"obligatorisk" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"obligatorisk" İngilizce çeviri

DA obligatorisk
volume_up
{sıfat}

obligatorisk (ayrıca: lovpligtig, påbudt, påkrævet, påtvungen)
Vi ønsker lovgivning med obligatorisk substitution af de farligste kemikalier.
We want legislation with mandatory substitution of the most dangerous chemicals.
Endelig stillede jeg forslag om obligatorisk støtte til vedvarende energi.
Finally, I proposed making it mandatory to support renewable sources of energy.
Dette vil være en obligatorisk klausul i medlemsstaternes omstillingsplaner.
There will be a mandatory clause to this effect in the Member States ' diversification plans.

İngilizce' de "obligatorisk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDet bliver obligatorisk, at alle medlemsstater skal deltage i dette nye system.
The participation of all Member States in this new system will be compulsory.
DanishProduktmærkning skal være obligatorisk og gælde for alle ingredienser i en vare.
Product labelling should be obligatory and apply to all the ingredients in a product.
DanishDer var generel enighed om, at direktivet skulle være obligatorisk fra 2008.
There was general agreement that from 2008 the directive should be compulsory.
DanishMen det bør ikke gøres til obligatorisk stof og formuleres af Kommissionen.
But that should not be done by compulsory textbooks drawn up by the Commission.
DanishDen omhandler obligatorisk registrering af alle ombordværende på passagerfærger.
It calls for the compulsory registration of all passengers on board passenger ferries.
DanishNæsten hver eneste artikel er forsynet med ordene valgfri eller ikke-obligatorisk.
Almost every article contains one of the words optional and non-compulsory.
DanishAnvendelsen af aldersgrænser er altså ikke obligatorisk ifølge det nuværende regelsæt.
Thus there is no requirement to operate age limits under the existing rules.
DanishDet er f.eks. nødvendigt, at der indledes en obligatorisk certificering af biobrændstof.
For example, it is necessary to organise compulsory certification of biofuels.
DanishHvis der er fri bevægelighed for kapital, må beskatning til gengæld være obligatorisk.
If the movement of capital is free, such taxation should be made compulsory.
DanishUddannelsen vil så blive gennemført automatisk uden at være obligatorisk.
The training then would be automatically performed without being compulsory.
DanishDefinitionen af rettigheder omfatter ikke obligatorisk de aktuarmæssige risici.
The definition of rights does not mandatorily include biometric risks.
DanishHvis det ikke er obligatorisk, er jeg i den forbindelse åben for finansiel europæisk støtte.
On a voluntary basis, I think Europe would be prepared to finance this proposal.
DanishBlot det ikke bliver en obligatorisk destillation, hovedløs og uden retning.
But arbitrary, senseless compulsory distillation should not be the rule.
DanishDirektivet indeholder en procedure til at gøre anvendelsen af en standard obligatorisk.
The directive contains a procedure for making use of a standard compulsory.
DanishI Italien er en straffesag obligatorisk, men det er ikke tilfældet i alle andre lande.
In our country criminal proceedings are obligatory, but that is not the case in others.
DanishOmkostningerne til obligatorisk datalagring og informationssøgning skal belyses!
Light must be shed upon the costs of compulsory data storage and of searching for information.
DanishEn obligatorisk mærkningsordning vil være mere effektiv end en frivillig.
A compulsory marking system will be more effective than a voluntary one.
DanishMærkning af produkter, som er testet på dyr, skal gøres obligatorisk med det samme.
Labelling on all products tested on animals must now become compulsory with immediate effect.
DanishFor eksempel: bliver CE-markering obligatorisk i alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union.
For example: will EC marking become compulsory in all European Union Member States?
DanishDet er obligatorisk at bære slør, og som i Middelalderen stenes utro kvinder.
The wearing of the veil is obligatory, and adulterous women are stoned, as in the Middle Ages.