"pålidelig" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"pålidelig" İngilizce çeviri

DA pålidelig
volume_up
{sıfat}

pålidelig (ayrıca: driftssikker)
Der foreligger ikke nogen rigtig pålidelig migrationstest af phthalater.
Reliable migration tests in respect of phthalates are not available, however.
En pålidelig risikovurdering kræver omfattende analyser og referencemålinger.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
Kommissionens Generaldirektorat IV bør vise sig som en pålidelig myndighed.
The Commission's Directorate-General IV needs to prove itself a reliable authority.
Dette tilbud må imidlertid nødvendigvis ledsages af en pålidelig og ansvarlig støtte fra klinikkers og laboratoriers side.
However, that source must go together with reliable and responsible clinical and laboratory support.
Den Europæiske Centralbank er afhængig af pålidelig statistik for at kunne træffe sine pengepolitiske beslutninger.
The Commission has since presented reports on the activities, but it is, however, unfortunate that these do not make clear what has happened and who is responsible.
UNESCO, der er en underorganisation af FN, er en pålidelig og generelt anerkendt verdensomspændende organisation for kulturelt, uddannelsesmæssigt og videnskabeligt samarbejde.
The UN organization UNESCO is an authoritative and universally recognized world body responsible for cultural, educational and scientific cooperation.
pålidelig (ayrıca: redelig)
For det første stolede han ikke på mit ord, hvorfor jeg ikke fremstår som pålidelig i hans øjne, og det er jeg meget stolt af.
First of all, he did not trust my words, so I am not a trustworthy person for him and I am very proud of that.
Samtidig synes jeg, at en sådan holdning til den komplekse situation i Mellemøsten absolut diskvalificerer Den Europæiske Union som en pålidelig mægler i dette område.
I also think that this kind of approach to the complex situation in the Middle East totally disqualifies the European Union as a trustworthy mediator there.
pålidelig (ayrıca: loyal, solid, standhaftig)
volume_up
staunch {sıf.}

İngilizce' de "pålidelig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDet kan meget vel være en mere pålidelig profession, end advokatstanden er i mit land.
They may, in translation, be a rather more solid profession than lawyers are in my country.
DanishFødevaremækning skal være præcis og pålidelig, både for producenter og forbrugere.
Any food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
DanishEn alt for sensationel og derfor ikke pålidelig avisoverskrift?
Could this be an arresting and, therefore, not very truthful headline?
DanishVi arbejder f.eks. sammen for en liberal, pålidelig international handelsordning under WTO.
We work together, for example, for a liberal, dependable international trading regime under the WTO.
DanishVi skal finde ud af, om Europa er en pålidelig partner, når det gælder de internationale forbindelser.
Many of us would certainly have preferred a clearer and, in some way, less tortuous report.
DanishDet er en sikker og pålidelig europæisk teknologi, der udnyttes i henhold til strenge reguleringsstandarder.
It is a safe and secure European technology, operated under stringent standards of regulation.
DanishDen omfatter medicinsk udstyr og hjælp til at oprette en pålidelig og sikker blodbank.
Libya has been invited to move towards formal relations with the EU as a Mediterranean partner and as a close neighbour.
DanishMen der må være præcis, pålidelig og helt uafhængig videnskabelig rådgivning, før man kan tage sådanne initiativer.
The issue needs to be addressed as to why those background levels are there in the first place.
DanishDet er således også legitimt at spørge, om den kontrolvirksomhed, de udøver, er pålidelig og effektiv.
And we have a legitimate reason to question the reliability and the effectiveness of the inspections they carry out.
DanishUden en pålidelig forestilling om fremtiden kan krudttønden i Kosovo ikke holdes under kontrol.
It has established parallel structures, fearing that Serb involvement in Kosovo would be the seal of Kosovo’ s independence.
DanishKroatiens nye ledere har tydeligvis brug for pålidelig og vedvarende støtte for at kunne gennemføre de krævende reformer.
The new Croatian leadership clearly needs dependable and sustained backing to pursue demanding reforms.
DanishJeg er sikker på, at Litauen er klar til at blive en effektiv og pålidelig partner for andre medlemsstater.
The struggle, which demanded a huge sacrifice, helped preserve, in the conscience of the people, their aspiration for freedom.
DanishDet er afgørende, at der sikres en pålidelig udarbejdelse og rettidig indberetning af statistikken over offentlige finanser.
Discussions on a revision of the Stability and Growth Pact continued in 2004, resulting in a report adopted in March 2005.
DanishVi ved, at medlemsstaterne ikke er i stand til på pålidelig vis at afgøre, hvilke partier der er kvalificerede, og hvilke der ikke er.
We know that the Member States are unable to reliably distinguish which consignments are eligible and which are not.
DanishJeg er overbevist om, at Iran på mellemlang sigt, med tålmodighed og diplomati, kan blive en pålidelig og konstruktiv partner for EU i Mellemøsten.
The motion for a resolution before us, however, reveals much about the double standards prevailing in the EU.
DanishOverbefalingen over Jerusalem gav jeg min Broder Hanani og Borgøversten Hananja; thi han var en pålidelig Mand og frygtede Gud som få;
That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.
DanishDet vil endvidere gøre det muligt at foretage en mere pålidelig sammenligning med EU ' s eget finansoverslag.
The fight against Drugs and Drug Addiction has always been a priority for the European Union and has been reflected in its other policies, particularly in the last decade.
DanishDer skal findes en pålidelig størrelse for landmændene, som de kan kalkulere med, og som gør det muligt for dem at planlægge økonomisk og med et godt resultat.
Farmers must be given a regular sum on which they can rely, and they must also be able to plan economically and successfully.
DanishEfter førstebehandlingen foreslog Parlamentet, at den videnskabelige risikovurdering skulle bekræftes af en statistisk pålidelig omfattende screening.
At its first reading, Parliament proposed verification of the scientific risk assessment by statistically valid large-scale screening.
DanishDer er også en pålidelig socioøkonomisk politik, som De, Rådet og Parlamentet, skal gennemføre hurtigst muligt, fordi det er, hvad befolkningen ønsker.
There is also a credible socio-economic policy that you, the Council and Parliament, have to put in place without delay, because that is what people want.