"avoimin mielin" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"avoimin mielin" İngilizce çeviri

FI avoimin mielin
volume_up
{zarf}

avoimin mielin
Komissio tarkastelee tätä rakentavasti, pragmaattisesti ja avoimin mielin.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
Lopuksi haluan korostaa, että komissio käsittelee tätä kysymystä avoimin mielin.
I should like to conclude by stressing that the Commission has an open mind on this issue.
Toivon, että asiaan voidaan vastakin suhtautua avoimin mielin – myös Kuubassa.
I hope that it is still possible to keep an open mind, but that also means an open mind inside Cuba.

İngilizce de "avoimin mielin" için benzer çeviriler

mieliä fiil
English

İngilizce' de "avoimin mielin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishHän teki työnsä avoimin mielin ja osoitti tuntevansa hyvin tekstit, jotka ovat hänelle tuttuja.
He did this with his usual spirit of openness, and very high level of expertise.
FinnishEn halua mutkistaa menettelytapoja entisestään, mutta suhtaudun tähän asiaan avoimin mielin.
I do not want to complicate procedures further, but again I am open-minded on the issue.
FinnishSuhtaudun niin ikään avoimin mielin maantieteelliseen ja temaattiseen keskittämiseen.
I am similarly receptive to the proposals on geographical concentration and limiting subject-areas.
FinnishMeidän on kunkin hyväksyttävä vastuumme avoimin mielin.
It is for each of us to accept our responsibilities with our eyes wide open.
FinnishOlen sitä mieltä, että - kuten hän sanoo - meidän täytyy aloittaa kolmikantavuoropuhelu erittäin avoimin mielin.
I believe that - as he says - we must enter into trialogue with very open minds.
FinnishKun palaan, ilmoitan teille mahdollisista vaihtoehdoista niin avoimin mielin kuin mahdollista.
I will come back and, with as much good faith as I can, report to you with regard to the possibilities.
FinnishMeidän nuortemme on voitava tuntea olevansa integroituneita ilman valtioiden rajoja ja avoimin ja vapain mielin.
Our young people must feel integrated, not separated by borders, and have a more open, free mentality.
FinnishNiinpä on tärkeää, että menemme paikalle avoimin mielin ja esitämme nämä hyvin kunnianhimoiset ideat Maailmanpankille.
So it is important that we go with open hearts and put these very ambitious ideas to the World Bank.
FinnishAsiasta on siis keskusteltava avoimin mielin.
We must therefore be open-minded when debating this.
FinnishOlemme valmiit tutkimaan tapauksia avoimin mielin.
FinnishOn tärkeää, että pyrimme vetämään tässä asiassa yhtä köyttä, ja meidän on suhtauduttava siihen avoimin ja suvaitsevin mielin.
We must make an effort to reach agreement and we need to keep an open and tolerant mind on this matter.
FinnishSuhtaudumme siihen avoimin mielin.
FinnishMe kaikki muistamme, kuinka omistautunut hän oli kulttuuriasioille ja kuinka ystävällisesti ja avoimin mielin hän suhtautui kollegoihinsa.
We will all remember his commitment and his dedication to cultural matters, as well as the openness and kindness he showed to his colleagues.
FinnishKehotan parlamenttia ja kollegojani kaikista poliittisista ryhmistä tarkastelemaan avoimin mielin noita kotouttamistoimia jotta he näkisivät, mistä niissä on kysymys.
I urge the House and my colleagues across the House to look very positively at those integration measures for what they are.
FinnishOn myös olennaista, että yhtenä lainsäätäjänä neuvosto keskustelee asioista avoimin mielin ja omaksuen poliittisen vastuunsa.
It is also crucial to recognise that as a co-legislator the Council should not hold its discussions behind closed doors and that it should be open in exercising its political responsibilities.
Finnish18:29 Amerikkalaiset ovat niin usein yrittäneet levittää valinnanvapauden ideologiaa uskoen, että se otetaan, tai pitäisi ottaa, vastaan avoimin sydämin ja mielin.
18:29 Americans have so often tried to disseminate their ideas of choice, believing that they will be, or ought to be, welcomed with open hearts and minds.
FinnishSuhtaudun tähän ajatukseen hyvin avoimin mielin. Tiedätte myös, että parhaillaan keskustellaan tuotoista, joita syntyy komissiolle kilpailusääntöjen rikkomisen vuoksi maksettavista sakoista.
You will also know that the proceeds from fines paid to the Commission for non-compliance with competition rules is under discussion.
FinnishLopettaisin vetoamalla molempiin osapuoliin, jotta he jatkaisivat ja tiivistäisivät vuoropuhelua avoimin mielin kestävän ratkaisun löytymiseksi Tiibetin kysymykseen.
Let me conclude by appealing to the representatives of the two sides to continue and intensify the dialogue with an open spirit and with a view to achieving a durable solution in Tibet.
FinnishOlemme aina avoimin mielin valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa ja toivomme pääsevämme erinomaiseen tulokseen: hyvään talousarvioon tämän vuoden loppuun mennessä.
We are always ready to cooperate with you and the Council in an open-minded manner, and we hope to have a very good result: a favourable budget by the end of this year.
FinnishAsia liittyy myös kollegani Mario Montin tehtäviin, mutta suhtaudumme edelleen asiaan varmasti avoimin mielin ja tarkastelemme kaikkia todisteita, jotka toimitatte meille.
It is also related to the responsibilities of my colleague, Mario Monti, but, again, we are certainly open-minded about it and will look into whatever evidence you might make available to us.