"narkomaner" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"narkomaner" İngilizce çeviri

EN

DA narkomaner
volume_up
{çoğul}

narkomaner (ayrıca: misbrugere)
volume_up
addicts {çoğ.}
Den tvungne afvænning af narkomaner i fængsler er et eksempel herpå.
Think, for example, of the enforced rehabilitation of drug addicts in prisons.
Det er også meget vigtigt, at vi ser på problemet med at kriminalisere narkomaner.
It is also very important that we look at the problem of criminalising drug addicts.
Som varer cirka indtil, antallet af narkomaner er fordoblet.
Merely until the number of addicts in the country has doubled, shall we say?

İngilizce' de "narkomaner" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDer er mange fælles spørgsmål: Hvilke unge er mest udsat for at blive narkomaner?
There are many common questions: which youngsters are most at risk from drugs?
DanishVores hovedformål har været at hindre så mange unge som muligt i at blive narkomaner.
Our main objective has to be to keep as many young people as possible from becoming slaves to drugs.
DanishStudier af de indsatte i fængslerne viser en klar overvægt af uuddannede, arbejdsløse unge mandlige narkomaner.
Studies of the prison population show a clear preponderance of uneducated, unemployed, drug-addicted, young men.
DanishEn slags velfærdsstat for narkomaner.
DanishAlt i alt - hvis vi ser på resultaterne fra narkotikaovervågningscenteret i Lissabon - har vi næsten alle steder en lige høj andel af narkomaner.
Overall if we consider the results of the Drug Monitoring Centre in Lisbon - almost everywhere there is an equally high drugs rate.
DanishUndskyld mig, men homoseksuelle og narkomaner, som i dag stadig overtræder loven, er ligeledes mennesker, hvis rettigheder skal forsvares.
In my view, homosexuals and drug users, who are currently still considered to be criminals, are also people whose rights should be defended.
DanishDisse ændringsforslag forpligter medlemsstaterne til at bruge det i forbindelse med narkotikabekæmpelsen beslaglagte udbytte på hjælpeprogrammer for narkomaner.
These amendments require the Member States to plough the proceeds from the goods seized in the course of combating drugs back into rehabilitation programmes for drugs users.
DanishJeg er bange for, at betænkningen vil blive brugt forkert, nemlig især som støtte for dem, der vil optræde hårdere over for narkomaner og tror, at de kan løse problemet på den måde.
I fear that this text will now be used incorrectly, namely to support those, in particular, who advocate more repression against drug users and think that they will solve the problem in this way.
DanishJeg er sikker på, at mange kolleger fra andre lande har oplevet det samme problem, nemlig at fængslede unge, som måske ikke er narkomaner, når de kommer ind, meget tit kommer ud som narkomaner.
I am sure many colleagues from other countries have experienced the same problem that very often young people in prison, who may not in fact be addicted when they go in, come out addicted.