"naiv" için Danca-İngilizce çeviri

DA

"naiv" İngilizce çeviri

volume_up
naiv {sıf.}

DA naiv
volume_up
{sıfat}

naiv
volume_up
naïve {sıf.}
Jeg er ikke så naiv at tro, at EU ' s system er perfekt.
I am not so naïve as to believe that the Community system is perfect.
This notion smacks of a naïve kind of intellectualism.
Hr. formand, det er en meget naiv diskussion, der bliver ført af dem, som altid er imod Strasbourg.
Mr President, this is a very naïve discussion by those who are always opposed to Strasbourg.
naiv
volume_up
naïf {sıf.}
naiv (ayrıca: med store øjne)

İngilizce' de "naiv" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DanishDisse procedurer bør meget omhyggeligt anvendes på en klog, men ikke naiv måde.
These procedures should be applied with due care, intelligence and maturity.
DanishEndelig er forslaget om at sende fredsbevarende styrker til landet en udmærket, men naiv idé.
Secondly, we must strengthen our dialogue with the political leadership in Iraq.
DanishDesuden er jeg ikke så naiv, at jeg forveksler valgretorik med en platonisk dialog.
We are not partisans in the process, whatever our private opinions.
DanishJeg har altid en naiv ambition om, at vi bliver færdige til midnat.
I have always had the childish ambition to have us finish at midnight.
Danish- Hr. formand, De må undskylde, men jeg må være en smule naiv.
Mr President, please forgive me, but I must be a bit simple-minded.
DanishDenne elendige historieforfalskning er på ingen måde naiv, men har nogle helt konkrete formål.
It is my firm belief that no media campaign will ever succeed in boosting public confidence in the idea of a common Europe.
DanishJeg vil ikke opfordre til naiv eurooptimisme.
I am not about to lapse into blissful euro-optimism.
DanishJeg er så naiv at tro, at borgerskab og politiske beslutninger er uløseligt forbundne størrelser.
In fact, I am silly enough to believe that this citizenship and political decisionmaking cannot be separated from one another.
DanishJeg tror, at visse personer har en ret naiv forståelse af demokrati og af, hvordan tingene er skruet sammen.
I, however, will regard the departure of President Castro as a fresh chance to build a prosperous and democratic Cuba.
DanishEt stort flertal af vort Parlament såvel som Rådet og Kommissionen begik en naiv fejl i december sidste år.
By a large majority, this Parliament, together with the Council and the Commission, committed a sin of naïvety last December.
DanishMen i stedet for at beskæftige os med de alvorlige spørgsmål foretrækker vi en simpel, men meget naiv og ineffektiv løsning.
But instead of focusing on serious matters, we prefer a simple, or rather a highly simplistic and ineffectual solution.
DanishHvis man stadig tror, at det britiske imperium eller de franske og tyske magter fortsat kan eksistere, så lever man i en naiv illusion.
Whoever thinks that the British Empire or the French and German powers can still exist is living under a vain illusion.
DanishDet er en meget naiv reaktion, der ikke kommer ud på meget andet end at straffe de svage for de stærkes tilsyneladende synder.
It is a very simplistic response which amounts to little more than punishing the powerless for the seeming sins of the powerful.
DanishFor mig er Kommissionens retningslinjer interessante, fordi de kunne føre til en mindre naiv vurdering af medlemsstaternes offentlige finanser.
The future ex-President of the Commission, moreover, did not hide his feelings on the Pact, using extremely undiplomatic language.
DanishUden at forfalde til nogen pessimisme om menneskets lod må Europa blive mindre naiv i forhold til de farer, der tegner sig i fremtiden.
Without becoming unduly pessimistic about the human condition, Europe must be less ingenuous in the face of the dangers that will arise in the future.
DanishDisse kendsgerninger præger på bekymrende vis euroens indførelse, og vores regeringer og kolleger burde uden tvivl udvise en lidt mindre naiv optimisme.
These facts put a worrying stamp on the launch of the euro and our governments, as well as our colleagues, should undoubtedly show a less complacent form of optimism.
DanishHun har med stor klogskab undgået to farlige skær, nemlig på den ene side systematisk forkastelse dikteret af angst for fremskridtet og på den anden naiv beundring for samme fremskridt.
She was intelligent enough to avoid the two pitfalls of systematic rejection dictated by fear of progress and blind admiration for that progress.

Sözlükte diğer kelimeler