afrikan unionin kahdessa Darfurin tulitaukosopimuksen valvontaoperaatiossa.
The EU has also been the main contributor, especially in financial terms, to the two African Union operations to monitor the ceasefire in Darfur.
FinnishKuten tiedätte, Euroopan unioni on ollut Kaukasuksen ja Keski-Aasian maiden tärkein avustaja siitä lähtien kun ne itsenäistyivät.
As you know, the European Union has been the biggest and most important international donor to the Caucasus and Central Asia since these countries gained their independence.
FinnishTässä yhteydessä on sanottava, että komissio on suuri Valko-Venäjän avustaja ja että muutamien viime kuukausien aikana olemme myös järkeistäneet apuamme maalle.
Here it must be said that the Commission is a major donor to Belarus and in the past few months we have also streamlined our assistance to the country.
FinnishKehitysavussa EU on jo Somalian tärkein avustaja ja antaa keskipitkän ja pitkän aikavälin tukea rauhallisen ja omavaraisen yhteiskunnan perustamiselle.
At the development level, the EU is already the main aid donor for Somalia, providing medium- to long-term support for establishing a peaceful and self-sustainable society.
FinnishEuroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat yhdessä alueen tärkein avustaja, ja humanitaarisen avun lisäksi alue on tänä vuonna saanut EU:lta tukea 2 100 miljoonan euron verran.
The European Union and the Member States together constitute the most important donors in the region and besides humanitarian aid, the region has received this year EU aid amounting to EUR 2,100 m.