"narko" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"narko" İngilizce çeviri

volume_up
narko {sad. tk.}

DA narko
volume_up
{sadece tekil}

narko (ayrıca: narkotika)
volume_up
narcotics {çoğ.}
Ulovligt salg af narko og andre former for kriminalitet, f.eks. våbensmugling, indbringer milliarder af euro årligt, hovedsaglig i kontanter, som skal hvidvaskes.
Illegal sales of narcotics and other criminal activities, such as arms smuggling, are generating billions of euros annually, most of it in cash which has to be laundered.

İngilizce' de "narko" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDen er indgangen til den tunge narko, som fører til misbrug og social elendighed.
These are the gateway to hard drugs, which lead to abuse and social destitution.
DanishFor det andet bliver brug af narko ikke billiget noget som helst sted i denne rapport.
Secondly, at no point does this report approve the taking of drugs.
DanishDesuden gør Kommissionen det vanskeligt for narko-ngo ' erne.
In addition, the Commission is making life difficult for NGOs working on drugs.
DanishDe producenter, de handlende, der dealer med denne narko, er en del af den organiserede kriminalitet.
The producers and traffickers who deal in these drugs are part of organised crime.
DanishDet er højt sat 10 % af det stigende udbud af narko, der beslaglægges.
No more than 10 % of the growing supply of drugs is intercepted.
DanishNarko, korruption og straffrihed underminerer de politiske strukturer i Latinamerika.
Drugs, corruption and crime which goes unpunished undermine the political structures in Latin America.
DanishHvor mange flere ton narko, sprøjtet ind i årerne på unge mennesker i hele verden, skal vi mon beklage?
How many more tons of drugs injected into the veins of young people worldwide must we deplore?
DanishDette bistandsprogram til den colombianske regering sigter på at bekæmpe produktionen af og handlen med narko.
This programme of aid to the Colombian Government aims to combat drug production and trafficking.
DanishHvordan undgår man, at unge mennesker begynder at tage narko?
DanishDet er ikke altid tilfældet, når det drejer sig om narko, men i nærværende tilfælde er hun meget fleksibel.
We are used to a different technique from her, especially on drugs, but in this case she has been very flexible.
DanishDe virkelige grunde til disse smitsomme sygdomme er immigration, narko, underudvikling, analfabetisme og ultraliberalisme.
The real causes of all of these communicable diseases are immigration, drugs, under-development and ultraliberalism.
DanishLad mig derfor gøre det helt klart, denne indstilling drejer sig ikke om legalisering eller liberalisering af nogen form for narko.
So let us be quite clear about it: this report is not about legalizing or liberalizing any drug whatsoever.
DanishI dette område kan man ligeledes konstatere, at der findes det højeste antal polititilhold i forbindelse med narkohandel eller forbrug af narko i Frankrig.
That same region has the highest rate of summonses relating to traffic offences and drugs use in the country.
DanishVi må selvfølgelig også forhindre, at Albanien i stigende grad bliver en transitplads for flygtninge, narko og handel med kvinder.
Of course, we also need to prevent Albania from becoming more and more of a trade centre for refugees, drugs and trafficking in women.
DanishHvis Kommissionen indfører en sådan tankegang inden for kriminalitet og narko mv., hvordan ser fremtiden så ud for Den Europæiske Union?
If the Commission is going to adopt this sort of thinking in the field of crime and drugs etc., what will the future of this European Union be?
DanishDerfor er jeg uenig i van Lancker-betænkningens afsnit om kontrollen med narko i Frankrig, især punkt 5, 31 og 32 i deres nuværende form.
That is why I oppose Mrs Van Lancker's report where it refers and alludes to drugs controls in France, notably in unamended paragraphs 5, 31 and 32.
DanishUnder anråbelse af det sakrosante princip om fri bevægelighed for personer er det disse samme personer, man pumper fulde af narko, man sårer og slår ihjel.
In the name of the sacrosanct principle of the freedom of movement of people, these are the people who are drugged, attacked or killed.
DanishGerningsmændenes risiko for at blive retsforfulgt er langt mindre end i forbindelse med narko- eller våbenhandel, fordi der ofte mangler brugbare beviser.
Traffickers in women run a far lower risk of prosecution than dealers in drugs or weapons, because there is often a lack of evidence that would stand up in court.
DanishJeg synes, den er farlig for unge mennesker, fordi den lokker dem til at tro - og jeg citerer hende - " at man kan leve med narko, som man kan leve med tobak og alkohol ".
I think it is dangerous for young people because it tempts them into believing - and I quote her - that " one can live with drugs, as is the case with alcohol and tobacco ".
DanishVi er foruroliget over den udvikling i retning af øget narkotikaliberalisering, som vi i dag ser i flere medlemsstater, hvor man bliver stadig mere eftergivende over for den såkaldte lette narko.
We are concerned about the trend we are now seeing towards greater leniency in quite a few Member States where so-called soft drugs are increasingly ignored.