"äkillinen" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"äkillinen" İngilizce çeviri

FI äkillinen
volume_up
{sıfat}

äkillinen (ayrıca: yhtäkkinen)
volume_up
sudden {sıf.}
Tukien äkillinen poistaminen vuoden 2013 jälkeen olisi tuhoisaa näille alueille.
The sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Mahtaako tämä äkillinen mielenmuutos johtua talouden tämänhetkisestä laskusuuntauksesta?
Is this sudden change of mind due to the current economic downturn, I wonder?
Tästä johtuu äkillinen ja liioitellun koskettava sovinto tästä surkeasta asetuksesta.
Hence the sudden, oh-so touching agreement on this pathetic regulation.
volume_up
abrupt {sıf.}
Muuten tuen äkillinen lakkauttaminen johtaisi kaoottiseen tilanteeseen.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Kuten voitte hyvin kuvitella, tieto sai kokouksemme päättymään äkillisesti.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
äkillinen (ayrıca: välitön, silmänräpäyksellinen)
äkillinen (ayrıca: jyrkkä, äkkijyrkkä)

İngilizce' de "äkillinen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishToinen vaihtoehto on vähemmän äkillinen mutta lopulta aivan yhtä haitallinen.
The second alternative is less harsh but ultimately just as harmful.
Finnishosakemarkkinoiden kehitys ja nyt viimeaikoina rahamarkkinoiden epävarmuuden äkillinen
initially triggered by a relatively flat yield curve and developments in stock markets, and,
FinnishOn pidettävä mielessä, että tämän toimenpiteen äkillinen lopettaminen saattaisi nostaa hintoja.
It should be borne in mind that, were this measure to end suddenly, prices could rise.
FinnishMeidän onkin kysyttävä itseltämme: mistä johtuu tämä komission äkillinen suunnanmuutos?
We need to ask ourselves why the Commission has made this U-turn.
FinnishSokki, jonka Renault'n Vilvoorden tehtaiden äkillinen sulkeminen aiheutti, näyttää olevan ohi.
The shock caused by the brutal closing down of the Renault factory in Vilvoorde a year ago seems to have passed.
FinnishTämä äkillinen käänne on itse asiassa haitaksi vähemmistöryhmille ja sitoutumattomille paljon enemmän kuin muille.
This reversal actually penalises minorities and Non-attached Members much more than any others.
FinnishEpätyypillinen keuhkokuumevirus (äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä) osoitti tämän tarpeellisuuden.
The case of the atypical pneumonia (Severe Acute Respiratory Syndrome) virus demonstrated the need for this.
FinnishSiitä seuraisi valtava äkillinen lasku savukkeiden EU-viennissä ja sitä kautta useamman 10 000 työpaikan menettäminen EU:ssa.
This would result in a massive erosion of EU cigarette exports and the loss of several tens of thousands of jobs.
FinnishKomissio on omaksunut ennakoivan ja johtavan roolin SARS-epidemian (vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä) leviämisen estämisessä.
. The Commission has taken a proactive and leading role in responding to the outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
FinnishPäätös ottaa kymmenen uutta jäsenvaltiota ei ole mikään äkillinen päähänpisto, joka voitaisiin kyseenalaistaa siihen liittymättömistä syistä.
The decision to bring in ten new Member States is not some whim, which might be called into question by unrelated events.
FinnishMielestäni on hyvä, että mietinnössä korostetaan, ettei ole mitään takeita siitä, etteikö tällainen äkillinen kriisi voisi sattua myös Euroopassa.
I think it timely that the report points out that there is no evidence that Europe is immune to such dramatic crises.
FinnishArvoisa puhemies, öljytuotteiden äkillinen hinnannousu osoittaa, että eurosta on tarpeen tehdä todellinen kansainvälinen valuutta.
Mr President, the explosion in the prices of oil products illustrates the need to make the euro into a genuinely international currency.
FinnishViime aikoina tapahtunut suurten operaattoreiden määrän äkillinen lisääntyminen on pahentanut sääntelyongelmia, erityisesti pienemmissä maissa, joiden resurssit ovat heikkoja.
The recent upsurge in large-scale operators in Europe exacerbates regulatory problems, especially in smaller countries with more fragile resources.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä on uusi muistutus tarpeesta koordinoida kansanterveysalan toimia.
Mr President, Mr President-in-Office of the Health Council, serious acute respiratory syndrome is yet another reminder of the need for coordinated action in the public health sector.
FinnishKorsikan verotuksen äkillinen yhdenmukaistaminen Manner-Ranskan verotuksen kanssa johtaisi siihen, että puolet saaren tupakkakauppiaista joutuisi yksinkertaisesti lopettamaan toimintansa.
Suddenly bringing the tax applied in Corsica into line with that in force on the continent would force half of the retailers on the island purely and simply to cease their activities.
FinnishKasinokapitalismin äkillinen ja meneillään oleva kriisi rasittaa yhdysvaltalaisia veronmaksajia ja koko maailman taloutta, koska yritykset epäonnistuivat hyötyä tavoittelevissa peleissään.
The acute and ongoing crisis of casino-style capitalism is burdening American taxpayers and the entire world economy because of the failure of the profiteering games played by companies.
FinnishNäiden tapahtumien lisäksi tulivat vielä raakaöljytynnyrin hinnan äkillinen nousu ja euron vapaa pudotus, joka tapahtui niin sanottujen eurooppalaisten asiantuntijoiden ennusteista huolimatta.
And that is not counting the plummeting euro and the explosion in the price of a barrel of crude oil, factors not anticipated in the past oracular pronouncements by self-styled experts on Europe.