"Ankara" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"Ankara" İngilizce çeviri

EN
EN

"Ankara" Fince çeviri

FI

FI Ankara
volume_up
{özel isim}

1. Coğrafya

Ankara
volume_up
Ankara {ö.i.}
Ankara on vielä hyvin kaukana Kööpenhaminan kriteereistä.
Ankara is still a long way from meeting the Copenhagen criteria.
Toivon vilpittömästi, että Ankara harkitsee vastaustaan.
I sincerely hope Ankara will consider its response.
Ankara yrittää nyt jälleen kerran painostaa Euroopan unionia päättämään neuvottelujen aloittamispäivästä.
Ankara is now once again trying to press the EU for a date to open the negotiations.

"Ankara" için eşanlamlılar (İngilizce):

Ankara

İngilizce' de "Ankara" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishOhjelmistojen patentoitavuudesta käytyä keskustelua on leimannut ankara kiistely.
The discussion on the patentability of software is extremely controversial.
FinnishEuroopan komission on lähetettävä ankara ja selkeä viesti Azerbaidžanille.
The European Commission must be firm and clear in its message to the Azeris.
FinnishSen jälkeen alkoi ankara köydenveto seuraavan seitsemän vuoden rahoitusnäkymistä.
Then came the strenuous tug-of-war over the Financial Perspective for the next seven years.
FinnishTässä ei ollut kyse pyrkimisestä "kolme rikettä ja ankara rangaistus" -malliin.
What this was not about was going for 'three strikes and you're out'.
FinnishSopimuksen viivyttäminen olisi ankara isku Etelä-Afrikan kumppaneillemme.
To hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
FinnishVilpillisessä järjestelmässä mukana olevien on myös saatava ankara rangaistus.
Finally, we must severely punish those involved in this system.
FinnishYksi ja sama toimenpide voi olla yhdelle maalle hyvin ankara, toiselle vähemmän ankara.
A measure may affect one country very severely and another less so.
FinnishSe ei ole niin kunnianhimoinen, radikaali tai ankara kuin monet sen vastustajat yrittävät väittää.
It is not as ambitious, radical or draconian as many opponents would like to portray.
FinnishMinun arvioni sellaisesta Euroopan unionista, joka ei kykene esiintymään yhtenäisenä, on ankara.
I take a very dim view of the Union's failure to present a united front.
FinnishTässä yhteydessä Delaware on osavaltio, jossa on suhteellisen ankara yritysostoja koskeva lainsäädäntö.
Delaware is a state that has relatively restrictive legislation on company takeovers.
FinnishMääritelmä on tekstissä yhtä ankara, mutta takuut ovat kadonneet.
The essence of the definition in this text is identical, but the guarantees have disappeared.
FinnishEnsimmäinen niistä oli luonnollisesti diplomaattisten pyrkimysten epäonnistumisen aiheuttama ankara pettymys.
Of course, the first was acute disappointment at the failure of diplomatic efforts.
FinnishTilannetta pahentaa ankara kilpailu lääketieteellisten ja lääkinnällisten näkökohtien välillä.
The situation is aggravated by the intense competition between medical and pharmaceutical concerns.
FinnishTämä päätöslauselma on sanamuodoltaan ankara ja hyvin ymmärrettävä.
This resolution is very strongly worded and comprehensive.
FinnishÄskettäinen ankara talouskriisi koetteli Euroopan teollisuutta.
The recent profound economic crisis has hit European industry.
FinnishEnsinnäkin korkotaso on ankara ja se ei ole kestävä.
Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.
FinnishTalvi on pian saapumassa Afganistaniin, ja talvi on siellä poikkeuksellisen kylmä ja ankara.
Winter is due to start very shortly in Afghanistan, and these winters are exceptionally cold and difficult.
FinnishKuten tiedämme ja kuten komission jäsen Borg juuri kertoi, Portugalia koetteleva kuivuus on erittäin ankara.
The drought in Portugal is extremely serious, as we know, and as Mr Borg has just described.
FinnishVaikka se siis onkin ankara, mielestäni toimielinten täysipainoinen toiminta ei vaarannu.
Despite this austerity, I do not believe that the proper functioning of the institutions will be adversely affected.
FinnishAmerikkalaisista yliopistoista aina intialaiseen tutkimukseen meitä ympäröi ankara ja yhä koveneva kilpailu.
From American universities to Indian research, we are surrounded by fierce and growing competition.